Robin Tande

Alder: 95
  RSS

Om Robin

Følgere

"Hva er et menneskes verd?"

Publisert nesten 2 år siden

er det på tide å se på menneskeverd med nye øyne? Kanskje jeg må tørre å ta den diskusjonen også i de mørke delene av mitt indre?

skriver kommunikasjonsrådgiver Gunnar Grøsland og fortsetter: De fleste jeg kjenner vil uten videre si at de mener at alle mennesker har lik verdi. Sånn er det bare. Der jeg ferdes er det politisk ukorrekt å si noe annet. Men er det at vi sier det, det samme som at vi mener det?

Hva snakkes det om her? Ordene verd og verdi er beslektet men har så visst ikke samme betydning Jeg tillater meg å anta at det forfatteren grubler over er det aktuelle temaet menneskeverd; altså begrepet menneskeverd, som har røtter i jødisk og kristen filosofi. Utrykket menneskeverd (Dignitas humanus) ble brukt for første gang under tidlig renessansehumanisme.

Spørsmålet, slik jeg har lært, og oppfatter det, henger sammen med det eksistensielle: hva er et menneske? FN har vedtatt at alle skal behandles likt, og absolutt ikke forskjellsbehandles i henhold til hva en har karret til seg og kan bidra med til samfunnet. Så har vi det filosofiske og religiøse: hva er gitt av en skaper og/eller naturen?

Redaksjonen tipser innlegget og forventer gjerne litt debattering. Så gamlingen prøver seg.                    

Gå til innlegget

"På gjensyn"

Publisert nesten 2 år siden

"Om livet i det hinsidige virkelig skal være fullkomment kan det ikke være et liv i isolasjon eller uten de relasjonene som gjorde det mulig for oss å leve. Kjærligheten er sterkere enn døden.»

Synd at Vårt Land måtte legge om. Det var herlig å oppnå å forstå hverandre, tross de dypeste forskjeller i trosgrunnlag; kan her vise til dialogen mellom meg og Tore Olsen – Hei Tore, kommer boken din snart?

Nå ligger det inne noen meget interessante innlegg fra teologer og andre kristne her på Vd. Redaksjonen burde relatere mer. Er ikke Åste Dokka, Hallvard Jørgensen m.f. kommet inn i samme tankebaner?

Jeg skrev for noen år siden bl. a. dette til en debattant her: Hvis vi så sier at det fins et neste liv med ond fortapelse og herlig frelse. Vi får så grunn til å tro at jeg får den herlige frelsen mens du får den onde fortapelsen. En "sjel" i herlighet og en i pine. Spiller det noen rolle for meg hvilken fremtidig "sjel" som er hvor? Det er jo like forferdelig å tenke på.

Da jeg tok avskjed med min mor sa hun at hun håpet å se meg i himmelen. Jeg svarte: Det står jo skrever at det bare er herlighet og glede som møter en der.

Nå har jeg fått solid hjelp til å bli forstått – fra kvalifisert hold:

«Mennesket kan ikke tenkes utenfor relasjonene. Det er på grunn av to menneskers intime møte at vi i det hele tatt kommer til verden, det er på grunn av menneskene rundt oss at vi kan vokse og bli formet til dem vi er.
Menneskelivet er med andre ord dypt relasjonelt. Om vi skal se for oss en oppstandelse, må den stå i en eller annen form for kontinuitet til dette livet for at det skal gi noen mening. Om jeg ikke er jeg i himmelen, hvordan kan man da si at jeg er oppstått? […] Håpet om at vi skal gjenforenes med dem som har gått foran oss er et av de viktigste aspektene ved himmelhåpet. Om livet i det hinsidige virkelig skal være fullkomment kan det ikke være et liv i isolasjon eller uten de relasjonene som gjorde det mulig for oss å leve. Kjærligheten er sterkere enn døden.»
– Fra «På gjensyn!», en kronikk av Åste Dokka,

Gå til innlegget

Kjære Greta Aune Jotun.

Publisert nesten 2 år siden

Jeg var vel inne og debatterte litt med deg tidligere, da Vårt Land, etter min mening,  virkelig var «en bro mellom mennesker tro og tanke». Det var kanskje de samme betenkeligheter som jeg nå gjør meg til talsmann for som førte til forandringer?

Du går her ut med et spørsmål  som  inviterer til innlegg med andre erfaringer enn dine. Hva skal det tjene til? Det som teller er at du har funnet fred og ro. Så hold deg til trosfellene dine. Vi har en felles verden som vi kan utveksle meninger om. Så har vi alle en indre verden; den bør vi ha i fred så lenge den er god for oss selv, og ikke blir til skade for andre.

Vennlig hilsen Robin Tande

Gå til innlegget

Hva er så Bibelen? Hvilken Gud kommer inn hvor? Har syndige meg noe rett til å stille slike spørsmål? Det er blant alt jeg ikke vet.

Det er mange innlegg å ta utgangspunkt i på Verdidebatt. Alt i den kristne lære er ikke ‘i flyt’ skriver Oskar Skarsaune og gjør et av utallige forsøk på å rydde opp. Men etter hvert som mer og mer av de bibelske tekstene blir funnet å måtte skrotes, ser det bare ut til å skape mer å ryddes opp i. Tor Inge Østebø spør: Hva skal en Biskop lære? Og han viser til Atle Sommerfeldts kritikk av Alf Magnus i Dagen nylig. Ja selveste Dagen gikk kanskje i rette med Sommerfeldt for 14 år siden?

Avisen skrev nemlig i en leder 24. september 2005:

”Det var ikkje uvanleg å hyra sagt at det var klart nok kva Bibelen sa, men at ein ikkje såg seg forplikta på dette…Ein inntok altså standpunkt i strid med Bibelens ordlyd og forsvarte det teologisk ut frå eit bibelsyn som hadde oppheva Bibelens absolutte autoritet og at Skrifta er absolutt pålitelig… I dag kan vi også finn døme på denne måten å tenkja på, men ofte er heile spørsmålet om kva autoritet Bibelen har og i kor stor grad han er påliteleg, utelete. Ein hoppar bukk over desse fundamentalspørsmåla og går rett på ei problematisering av kva Bibelen seier… Vi har altså fått ein bibeloppløysande tolkingsmåte. Bibelens autoritet vert oppheva ved at Bibelen vert gjort uklar. Med det har ein i røynda oppheva heile forpliktinga på Bibelens ord, fordi det er umogleg å forplikta seg på noko som er uklart — i så fall vert det berre ei forplikting på eins eiga subjektive oppfatning av det Bibelen seier.”

Man bør kunne si at avisens daværende lederskribent viser ærlighet. Det samme kan ikke sies om Den norske kirke, som heller preges av å snakke med to tunger. Utad planter man den forståelse at helvetets evige pine med mer er utgått på dato. Men dens offisielle lære og trosbekjennelser står ved makt, og kan leses både her og der.

Jeg vil også henlede oppmerksomheten på Illustrert Bibelleksikon på 12 store bind. Siste utgave er trykket for bare 30 år siden. Helvete er nevnt ovenfor; Her bruker man flere sider på å begrunne og understreke at evig fortapelse ikke er eksistensopphør, men en evig pine som aldri tar slutt. Og vi får vite at psykiske lidelser kan være en følge av onde ånders grep om menneskets personlighet, og mye mer som går salige Hallesbys høymælte dommedagspreken en høy gang.

Dette må kunne sies å være et teologisk læreverk, etter som en skare av Kirkens daværende teologer - deriblant ni biskoper – står bak. Nevnes bør Erling Utnem (som norsk redaktør) og Sigurd Lunde.

Hva er så Bibelen? Hvilken Gud kommer inn hvor? Har syndige meg noe rett til å stille slike spørsmål? Det er blant alt jeg ikke vet. Men for nærmere 90 år siden rakk jeg opp hånden på søndagskolen og spurte: Når det ikke finnes ondskap i himmelen, hvorfor kommer ikke da alle dit? Når du blir voksen vil du forstå, var svaret jeg fikk. Er det kanskje noen der ute som kunne hjelpe meg med å bli voksen? Det burde kanskje være på tide?

Så får vi se om Vårt Land som jeg ble så imponert over da jeg fant Verdidebatt for åtte år siden, slipper meg til med dette?

Gå til innlegget

Religion og politikk

Publisert over 2 år siden

Joda, for å demme opp for innvandrere med en utemmet – ikke sauset sammen men systematisk samkjørt - religiøspolitisk ideologi, kan kanskje dette være en brukbar forsvarskrig?

I innlegget Religion og politikk sauses sammen skrev Helge Simones 8. august:

«Tanken om at Gud planlegger og styrer og våre liv ligger dypt i deler av norsk kirke- og kristenliv. Denne tenkningen gjelder ikke bare på det personlige plan, men overføres lett til å hevde at Gud har spesielle planer for menigheter og nasjoner, enten det er USA, Norge eller Israel.

Å være delaktig i oppfyllelsen av «Guds vilje» er en sentral del av en slik politisk teologi. Følger man hans vilje, vanker det både beskyttelse og belønning. Det snakkes i et selvsagt språk. «Vi vil at Norge fortsatt skal være et kristent land», heter det hos Oslo Symposium, uten at det på noen måte defineres hva som 
ligger i begrepet.»

 Så langt har jeg intet å sette fingeren på i hans kritikk. Men så fortsetter han:

«For noen fester det seg en tanke om at det er en forsvarskrig. For å holde på et «kristent land» må man demme opp for innvandrere som har en annen religion.»

Og her møter jeg meg selv i døren. For åtte år siden gikk jeg nemlig inn på Vårt Lands verdidebatt med motargumentering til teologen Torleiv Haus sitt innlegg Sekularismens trussel.  Han hevdet at et mer kristent samfunn bedre ville kunne demme opp for slikt som islam.

Hva om Simones hadde avsluttet slik : Joda, for å demme opp for innvandrere med en utemmet – ikke sauset sammen men systematisk samkjørt - religiøs/politisk ideologi, kan kanskje dette være en brukbar forsvarskrig ?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere