Rudi Wara

Alder: 56
  RSS

Om Rudi

Følgere

Der noen som hevder at isalm og Kirstendommen og jødedommen har samme Gud. Det er direkte feil.

Den første kontrakten Gud hadde med Israelittene var at Israelittene måtte selv oppfylte kravet i loven. DU SKAL.. Den første kontrakten var lovisk. Den første kontrakten kunne IKKE frelse. (Så hvorfor ble den da gitt? (Det er en annen diskusjon som jeg gjerne tar)

Når Jesus hadde gjort sitt verk på korset, da hadde Han oppfylt de kravene som den første avtalen stilte til Israelittene. Den første avtalen ble nå snudd på hode, Israelittene trengte ikke lengre å oppfylle kravene i den gamle kontrakt, da de kravene ble oppfylt av Jesus.

De måtte nå følge den nye kontrakten. Den nye kontrakten eneste krav var å tro på at Jesus er Guds Sønn. Det er den nye avtalen. Menneskene trengte ikke lengre å prøve å frelse seg selv ved å følge loven, menneske trengte nå bare å tro på Jesus, siden han har oppfylt den første avtalen for oss. Det ble da SKREVET EN NYE KONTRAKT.

Derfor å tro på Gud og ikke på Jesus fører tilfølgende dilemma..

1. Den første kontrakten ble KUN gitt til Israelittene.

2. Hedningene var ikke en del av den første avtalen.

3. Den første avtalen kunne ikke frelse.

4. Det er kun tro på Guden Jesus Kristus som får deg til himmelen.

Kriteriene for å hevde hvem jødenes Gud er, er ikke om den er den rette Guden. Kriteriene for Israelittene er endret med den andre kontrakten som sier, Jeg (Faderen) har gitt dere en frelser og tro på Ham så blir dere akseptert av Meg.

Så siden en ikke blir frelst ved å tro på den Kristne Guden, bare ved å tro på Jesus - da tror Israelittene på en feil Gud.

For de trodde på Gud også i den første avtalen, men den frelste dem ikke. For det eneste kriteriet for å bli frelst er at En overtar dine forpliktelser framfor Faderen når det gjalt den første avtalen, og det er kun Jesus som kan det, og Hans verk på korset. Han oppfylte dette kravet for deg og meg. Derfor er det kun ved å tro på Jesus som får deg til den rette Guden. Det å tro på Gud holder ikke, du må tro på Jesus Kristus.

Du blir ikke frelst ved å tro på den Kristne Guden, du blir frelst ved å tro på Jesus Kristus.

PS for orden skyld, den første kontrakten = DGT. Den andre kontrakten eller avtalen = DNT.

Gå til innlegget

The reason for I’m a Christian.

Publisert over 5 år siden
Gå til innlegget

For å bli Guds folk, så må de bli født på ny i følge den nye avtalen

Men først så vil jeg si litt om hva forskjellen er mellom den avtalen som Gud gjorde med Isralittene i DGT og hva den nye avtalen som Gud gjorde med Israelittene

Dette er essensen i hva frelsesverket er. Israelittene bringe og demonstrerte evangeliet. Det er mange profetier som enn venter på å bli utløst som omhandler Israel som nasjon.

ER Guds folk?!

Når du sier at israelittene ER Guds folk, hva mener du med det? For ifølge den nye avtalen som ble gitt til Israelittene så er det et nytt krav som må oppfylles for å forlenge avtalen med å være Guds folk.

Hva sier bibelen om dette?

Jesus sier dette.

Matteus 5:17 Dere må ikke tro at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle.

Nå Jesus snakker om Loven da snakker om Han om de ti bud. Så Jesus sier, dere må ikke tro jeg er kommet for å oppheve de ti bud, Jeg er kommet for å oppfylle de ti bud.

Så hva vil det si å oppfylle (innfri, virkeliggjøre, realisere) noe?

Jesus kom til Jødene for å innfri et krav som ikke jødene selv kunne klare å oppfylle. Jesus oppfylte de ti bud (Loven) for dem. (Det er slik at ingen kan klare å følge de ti bud uten å bryte et av dem, da har du brutt dem alle).

Når Jesus hadde oppfylte de ti bud, da hadde han også SLUTTFØRT den første avtalen som var gitt til Moses. Da Hadde Jesus kommet med en NY avtale.

Johannes 13:34,35 Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. (Johannes 13:34,35 Norsk Bibel 88/07)

Jesus gav os en ny avtale, denne nye avtalen er kjærlighet budet som også er omtalt som det 11 budet. Poenget her er at de ti forgående bud er oppfylt og å grunn av de er oppfylt så er de ført sammen til det 11 budet, Elsk hverandre. Dvs at du trenger ikke å oppfylle de ti bud slev lengre, det har Jesus gjort for deg.

Så til mere begrunnede forklaring til dette. Se hva Pauls sier i Romerne.

Romerne 8:2 For livets Ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. (Romerne 8:2 Norsk Bibel 88/07)

Den gamle pakten blir kalt: «syndens og dødens lov» (loven om synd og død.) Loven i Den nye pakten blir kalt: «livets ånds lov» (loven om åndelig liv.)

Det finnes altså TO Vesentlige forskjeller mellom hva Den første loven og avtalen som ble Gitt til Moses på fjellet. Og den nye avtalen som ble gitt av Jesus Kristus. Den gamle avtalen handler om en loven som omhandler synd og død. Mens andre loven som er den nye loven omhandler åndelig liv.

Den første loven eller avtalen KREVDE noe av menneskene for å oppfylle. Den andre avtalen krever ikke noe, fordi det den første krevde har Jesu oppfylt, I og med Han har oppfylt de ti bud, så kan Faderen gi deg en ånd som er full av liv og glede. Du trenger ikke lenger Oppfylle de ti bud, de er allerede oppfylt for deg.

Så …  

Den gamle pakten (loven om synd og død) satte deg i slaveri (Slaveri eller trelldom er når noe innehar juridisk eiendomsrett over deg, vokter over deg og krever av deg)

Den nye avtalen/loven/pakten setter deg fri fra den gamle pakten.

Den gamle pakten var aldri gitt til de som er NYE SKAPNINGER (født på nytt, fått Jesus i sitt hjerte - frelst). Mennesker som er født på ny (frelst) HAR INGEN DEL ELLER TILHØRIGHET TIL DE TI BUD.

Jesus fullførte først den Abrahamiske pakten, og etter at den var fullført så ble alt som var tilhørende til den Abrahamiske pakten rullet sammen og sluttført.

Så åpnet Jesus en ny pakt (DNT - loven om åndelig liv). Den gamle pakten (DGT - loven om synd og død) var forseglet med blod fra geiter og okser. Den nye pakten (DNT - loven om åndelig liv) ble forseglet med blodet fra Jesus.

Den nye skapningen (de som er født på ny, frelst) som er under denne nye pakten (DNT - loven om åndelig liv), har et nytt bud som er gitt til dem – Jesus ga den.

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. Av dette skal alle kjenne at dere er mine disipler, om dere har kjærlighet til hverandre. (Johannes 13:34, 35 Norsk Bibel 88/07)

Paulus sine brev er en åpenbaring og en utredning av denne nye pakten (DNT - loven om åndelig liv). Akkurat som 3,4 og 5 Mosebok var en utredning om avtalen i den gamle pakten (DGT - loven om synd og død) så ble brevene fra Paulus gitt til oss for å forklare denne nye pakten (DNT - loven om åndelig liv).

Det 13 kapitelet i Korinterne er en åpenbaring om hva denne nye pakten (DNT - loven om åndelig liv) er, hva den gjør og hva den ikke gjør. I de andre brevene som Paulus skriver ser vi hvordan denne nye pakten (DNT - loven om åndelig liv) blir demonstrert i det daglige live som ny skapning (frelst, født på ny) i Kristus.

Det er svært viktig å forstå at denne nye pakten (DNT - loven om åndelig liv) er ikke laget for mennesker som ikke er frelst (født på ny). Det naturlige menneske (som ikke er født på ny/ikke frelst) kan ikke adlyde det nye budet som Jesus ga.

Det er bare et bud som styrer den nye skapningen (de som er frelst, født på ny) og det er: Dere skal elske hverandre! Som jeg har elsket dere, skal også dere elske hverandre. (Johannes 13:34, 35)

Dette nye budet gjør alle andre bud totalt unødvendige, for det menneske som vandrer i kjærlighet (Vandrer i ånden) vil aldri gjøre noe galt.

Hvorfor blir Den gamle pakt - kalt ”loven om synd og død”?

Det er fordi denne gamle pakten var til for åstyre åndelige døde menneske(de som ikke er født på ny, ikke frelst). Den nye pakten om åndelig liv er gitt for å lede - styre de som er nye skapninger (frelst, født på ny) i Kristus. Det er åndelig kjærlighet – det er loven om hva hjerte til Kristus er.

Pakten som ledet og styrte de som var åndelig døde er loven fra Moses. Det er umulig for noen å leve under denne (Mosaic) loven i dag. Fordi den pakten Gud gjorde med Abraham har blitt fullført og lagt til side.

Du ser den nye pakten i Kristus satte jødene som ble nye skapninger (født på ny, frelst) fri fra den gamle pakten (loven om synd og død).

Er da: Galaterne 3:21

Er da loven (De ti Bud) imot Guds løfter? Langt derifra! For bare hvis det var gitt en lov som hadde kraft til å gjøre levende, kom rettferdigheten virkelig av loven. (Galaterne 3:21 Norsk Bibel 88/07)

De ti bud kan ikke gi liv, eller gjøre den ånde som du har levende. For de ti bud kan ikke gi noen kraft i din ånd, den kan ikke levendegjøre deg. Derfor kan ikke de ti bud rettferdiggjøre deg. Det er bare en som kan rettferdiggjøre deg, Jesus Kristus.

Hvis de ti bud kunne gi menneske evig liv, da ville de ti bud også rettferdiggjøre deg – Men Skriften har innesluttet alt under synd, for at det som var lovt, ved tro på Jesus Kristus skulle bli gitt til dem som tror. (Galaterne 3:22 Norsk Bibel 88/07)

Se nå på neste skriftstedene –

Men før troen kom, blev vi (Jødene) holdt innestengt i varetekt under loven til den tro som skulde åpenbares. (Gal 3:23 1906/1930 Norsk Bibel).

Så er da loven blitt vår tuktemester til Kristus, forat vi skulde bli rettferdiggjort av tro; (Gal 3:24 1906/1930 Norsk Bibel). Nei fordi den gamle pakten ikke kan bringe noen til Kristus, fordi den gamle pakten var ”loven om synd og død”

Det er kun Den Hellige Ånd som kan bringe oss til Kristus. Se på vers 25–26:

Det er godheten, merke Hans kraft som bringer deg til Kristus.

Galaterne 3:27,28

For dere, så mange som er døpt til Kristus, har ikledd dere Kristus. Her er ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann og kvinne. For dere er alle én i Kristus Jesus. (Galaterne 3:27,28 Norsk Bibel 88/07)

For selv om jeg er fri overfor alle, så har jeg gjort meg til alles trell, for å vinne så mange som mulig.  For jødene er jeg blitt som en jøde, for å kunne vinne jøder. For dem som er under loven, er jeg blitt som en som er under loven, enda jeg selv ikke er under loven, for å vinne dem som er under loven. (1 Korinter 9:19, 20 Norsk Bibel 88/07)

Vi må forstå at det øyeblikket en hedning ble en ny skapning (frelst, født på ny) så stopper han å være hedning. Vi har tre etniske oppdelinger her av mennesker. Vær ikke til anstøt, verken for jøder eller for grekere (hedningene) eller for Guds menighet. (1 Korinter 10:32 Norsk Bibel 88/07)

Det er ingen hedninger eller Jøder i Guds menighet. Vi er alle én i Kristus Jesus.

Jødene stoppet å være jøder og hedningene stoppet å være hendinger i det øyeblikket de ble en ny skapning (frelst, født på ny)

Hvorfor er Israel så viktig?

Det var Jødene som brakte begge avtalene til menneskeheten. Det er bare den nye som gjelder i deg, den gamle avtalen er sluttført.

Det er en åndsmakt som er imot Jødene og de Kristine. Satans hat mot jødene er så gjennomsyret – at Kristne i dag er influert av dette hatet. (Luther var et eksempel).

Det er stan som har dominans over den falne nature – menneskene er den del av denne naturen. Derfor er det lettere for muslimer å få innpass i den sekulære leieren, fordi de er av samme ånd. De er åndelige døde mennesker.

Jødene har brakt evangeliet frem – derfor er de hatet av fienden. Dette hattet utspiller seg i dag.

Når det er sagt, så kan ingen hoppe over gjerdet for å komme til Himmelriket. Der er også en Jøde som ikke er født på ny, altså tatt imot Jesus, den nye avtalen. Men dette tar ikke bort de løfter som ennå står igjen i Israel. Men for personen menneske så må menneske blir født på ny for å være Guds barn og folk.

Derfor VAR Jesus Gud folk og derfor kan de fortsette å være Guds folk hvis de tar imot den nye avtalen som ble gitt dem. Vi må altså skille mellom retten til å komme til Himmelen og hva det vil si at Israel som nasjon er under kontroll av Herren.

Derfor støtt oppunder Israel og jødene, de er et spesielt utsatt folkegruppe fordi fienden hater dem og de Kristne.

 

 

Gå til innlegget

To Guder?

Publisert nesten 6 år siden

Salmene 45:7-8

7 Din trone, Gud, står fast for evig og alltid, rettvishets kongestav er ditt rikes kongestav.  8 Du elsker rettferd og hater ondskap, derfor, Gud, har din Gud salvet deg med gledens olje fremfor dine medbrødre.

Hvorfor sier David her at det finnes 2 Guder?

Gå til innlegget

Paulus hemmelighet, du er fri.

Publisert rundt 6 år siden

Paulus hemmelighet, du er fri.

Vit hvem du er i Kristus.

Hva betyr det å vite hva en er i Kristus? Pauls kom til en hemmelighet som er skjult for de som ikke er frelst, men blir åpenbart til dem som blir frelst.

Paulus fant hemmeligheten.

Kolosserbrevet 1:26 Dette mysteriet* har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter, nå er det blitt åpenbart for hans hellige. 27 For dem ville Gud kunngjøre hvor rik på herlighet dette mysteriet er blant hedningefolkene, det er: Kristus i dere, håpet om herlighet.

Pauls delte hans åpenbaring i Kolosserbrevet 1: 26-27.

«Dette mysteriet* har vært skjult fra evighet av og gjennom alle slekter» men jeg kommer til å fortelle deg hva hemmeligheten er. Det er Kristus i dere, håpet om herlighet.

Hemmeligheten er at Kristus er INNI dere. Så hvordan kan da Kristus være inni de som er født på ny, frelst?

Et menneske som er i Kristus er en NY SKAPNING.

2 Korinterbrevet 5:17 Derfor, om noen er i Kristus, da er han en ny skapning, det gamle er forbi, se, alt er blitt nytt.

Så hva er denne nye skapningen for noe? Jesus sier du må bli født på nytt, DVs du må få en ny ånd i deg. Når vi blir frelst, da tar vi imot Jesus Kristus, ja da får vi en ny ånd inni oss og vi blir en ny skapning.

Hva er denne nye skapningen for noe, hva er det som har kommet inni i oss?

Det greske ordet som er oversatt "ny" betyr: ikke eksistert før. Det betyr ny i beskaffenhet eller slag.

En som er i Kristus er en ny type menneske, en ny rase eller art som aldri har eksistert før. Du er ikke bare en ny person individuelt, men en ny type person når du blir født på ny. Du er ikke bare en tilgitt synder, du er en ny skapning med en ny form for liv. Et menneske i Kristus er en del av livet i Kristus og av Guds natur.

1 Johannes brev 5:11-13

11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Det som vi troende har mottatt er av en annen dimensjon.

Så, det vi som troende har mottatt, det er en «materie» altså en ånd som ikke har eksistert før som er av Guds natur.

Nye identiteten. (Den «gamle jeget» er byttet ut med det «nye jeget»)

Da er du en ny skapning og denne nye skapningen har da en ny identitet. Hvorfor? Fordi den nye skapningen er ny – dvs. du er ny du som er født på ny. Se hva Paulus skriver …

Galaterbrevet 2:20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg. Det liv jeg nå lever i kjødet, det lever jeg i troen på Guds Sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg.

Han sier - det livet, altså det nye livet som han lever i kjødet, altså det «nye jeget», det lever jeg i troen på Sønnen. Pauls har identifisert hvem Han er i Kristus, han er en ny skapning som ikke har eksistert før.

Gud måtte skape et helt nytt menneske, den nye identiteten som du nå har, så identifiserer du deg med Kristus i hans død, begravelse og oppstandelse. Det er dette som viser den nye tilstanden for det nye menneske. I Ham du (det gamle jeget) døde, du ble begravet, og du ble reist opp fra de døde med det nye jeget. Din gamle identitet er tatt bort ved den nye fødselen. Du har fått en ny identitet.

1 Johannes brev 5:11 Og dette er vitnesbyrdet at Gud har gitt oss evig liv, og dette liv er i hans Sønn. 12 Den som har Sønnen, har livet. Den som ikke har Guds Sønn, har ikke livet. 13 Dette har jeg skrevet til dere for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som tror på Guds Sønns navn.

Du er i et med Ham

1 Korinterbrevet 6:17

6:17 Men den som holder seg til Herren, er én ånd med ham.

Du kan tenke deg en innsjø, i denne innsjøen der er en bukt. Innsjøen og bukten er sammenkoblet. Det som flyter i innsjøen flyter også i bukta, fordi de er sammenkoblet.

Det som flyter i Kristus det flyter i deg, fordi den nye du (jeget, ny identitet) er sammenkoblet med ånden til Kristus, du er en del av Ham.

Å bli korsfestet med Kristus betyr det gamle jeget, den gamle personen du pleide å være, er borte og nå bor du - det nye jeget i Kristus. Du bør ha det virkelig bra når Jesus Kristus bor i deg, fordi Han har erobret djevelen, verden og kjødet.

Galaterbrevet 2:20 Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i meg.

Så det betyr, at DU (det gamle jeget) ble korsfestet samen med Jesus. Dette er det mest kraftfulle av det å bli frigjort fra synd. (Du er frigjort). Når Jesus stod opp igjen fra de døde da stod DU (Det nye jeget, den nye identiteten) også opp igjen fra de døde.

En sann Kristen er ikke bare et menneske som er endret, men et menneske som er gjenskapt.

Og på grunn av denne nye skapning og identiteten din som er det nye Jeget så har du fått noe.

Du er Kvalifisert til arv

Kolosserbrevet 1:12

1:12 Med glede kan dere da takke Faderen, som gjorde dere skikket til å få del i de helliges arv i lyset.

Du er fridd ut av mørkets makt og satt inn i Hans rike

Kolosserbrevet 1:13

1:13 Han er den som fridde oss ut av mørkets makt og satte oss over i sin elskede Sønns rike. 

Du har åndelig velsignelser

Efeserbrevet 1:3

1:3 Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far, han som har velsignet oss med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus.

 

DU er innløst, fri fra forbannelsen.

Galaterbrevet 3:13 Kristus kjøpte oss fri fra lovens forbannelse ved at han ble en forbannelse for oss. For det står skrevet: Forbannet er hver den som henger på et tre.

Loven setter en forbannelse over oss. Men Kristus tok bort den forbannelse. Han byttet plass med deg. Kristus satte seg selv under denne forbannelsen.

Det er tre enkle, men kraftige uttalelser i Galaterbrevet 3:13.

·         Den første faktum er at du er forløst, satt fri. Det andre er hva du er forløst fra – du er forløst fra forbannelsen av loven. Det tredje er hva du ble forløst ved: Kristus ble gjort til en forbannelse for deg.

·         Med andre ord, tok Kristus din forbannelse, slik at du kan gå fri. Jesus betalte en høy pris for din frihet, slik at du ikke skal være bundet.

·         Det er en fornærmelse mot Gud å hevden at du bare er en synder når Jesus betalte prisen for din forløsning. Satan kan ikke holde deg. Synd kan ikke holde deg. Fortiden kan ikke holde deg. Tilbake til vår første faktum: DU ER forløst!

 

Ser du at ikke bare at Jesus har frigjort deg fra forbannelsen, den nye skapningen vitner også om at du ikke er forbannet, siden du er en ny skapning.

Ser du nå at du ikke er en synder mer, du som har tatt imot Jesus, fordi du er en ny skapning. En skapning som ikke har eksistert før, en skapning som er av en ny «materie». En skapning som er ny har ingen fortid, derfor har en ny skapning heller ikke noen forbannelse over seg, (over generasjoner), fordi denne nye skapningen har ikke noen tilhørighet til fortiden, fordi den er ny.

Denne nye skapningen er ikke syndig av natur, siden den er ny og er av Guds natur. Denne nye skapningen er ikke syndig fordi den er påkoblet og i et med Jesus Kristus. Siden denne nye skapningen er påkoblet Kristus og en del av Kristus, vil da Faderen sende onde ånder på deg for å irettesette deg? Kan lyset sende mørke mot seg selv?

 

Det er identifikasjonen, den nye identiteten og erkjennelsen som forandrer deg. Du vil ikke forandre deg vist du ikke erkjenner og ser med dine åndelige øyne hvem du er i Kristus. Så hvem er du i Kristus, du er en ny skapning som aldri har eksistert før. Du er en skapning som er påkoblet Jesus Kristus. Du har dermed tilgang til alt det Jesus har. Det er dette som var hemmeligheten som Pauls oppdaget. Når du ser dette, da begynner det neste kapitlet, hva har Jesus som jeg kan få?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere