Rudi Wara

Alder: 56
  RSS

Om Rudi

Følgere

Jesus ble også beskylt for å være demonbesatt når han kastet ut onde ånder.

Det å lese ordet i kontekst..

Det er ikke alltid så lurt å ta ting ut av sin kontekst for så å hevde sitt eget syn – å anklage søsken og brøder i Kristus.

1tim 4:1 Men Ånden sier med klare ord at i kommende tider skal noen falle fra troen og holde seg til forførende ånder og demoners lærdommer.  2 Det skjer ved hykleri av falske lærere, som er brennemerket i sin egen samvittighet. 3 Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.

I 1 tim. forteller først at noen skal falle fra troen og HOLDE seg til forførende ånder og demoners lærdommer. Dette skjer ved for eksempel å spille en rolle i det private og en annen rolle i det offentlige rommet. I vers 3 så får vi svar på hvem disse er som holder seg til falsk lære.

«3 Disse forbyr å gifte seg og påbyr å avholde seg fra visse slag mat, enda Gud har skapt den til å bli tatt imot med takk av dem som tror og har lært sannheten å kjenne.»

Hvem er det som fornekter andre å gifte seg og spise noen mat sorter? Hvem er de? Hvem er de han prøver å advare de Kristne imot? De lov lærde, de som følger loven – hvilken lov er det snakk om? De ti bud (lovene inkluderer den moralske loven, sivile loven og den seremonielle loven) men jeg tar for meg morallovene som er de ti bud).

Det er ulver i fåreklær, fordi de har ikke sannheten. Hvilken sannhet er det som skriften henviser til? Som hver den som tror på Ham HAR lært å kjenne.

Hvilken sannhet er det?

Sannheten at Jesus har fullført, oppfylt lovene (Lovene inkluderer den moralske loven, sivile loven og den seremonielle loven) for deg og meg (En mere utdypende forklaring kan jeg gi deg i fra DGT på dette – for der har Herren beskrevet dette) De ti bud kan ikke frelse noen – for hadde moralloven kunnet gjøre det, så hadde ikke Jesus trengt å komme.

Jeg er ikke lengre under loven, Jeg er nå under nåden, fordi jeg har tatt imot Jesus Kristus i mitt hjerte. Den første avtale ble oppfylt av Jesus Kristus, Israelittene klarte ikke å fullføre denne avtalen, Jesus sluttførte altså avtalen (pakten, DGT) – men Jesus fjernet ikke lovene - Han oppfylte dem for deg og meg. Da ble det skrevet en NY kontrakt – altså den gamle ble oppfylt og en ny kontrakt kom på bordet. Det er derfor det heter DGT og DNT. Det som er nytt er nytt.

For når du bruker lovene, da vekker du opp begjæret i kjødet, ikke nok med det – du gir ammunisjon til fienden slik at fienden kan fordømme ditt hjerte. For kjødet står imot din ånd, men er du i Jesus Kristus, da er det ikke noen fordømmelse.

Når begynte satan å gå imot sitt eget rike?

Jesus ble beskylt for å være på parti med demoner.

Markus 3:22 Men de skriftlærde som var kommet ned fra Jerusalem, sa: Han er besatt av Be’elsebul! Det er ved de onde ånders fyrste han driver de onde åndene ut.

23 Han kalte dem da til seg og sa til dem i lignelser: Hvordan kan Satan drive Satan ut? 24 Om et rike kommer i strid med seg selv, så kan det riket ikke bli stående. 25 Og om et hus kommer i strid med seg selv, kan dette huset ikke bli stående. 26 Dersom Satan har reist seg mot seg selv og er kommet i strid med seg selv, så kan han ikke bli stående. Da er det forbi med ham.

 

Gå til innlegget

De fleste skjønner ikke hva det vil si å få Guds kraft i seg - de ser ikke hva bibelen sier om dette - fordi de er ledet av religiøse ånder.

Klikk på linken under.

Og for du som er religiøs: (Religiøse er de som har respekt for Gud, men ingen relasjon til Ham). Du har erstattet Gud med ritualer, lover og regler.

Du som er religiøs har erstattet Guds nærvær med religiøse akter. Men du kjenner ikke Guds kraft som er kjærlighet. De frykter denne kraften - fordi du lever i kjødet. Som kjent så er kjødet imot Guds ånd.

Det var denne kraften som Jesus bar på, og som skremte live av fariseerne. Dagens fariseere er like redde denne kraften i dag.

Se på denne: HELT NUMMEN?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere