Rudi Wara

Alder: 56
  RSS

Om Rudi

Følgere

Du som ikke tror er ikke religiøs, jeg som tror på Jesus er heller IKKE religiøs.

Her definisjonen på religiøsitet. En som tror på Gud og som kun har respekt for Gud, men ingen relasjon med Gud. Det er religiøsitet.

For at bilde skal bli tydeligere – tenk at du kommer hjem fra skolen som en liten gutt eller jente. Du banker forsiktig på døra hjemme og venter på at faren din skal åpne døren. Når faren din åpner døren – så ser du en streng myndig far som du frykter. Du som gutt eller jente er redd for faren din. Dette fører til at du får avstand til ham. Faren din gir deg skolegang, han gir deg mat.

Men det er ingen relasjon, det er ingen følelse av glede ved å komme til far – det er bare respekt. En respekt som fører til manglende kommunikasjon og relasjon. Det er ikke en relasjon, men bare antagelser om hva faderen mener og tenker. En slik mangel på relasjon fører til usikkerhet på hvem faderen er. Og som erstatning begynner barna å lage ritualer, regler og lover som de tror far vil like. De tenker når har vi gjort oss fortjent til å bli likt av far. Nå må han da like oss.

En troende som har fått en relasjon med Faderen, han kjenner Faderens nærvær, godhet, trygghet. Han kjenner at Faderen er med ham eller henne, Han er ikke imot barnet fordi Han ønsker denne rasjonen mellom sitt barn og Ham. Fordi om jeg har gjort noe som er galt, så vet den troende at Far er glad i den troende, og derfor tørr den troende komme til Faderen å si unnskyld. Den troende som finner dette, skjønner at Faderen er kjærlighet.

En troende har sett i hjerte hvem Faderen er, har opplevd Hans nærhet, godhet, kjærlighet.

Så når gutten og jenta kommer hjem etter skolen, da banker de ikke på døra - de åpner døra i en fart og roper, Pappa jeg er hjemme. Og hopper i fanget på pappa og er ivrig eter å fortelle hva som har skjedd på skolen. Og Pappa sier, ja jeg vil gjerne høre hva du har å si. Jeg gleder meg av å høre hva du har å si. Pappa smiler og bruker tid med sitt barn. Barnet frykter ikke pappa, barnet er trygg på pappa. Pappa er der alltid for barnet, når barnet har det vondt, når barnet trenger noe – så kommer pappa og hjelper til.

Religiøsitet har en respekt for Faderen, men ikke en relasjon med Faderen. Denne manglende relasjonen hemmer veksten av kjærlighet, trygghet med mer. Derfor sier den som er troende og den som har denne relasjonen med Faderen – Jesus har gjort denne relasjonen mellom Faderen og meg. Jesus har sørget for at jeg kan åpen døra uten å måtte be om det, og hoppe opp i fanget. For en som er religiøs mangler relasjonen, og har bare respekten, ritualene og lover og regler som en prøver å skape denne relasjonen med. Men de kjenner ikke Faderen fordi de har ingen relasjon med Faderen.

Gå til innlegget

Når en snakker om å bli krenket, da snakker en i virkeligheten om å bli fornærmet, nærtagenhet eller lett såret.

Kjennetegn på mennesker som lar seg lett fornærme i ulike grader er at de er åndelig og følelsesmessig umoderne.

Noen blir fornærmet nå en ikke hilser på en, noen blir fornærmet når de ser stygt på enn. Ja noen har så store problemer med fornærmelse at de klarer ikke å gå ute blant folk. Det finnes ulike nivåer av fornærmelser. 

Det å bli fornærmet vil alle måtte håndtere på jobb, i hjemmet, blant venner etc..

Fornærmelse er et resultat av syndefallet og er det våpenet fienden (satan) bruker på å ta ut troende, skape splid etc.


Hva betyr ordet fornærmelse.

Ordet fornærmelse kommer fra det greske ordet «skandalom», kommer fra rotordet skandale.

"Skandale". Dette begrepet betyr "en pinne for agn (av en felle)," eller "en snare (figurativt, årsaken til misnøye eller synd)." Det indikerer "anledning til å falle (snuble)", "snublestein, "eller" ting som støter.

Fornærmelse kommer ALLTID fra hjerte, den komme rikke fra sjela. Det er den ugne vonde følelsen som dukker opp i ens indre, altså hjertet.

(Så lenge du vet at en fornærmelse er en ting som er fra fienden –så vet du også hvordan du skal håndtere den. Har du ikke den kunnskapen, da vil du drive hit og dit i alle retninger).

Å bli fornærmet/krenket og såret er uunngåelig.

Lukas 17:1 Han sa til disiplene sine: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve den som de kommer fra!

(KJV)

Luke 17:1 Then said he unto the disciples, It is impossible but that offences will come: but woe unto him, through whom they come!

I dette verset, brukte Jesus et kraftig ord: " ikke til å unngå " Som et resultat av menneskeheten fall og den syndige natur mennesker arvet, så ble fornærmelser en uunngåelig og alvorlig del den menneskelige natur.

Men når vi er forsonet med Gud gjennom Kristus og blitt hans barn, er vi kalt til å leve i henhold til en ny karakter som gjenspeiler hans hjerte. Derfor er det viktig at vi lærer å forholde seg til fornærmelser effektivt. Det første trinnet er å ydmykt bestemme på forhånd hvordan vi vil oppføre oss når fornærmelser kommer inn i våre liv, og hvilke holdninger som må være i våres hjerter for å håndtere dem.

Et sikkert endetids tegn - fornærmelse.

Matteus 24:10 Mange skal da falle fra, og de skal angi hverandre og hate hverandre. 11 Mange falske profeter skal stå fram, og de skal forføre mange. 12 Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos de fleste. (Matteus 24:10-12)

Det sanne ansiktet i hjerte kommer opp i ens hjerte når en blir fornærmet.

Det å ha et stolt hjerte og ha et hjerte som er hele tiden synes synd på seg selv er like ille.

Den Kristne lutherske tro har en utspring med en fordømmelse over seg som sier, jeg er ingenting, stakkars meg unnskyld at jeg er til. Slike holdninger er dirkete fra helvete, og har ingenting med hva du er i Kristus.

Vi ser at ondskap vil øke i løpet av endetiden, og at det allerede er økende, som forårsaker at mange mennesker blir kalde i hjertet. Generelt så virker folk i dag mye mindre interessert i hverandres følelser og behov.

De bryr seg ikke om de sårer, fornærmer eller mishandler andre, så lenge de kan møte sine egne behov og mål. Det verste er at mange mennesker synes likegyldig til det faktum at deres hjerte vokser stadig kaldt og hardt.

En vesentlig årsak til at hjerter vokser og blir kaldt er at fornærmelser øker i takt med at ondskap eskalerer.

En ond mønster utvikler seg når ondskap øker: Fornærmelser føre til kulde, og kulde fører til harde hjerter, og harde hjerter føre til ytterligere fornærmelser.

Det er farlig å gå inn den syklusen! Hvis vi velger å forbli permanent fornærmet, vil vi fremme de egenskapene som er beskrevet ovenfor.

Fornærmelser lærer oss.

Når du blir fornærmet, kommer den sanne tilstand av ditt hjerte opp, omvende deg fra dine synder, be Gud om tilgivelse, og bli helbredet.

Noen ganger tror vi at vi har kommet langt i åndelig modenhet. Men når vi fornærmes, da vil hjertets tilstand komme opp. Da kommer de dårlige sidene ved hjerte, kanskje det er bitterhet eller stolthet. Hjertets tilstand avsløres og en vet da hva en skal arbeide med.

Alle vil fornærme noen i ord og handling.

For de vi alle er av det menneskelige så vil vi alle komme til å fornærme noen i en eller annen situasjon.

Jakob 3:2 Og vi snubler alle i så mangt. Den som ikke snubler i tale, er en fullkommen mann, i stand til å holde hele legemet i tømme.

Forærmelse er uunngåelig i en fallen verden.

Lukas 17:1 Han sa til disiplene sine: Det er ikke til å unngå at forførelser kommer. Men ve den som de kommer fra!

Vi kan føle urettferdig fornærmelse og rettferdig fornærmelse.

Det er mange «ekte» fornærmelser i denne verden som får folk til å føle seg krenket. Fornærmelser som produserer smerte, forvirring, og fortvilelse.

Vi har alle menneskelige følelser, og når vi blir urettferdig behandlet eller ser noen andre som blir urettferdig behandlet, vil vi naturligvis oppleve slike følelser som sinne, angst eller sorg.

Fiendtlighet eller sorg kan stige i oss, enten vi vil eller ikke. Husk at Jesus viste rettferdig vrede da Han så folk opptrådde urettferdig eller med hykleri.

Derfor, om vi blir fornærmet på en urettferdig eller rettferdig måte i gitte situasjoner, så må vårt svar alltid være å velge å tilgi.

Ellers vil vårt hjerte bli ergerlig eller bitter, som fører til destruktive holdninger og handlinger som vi en dag vil angre.

Gå til innlegget

Vekkes døde mennesker opp i fra de døde i dag?..

Her fortelles det om en person som vekkes opp etter å ha vært død i to dager.

Se innlegget..

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere