Ronny Johansen

Alder: 55
  RSS

Om Ronny

Følgere

Hvem sine penger gir du bort når du låner penger du ikke har sikkerhet for, og så gir dem bort? Har du noen tanker om akkurat dette?

Det er her snakk om å gi til "Guds sak" som forretningsmennene som driver pengetiggeriet kaller det. 

Det er nå flere og flere som tar opp lån, uten å kunne stille sikkerhet for pengene, for så å gi dem bort til "kristelig" virksomhet.  Det oppfordres fra talerstolene at Gud vil velsigne giveren som gjør dette, med store åndelige og evige velsignelser. 

I mine ører hører dette ut som om urettferdighetens yngel har tatt over talerstolene og at det er ulvene som står som de store inkassatorene.

Har noen kommentarer til denne formen for låne- og giverglede? 

Gå til innlegget

Hva er godt?

Publisert over 7 år siden

Det er godt å tenke på det gode, snakke om det, håpe på det, ønske det og ville det. Dog, er dette som intet å regne mot å gjøre det. Det er når vi gjør det gode vi får oppleve hva det er.

Det er først da vi erfarer hva det gode er og lærer å kjenne det i sannhet. Vi mennsker står imidlertid overfor en meget stor utfordring: Vi vet ikke hva som er godt. Det vi som mennesker syntes er både godt og riktig, viser seg etter nærmere ettersyn å være både ondt og vrangt. Vel og merke når vi ser etter og gjerne gransker hva Bibelen lærer oss, og hvordan den skiller det gode fra det onde for oss. Derfor du som har ønske om å gjøre det gode og rette, etter ekte og sann kristen tro, du bør GRANSKE Skriften og lete etter det sanne gode og ekte der! Det er Jesu Kristi fotspor vi er ute etter, og intet mindre. Det er hans bud, hans befalinger og hans forordninger vi er ute etter å finne. Og når vi har funnet dem, så ønsker vi å granske dem, slik at vi kan oppfylle dem og holde dem nøyaktig slik Mesteren har befalt. De andre, de som ikke er intressert i å sette seg ned å granske Ordet, slik det står, hører ikke hjemme i denne forsamling av granskende Kristustilbudere. Men du som ikke utholder tanken på å gjøre Gud imot! Du som hver dag gransker og søker etter Jesu vilje i ett og alt, og ikke gir deg før du finner det du leter etter! Du skal gå til Ordet å lete og ikke noe annet sted. Vi kommer vel i hu at Kristus er Ordet åpenbart i kjøtt og blod? Det samme kjøttet og blodet som barnene har. Det evige Guds Ordet, den evige fullkomne Guds vilje, åpenbart i det samme kjøttet og blodet som du og jeg har! Vidunderlige sannhet og vidunderlige fotspor vi har å finne. Og det er FØRST og FREMST i Ordet vi finner disse spor. De vi ikke orker å leve uten å finne og betrede. Men Jesus svarte dem: «Dere farer vill fordi dere ikke kjenner skriftene og heller ikke Guds makt. (Matteus 22:29)
Gå til innlegget

Når menigheten lyver

Publisert nesten 8 år siden

Jeg her et spørsmål jeg ønsker å ta opp. Kristne forsamlinger ønsker ofte å samle inn penger for å kjøpe lokaliteter og eiendommer til bruk internt. Men hva når pengene som blir samlet inn ikke brukes slik det har blitt sagt når de ble samlet inn?

Er det da gjemmel i norsk lov å kreve pengene som er gitt ttilbake, når man kan dokumenteres at pengene er blitt gitt, faktisk er blitt gitt av den og den personen, og at pengene ikke har bltt brukt som avtalt? Jeg er i befatning med en delikat sak, hvor et registrert kirkesamfunn har gått til innsamling av mange millioner kroner for å kjøpe en eiendom hvor de skal drive virksomheten sin fra. Så viser det seg at naboene ikke kommer til å godta dettte på grunn av for mye traffikk gjennom deres grend. I tillegg til dette oppsto det problemet med eiendommen at den var konsesjonspliktig og ikke kunne bli gitt konsesjon hvis det ble betalt for mye for den. Det aksjeselskapet som da hadde kjøpt eiendommen, fikk ikke konsesjon, ettersom det hadde blitt betalt for mye for landbrukseiendommen. For å få konsesjon på landbrukseiendommen, ble eiendommen overført (ved fiktivt salg) til en av medlemmene i forsamlingen. Så nå eier altså en privatmann eiendommen som Kirkesamfunnet har betalt med innsamlede midler. Slik jeg ser dette, så er ved dette først kommunen ført bak lyset og så naboene,. Det hadde ikke blittt gitt konsesjon fra myndighetenes side, hvis de visste at det EGENTLIG var et kirkesamfunn som eide eiendommen og ikke en privatmann. Jeg lurer blant annet på om dettte lovlig adferd overfor naboer og myndigheter samt hva som skjer om denne privatpersonen plutselig takker for seg å går. Kan han da selge eiendommen og innkassere pengene til seg selv, om han ønsker? Det er jo ikke tinglyst papirer som skulle hindre han i dette, så langt jeg forsår. Er det for eksempel mulig for et slikt kirkesamfunn å gardere seg mot svindel i en slik sak? Hvis eksepelvis dettte medlemmet, som nå angivelig er eier av eiendommen, skulle ønske å selge gården og ta pengene? Har kirkesamfunnet muligheter til å inngå skjulte private avtaler som hindrer at den fiktive eieren ikke blir fristet til å ta pengene å stikke? Det er altså blitt holdt skjult for naboene, kommunen og kommunens innbyggere at det er dette Kirkesamfunnet som har kjøpt eiendommen.
Gå til innlegget

Loven for å motta gaver til Herrens ære

Publisert nesten 8 år siden

Mange såkalte kristne virksomheter har stort fokus på tigge gaver av medlemmene sine. Penger eller inntektsbringende dugnader er det beste slike tiggende kristne partier vet. På denne måten vokser de og utbrer sitt rike på jorden.

Det er på tide å rope et kraftig varsko! Hvorfor roper jeg et slikt? Jo, for når man ser på hva de bruker de innsamlede milliardene til, så ser man at det er det stilfulle, smellvakre, store og storslåtte som blir bygd og satt pris på, altså det som er en vederstyggelighet for Gud. Lukas 16:15

Når man samtidig ser på hvilke midler og metoder som blir tatt i bruk for å få penger til alt dette, så ser man at dette passer som hånd i hanske. For det må like mye urettferdighet til for å samle det inn, som de er til å bygge det. Ellers får de ikke tak i nok penger til de storlåtte planene sine. 

Åndelige krigsfolk som har hatt som oppgave å nedkjempe festningsverker og alle høyder som reiser seg mot kunnskapen om Gud, ser med en gang at det er urettferdigheten som nå har tatt over. 

Nå vil sikkert noen spørre hvem jeg mener helt bestemt, for liksom å få plassert noen og noe.

Jeg vil heller snu spørsmålet og spørre: Hvem er det som oppfyller rettferdighetens lov på dette området?

Her kommer et sitat av Elias Aslaksen, fra boken Livets Ånds lover, som klart beskriver det jeg ønsker å formidle:

Sitat:
LOVEN FOR MOTTAGELSE AV GAVER

For om dere enn ofrer meg brennoffer og matoffer, finner jeg dog ikke behag i dem, og takkofferne av deres gjøkalver ser jeg ikke på. Amos 5, 22. Når du bærer ditt offer frem til alteret, og der kommer i hu at din bror har noe imot deg, så la ditt offer ligge, og gå først bort og forlik deg med din bror, og kom så og bær ditt offer frem. Matt. 5, 23 og 24.

Gud har ikke behag i offer eller gaver, når ikke vårt hjerte er rett for Gud. Å bære frem gaver i en sådan tilstand, det blir som ville bestikke Gud. Er vi rettferdige, så vil vi ikke motta gaver hvis vi vet om, eller merker, at det er noe som helst urettferdig eller usømmelig ved det.

Man vil ikke motta til evangeliets fremme, eller til eget bruk, det som vedkommendes foreldre skulle ha, eller det som vedkommende skulle ha betalt sine regninger med; ei heller vil man oppete enkers hus, Mark. 12, 40, eller motta gjestfrihet uten å betale for seg, der hvor man forstår at verten ikke har råd til sådan gjestfrihet. Om verten, i sin svakhet, begår den urett å ville ofre på gjesten det som han heller skulle betalt kjøpmannen, så vil gjesten om han er rettferdi, ikke motta dette uten vederlag.

Ikke med sorg eller tvang; for Gud elsker en glad giver. 2. Kor. 9, 7. Hvis man merker noe som helst tegn til at gaven ikke ydes villig og med glede, da vil rettferdigheten om den finnes i ens indre, nekte en å motta gaven.

Ugudeliges offer er en vederstyggelighet for Herren. Ord. 15, 8. Og av hedningene tar de ikke imot noe3. Joh. 7. På dette punkt vandrer mange i mørke. Ikke nok med at man begår den overtredelse å motta ugudelige personers offer, men man til og med går omkring for å få mest mulig av den sorten! Naturligvis mener man å gjøre godt med disse penger, men det er grovt lovbrudd, og lovbrudd er synd.

Det bringer vanære over Guds store og hellige navn! Gud er ikke fattig, slik at vi skulle trenge til å be om noe til hans sak. Å ta opp kollekt blankt ugudelige er derfor aldeles forkastelig, likeså i en blandet forsamling.
Sitat slutt 


Bedre kan det neppe sies. 

Gå til innlegget

Sitat fra møte på Brunstad 27.10.2013

"Gud skal selv sørge for at de som ikke elsker sannhet i hjertets dyp skal fare vill nå i den siste tid. Jeg har sett allerede mange: De farer vill og de fører vill. Nettopp fordi de elsker seg selv, sin egen maktsyke og så videre, høyere enn Gud. Så de har jo selv valgt, og så kommer det til å gå deretter. Nå har vi jo sett mange som har prøvd seg på dette her. Og alle sier, at nei, de forlater ikke Menigheten, og nei da, men det er Menigheten som har forlatt Gud, sier dem. De elsker rikdom og makt. For eksempel så skal vi bygge på Brunstad. Trenger vi ikke det da? Se deg rundt da! Så er det: "Nei da!" Saken er den at de er gjerrige, de vil ikke være med å gi. De vil gjerne motta, og det har de gjort i mange år. Jeg har talt med slike, skrevet dem brever og prøvd å hjelpe sånne i mange år. Men de ville ikke, sa Jesus. Og så går du din vei da. Jaaa, det er jo sørgelig. Kunne vi ikke gitt dem mer kjærlighet? Ja, kanskje du kunne gjøre det? Du må jo være glad, for at disse menneskene, som ikke elsker sannhet i hjertets dyp gjør noe annet. Altså: De vil ikke det vi vil: Vi vil være disipler. Vi vil følge Jesus. Vi vil være i hans ord, og når da de vil noe annet, ja, da må du jo være glad at de får lov til det! Det er frihet her i verden. Så la de gjøre annet da! Er Gud Gud, så tjen ham! Er Bal gud, så tjen ham! Dette bør vi tenke på av hele hjertet!
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere