Rudi Wara

Alder: 56
  RSS

Om Rudi

Følgere

Hva betyr det å være avskåret fra Gud.

Publisert nesten 7 år siden

Det å dø, betyr å være avskåret fra Gud. Død i bibelsk sammenheng betyr ikke å opphøre og eksistere.

Det Gud har skapt det kan ikke slutte å eksistere. Når bibelen snakker om død så betyr det å være avskåret fra Gud, altså ikke påkoblet Hans kilde.

Derfor har vi tre typer ”DØD”

Første død som vi ser er når Adam og Eva begår synd, da ble Adam og Eva avskåret fra Gud.

Andre død er når du forlater kroppen, altså den fysiske kropp dør og fortsatt ikke er påkoblet. Og Tredje død er når en blir kastet i ildsjøen – da er det ikke håp.

Du er en ånd som bor i en kropp som har en sjel. Det er din ånd som går over fra en tilstand til en ny tilstand.

Evigheten er der for alle som lever i dag og har levd – det hele dreier seg om hvor du skal tilbringe denne evigheten. For det som Gud har skapt det opphører ikke å eksistere.

Gå til innlegget

Kjære biskop, prester og dere lite troende.

Det er en grunn for at vi har en treenig Gud.. Faderen, Sønnen og Den Hellige Ånd. Disse er tre personer, men er EN Gud. Dette er sikkerhetsnøkkelen til at vi vet hvilken Gud vi tilber.

Altså, når en da velger å antyde at allah eller om de velger å kalle allah for gud, så er det ikke det samme som den treenige Gud Kristne Guden. Du kan ikke kjenne Faderen vist du ikke har Den Hellige Ånd og tror på Jesus. Ergo, du tilber en falsk Gud.

Kjære biskoper og prester i DNK. Det ene er at en selv er forført, men det alvorlige i dette er alle de andre som drages med i dragsuget av dette.

Så når en fornekter Jesus, eller Den Hellige Ånd, da har en også fornektet Gud, Faderen selv.

Å tro at det er Herren som har innsatt slike biskoper og prester er også totalt falsk. Det er en annen fader som er herre i deres liv.

Når en veger å tilbe og be til den muslimske guden som ikke er den Kristne Guden, da er det samme som om å si når du er hjemme til din menneskelige far – nei, du pappa du er ikke min pappa, jeg har valgt en annen.

Tilgi dem Far, de er villfarende.. 

Gå til innlegget

Diskuter aldri med små barn!

Publisert rundt 7 år siden

En liten jente snakket med hennes lærer om hvaler. Læreren sa, ”det er fysisk umulig for en hval å svelge et menneske, fordi om hvalen er svært stor, så ville svelget til hvalen være for trang”

Men den lille jenta forklarte at Jonas ble svelg av en hval. Irritert svarte læreren, ”Et menneske kan ikke bli slukt av en hval, det er fysisk umulig” Den lille jenta sa, ”når jeg kommer til himmelen, da vil jeg spørre Jonas”. Læreren spurte, ” hva vist Jonas gikk til helvete?” Den lille jenta svarte, ”da får du spørre ham”.

Gå til innlegget

Nådeforkynnelse er ikke til kjødet.

Publisert rundt 7 år siden

Nådeforkynnelse er ikke til kjødet.

Det er viktig å presisere, så enn ikke er i tvil. Synd er synd og synd er ødeleggende for kjærligheten.

Hele meiningen med å få åpenbaring om hva som skjedde på korset, det at Jesus betale all din synd er for å lede denne troende til det levende vannet. Slik at den troende skal kunne smake av Guds herlighet.

Ved å synde så kveler en dette levende vannet. Nådeforkynnelsen er til for ånden ikke kjødet. Kjødet vil rope, nå kan jeg gjøre hva jeg vil, det spiller ingen rolle. Men dette er totalt feil og slike tanker er dirkete fra helvete. Så når enn faller, så er det viktig å omvende seg, dvs. be om tilgivelse slik at hjerte kommer i riktig posisjon igjen. Synd er ikke tillat og det skal aldri være tillat.

Når jeg sier: Loven er oppfylt for oss av Jesus, og når loven er oppfylt, da trener ikke jeg å oppfylle den. Så betyr det ikke at loven er borte, den er oppfylt som igjen betyr at loven mål var kjærlighet. Men det Jesus gjorde det var høyere en bare full kjærlighet – det var noe så mye høyere.

Og jeg gjentar, Det er avgjørende for den troende å få åpenbaring på hva som skjedde på korset.. Jesus oppfylte loven – slik at du trenger ikke oppfylle den. For nå kan ikke satan mer bruke loven mot deg til å fordømme deg — fordi den er oppfylt for deg av Jesus.

Når du har mottar Den Hellige Ånd inni deg og den nye ånden som du har fått vil nå bli opplært i dette nye budet, kjærligheten. Synd er ikke kjærlighet, det er ødeleggende for kjærligheten. Når en da ber Herren om tilgivelse, så kommer Han med hans herlighet, du er tilgitt og du kan bli mere mer kjent med Ham.

Jeg gjentar, du må komme til åpenbaring av hva Jesus har gjort for deg på korset, han oppfylte ikke loven for deg for at du skal synde, Jesus oppfylte den for at du skal se Hans kjærlighet, ikke bare se, men oppleve den.

I Rom 8:1 så sier Paulus. Det er ikke fordømmelse for den som er I Jesus.

Det er viktig å få med se hva det betyr å være inni Kristus..

Det å være inni Jesus betyr å være fylt i ånden, dvs. fylt av kjærlighet. Kjødet vil alltid være imot ånden, men når en er fylt i ånden, da er det hjerte som råder, ikke kjødet. Mange som leser dette vil ikke forstå hva det vil si å være fylt i ånden.

Derfor når en snakker om den nåden som Jesus ga oss, dvs. at all synd er betalt en gang for alle, så er dette viktig åpenbaring om dette, for å kunne komme til der hvor en blir fylt i ånden. Jesus oppfylte ikke loven for at en skal kunne leve i kjødet, ha oppfylte loven for at vi skal kunne leve i ånden. For vist en ikke ser at Jesus har betalt alt, så vil en heller ikke se hva hensikten med loven er, man ser ikke hvorfor Jesus oppfylte den.

Og dermed så tror en at en selv må holde loven, de ti bud, men en ser ikke at det klarer en ikke selv. Derfor sier enn ,se på Jesus, pris ham, det å prise Ham er å frykte Gud, det snakke godt og opphøy Jesus, det å se på Hans kjærlighet, det er å frykte Gud,

Derfor den som da er i ånden, fylt av kraften/salvelsen/kjærlighet fra Herren, vil ikke være i kjødet og dermed heller ikke være ledet av kjødet men av ånden, og derfor er det som Paulus sier, det ingen fordømmelse for den som er i Kristus, for når du er i Kristus da er du i Kjærlighet og der er det ingen fordømmelse. Et å være i kristus betyr å være fylt i ånden.

For dem som ikke forstår dette, vil oppfatte nåde undervisningen som om at en kan gjøre hva en vil..

Det som er viktig å forstå er at en må få åpenbaring av hva som Jesus gjorde på korset for deg, Han, slik at Han kan vise deg hva Han gjorde for deg på korset.

Kjødet dømmer hjertet ditt, feil innlæring sår inn ugress i ditt hjerte og enn går i konstant uro og vet ikke hva en skal tro. Herren er kommet for at vi skal ha fred, en indre freds om som overgår alt det som en kan beskrive og en frihet som ikke kan beskriver

Feil innlæring fører til feile tanker som igjen planter mer ugress i hjerte, som igjen kveler det friske gresset. Det friske gresset får ikke dype røtter i hjerte og rive derfor lett opp. Når det friske gresset får gro sikkelig da setter den dype røtter og salvelsen er som næring for dette friske gresset. Dette friske gresset begynner så å bære frukter, fukter som først er for en egen oppbyggelse og karakter. Så kommer frukter som igjen leder andre til å vokse og bære fukter.

Det friske gresset kveler det ugresset. Sørg for å få riktige ernæringen slik at du kan vokse.

Jesus er lyset, når en er fyllt i ånden, da Hans kjærlighet omsluttet deg - da finnes det ikke noe mørke i deg, fordi fylden av Ham har drevet bort all mørke. Der Jesus er der er ikke mørke. 

Gå til innlegget

Bli ledet av Guds Ånd.

Publisert rundt 7 år siden

Det naturlige menneske lener seg på sin naturlige forståelse. Men det overnaturlige menneske er ledet av Guds ånd.

Guds ånd leder deg ikke ved din egen forståelse, Han leder deg ved av Seg Selv.

Romerne 8:14

14 For så mange som drives av Guds Ånd, de er Guds barn.

Rom 8:14 For all who are led by the Spirit of God are sons of God.

(Et bedre ord er å bli ledet av Guds ånd fordi Guds ånd påtvinger ikke).

Les nøye nå, Guds sønner de er i en annen klasse, de er i en annen kategori av menneskeheten. Vi har alle den samme huden, kjøtt og blod. Men det er forskjellige kategorier av mennesker.

Når du ble en sønn eller en datter av Gud så kom du inni i en annen kategori. Du kom inn til en høyere klasse av menneskeheten. Du forlot den klassen av lavere slag og kom inni i en klasse av høyre slag.

Den høyere klassen av mennesker, de vandrer ikke naturlig, de vandrer overnaturlig. Les nøye nå. Når skriftene sier at vi er ledet av Guds ånd, så betyr det at vi har evnen til å gjenkjenne Hans dirigering/ledelse. (det å bli ledet).

Når du blir ledet av – så betyr det at du er en etterfølger av det Han leder deg til. Det betyr at det er ikke du som leder Ham, det er Ham som leder deg. Når du vandrer med din forståelse, da er det du som leder, men når du blir ledet av Ham, da er det Han som leder deg.

Når du vandrer ved din forståelse, da leder du deg selv, men når du vandrer med Ham, da leder Han deg.

Les nå nøye: Han sier Guds ånd bærer vitne med vår ånd, ikke med våres hode. La meg si det på denne måten, det er ånd til ånd kommunikasjon. Guds Ånd kommuniserer med din ånd. Han kommuniserer ikke med ditt hode, Han kommuniserer med din ånd.

Og vist du er et Guds barn, da har du evnen til å gjenkjenne hva Den Hellige Ånd sier i din ånd. Det naturlige menneske vandrer med hans eget hode.

Du styrer selv tankene dine.

Og det er i hode satan møter oss, satan påvirker våres tanker. Når satan arbeider så virker han i sinnet til mennesker. Så når folk blir deprimerte, så begynner det i deres sinn. Fordi satan fyrer av tanker inn i hode på deg.

Les nå nøye i Flipperne 4:8

8 For øvrig, brødre: Alt som er sant, alt som er ære verd, alt som er rettferdig, alt som er rent, alt som er verd å elske, alt som folk taler vel om, alt som duger og er ros verd - gi akt på det!

Hvis Han forteller at du skal tenke på disse tingene, så betyr det at du kontroller din tankegang. Satan kontroller ikke din tankegang. Gud kontroller ikke din tankegang. For vist Gud kontrollerte din tankegang, da hadde Han ikke trengt å fortelle hva du skal tenke på.

Verken satan eller Gud kan fjernkontrollere dine tanker. Du selv kontroller hvordan du skal tenke. Men vist du ikke forstår og satan fyrer av tanker inn i hode på deg, da vil du tenke at du er forsvarsløs. Vi kontroller våres tankegang selv.

Det er derfor alle tanker som ikke er i samsvar med Filip. 4:8 - er ikke av Gud. Det er da du vet at det er tanker fra fienden som prøver å få tilgang til ditt sinn. Fordi måten satan får tilgang til deg på er gjennom ditt sinn.

Gud kommuniser ikke direkte til ditt sinn, Han kommuniserer via din ånd. Og fra din ånd så kommer det inn i ditt sinn, men satan går gjennom den andre veien. Han prøver å få tilgang til ditt sinn, og fra ditt sinn inntil din ånd. Men Gud kommuniserer direkte med din ånd. Det er derfor det å vandre overnaturlig, så må du være sensitiv til å bli ledet av Den Hellige Ånd.

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere