Ronny Johansen

Alder: 55
  RSS

Om Ronny

Følgere

Han skulle formidle budskapet om at Israel var  midlertidig forkastet som nasjon   fordi de hadde forkastet  sin Messias og at han nå  var valgt til å gå til hedningene med det han nidkjært kaller mitt evangelium, et evangelium han var det første mennesket som formidlet og som de andre apostlene ikke kjente til. Dette evangeliet fikk han direkte fra Jesus. 

Du skriver også:
"De andre apostlene hadde en annen oppgave, nemlig å fortsette Jesu forkynnelse av Loven og Nåden til Israel og jødene i diasporaen,  og forberede dem på Jesu snarlige gjenkomst hvor han ville opprette de løfter om et jordisk fredsrike(milleniumet) med Messias som jødenes konge. Dette frelsesbudskapet legger vekt på både på Lov, gjerninger og nåde for å komme inn i dette fredsriket." Sitat slutt

Du mener altså at Paulus mottok et annet evangelium enn Jesu apostler. Det er jammen litt av påstand. Paulus selv forbanner alle som forkynner et annet evangelium enn han, så da ligger enten Paulus veldig tynt an eller de andre apostlene ligger tynt an.

La oss lese hva Paulus skriver til hedningekristne i Galatia!
"Men de som gjaldt for å være noget - hvor store de var, er mig det samme; Gud gjør ikke forskjell på folk - de som gjaldt mest, påla mig intet videre,  tvert imot: da de så at det var mig betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårne, likesom Peter for de omskårne -  for han som gav Peter kraft til apostel-tjeneste blandt de omskårne, han gav og mig kraft til det blandt hedningene -  og da de fikk vite om den nåde som var mig gitt, da gav Jakob og Kefas og Johannes, de som gjaldt for å være støttene, mig og Barnabas samfunds-hånd, at vi skulde gå til hedningene, men de til de omskårne, bare at vi skulde komme de fattige i hu, og det har jeg nettop lagt vinn på å gjøre." Gal. 2:6-10

Det er ikke mye her som minner om at vi har å gjøre med to forskjellig evangelier. Det syntes jeg er en meget drøy påstand å komme med. 

Før i brevet har Paulus slått fast følgende:
"Jeg undrer mig over at I så snart vender eder bort fra ham som kalte eder ved Kristi nåde, til et annet evangelium,  skjønt der ikke er noget annet; det er bare nogen som forvirrer eder og vil forvrenge Kristi evangelium.  Men selv om vi eller en engel fra himmelen forkynner eder et annet evangelium enn det som vi har forkynt eder, han være forbannet!  Som vi før har sagt, så sier jeg og nu igjen: Om nogen forkynner eder et annet evangelium enn det som I har mottatt, han være forbannet! 
Gal. 1:6-9

Det er ikke noe her som tyder på at Herrens apostler forkynte et annet evangelium enn Paulus. Tvert imot ser vi her, at vi har med et evangelium å gjøre, ikke to. Og det er evangeliet om Jesus Kristus. Han som døde for våre synder etter Skriftene, og oppsto fra de døde til vår rettferdiggjørelse, helligjørelse og herliggjørelse. Hans navn alene til ære å pris. Amen!

Gå til kommentaren

Det tror i alle fall jeg.

Peter formaner oss til å legge vinn på hellig ferd og gudsfrykt. Det må vel bety en ferd i Kristi bud, etter Hans eksempel, forbilde og fotspor? Tror du ikke det Kåre Kvangarsnes?

Du hevder at Paulus kom med et annet budskap til hedningene enn Jesus. Banet Paulus en annen ny og levende vei, som ikke går i Kristi fotspor i Hans bud, og som også fører oss til himmelen? I så fall så lyver Paulus. For han formaner hedningene til å bli hans etterfølgere, på samme måte han etterfulgte Kristus. Hvordan etterfulgte Paulus som var jøde Kristus?

Det skjønner vi vel alle, at å påstå at Paulus lyver, det blir litt rart når man samtidig hevder man tror på hans undervisning. Da henger liksom ikke det man sier på greip lenger.

Altså Paulus, som var jøde, han etterfulgte Kristi bud og formante hedningene til å gjøre det samme. Så jeg skjønner ikke hvor du har det fra at Paulus lærer oss at Kristi bud og formaninger i evangeliene ikke er for oss, men kun for jødene. Gud gjør som kjent ikke forskjell på folk. Det hevder i alle fall Skriften.

Paulus snakker om noen som var fiender av Kristi kors. Når man er fiende av Kristi kors, i det man i kjærlighet til verden attrår de jordiske ting, så det vel nettopp det å fornekte seg selv man er fiende av. Når må vi fornekte oss selv for å la være å synde? Jo, det er når vi fristes til å bryte Frelserens bud og befalinger. Men de som er fiender av Kristus og Hans bud(kors), er mer opptatt, ser vi av Paulus sine ord, av maten, hvor god den er og av å få mer av den jordiske rikdom. 

Paulus formaner:
"Bli mine efterfølgere, likesom jeg efterfølger Kristus!"
1.Kor. 11:1

"Bli også dere mine efterfølgere, brødre, og akt på dem som vandrer således som dere har oss til forbillede! For mange vandrer, som jeg ofte har sagt eder og nu endog med tårer sier er fiender av Kristi kors, hvis ende er fortapelse, hvis gud er buken, og som setter sin ære i sin skam, de som attrår de jordiske ting.
Fil. 3:17-21

"Da nu alt dette opløses, hvor må I da strebe efter hellig ferd og gudsfrykt, idet I venter på og fremskynder Guds dags komme, hvorved himlene skal opløses i ild og himmellegemene smelte i brand! Men vi venter efter hans løfte nye himler og en ny jord, hvor rettferdighet bor. 

Derfor, elskede, da I venter dette, så legg vinn på å bli funnet uten flekk og lyte for ham i fred, og akt vår Herres langmodighet for frelse, således som og vår elskede bror Paulus har skrevet til eder efter den visdom som er ham gitt, likesom og i alle sine brev når han i dem taler om dette; i dem er det noget som er svært å skjønne, og som de ulærde og ubefestede tyder vrangt, som de og gjør med de andre skrifter, til sin egen undergang. 

Så må da I, elskede, som forut vet dette, ta eder i vare at I ikke skal bli revet med av de ugudeliges forvillelse og falle ut av eders egen faste stand; men voks i nåde og kjennskap til vår Herre og frelser Jesus Kristus! Ham være æren både nu og til evig tid! Amen.
2.Pet. 3:11-18

"Trengsel og angst skal komme over hver menneskesjel som gjør det onde, både jøde først og så greker; men herlighet og ære og fred skal times hver den som gjør det gode, både jøde først og så greker. For Gud gjør ikke forskjell på folk: alle som syndet uten loven, skal også gå fortapt uten loven, og alle som syndet under loven, skal dømmes ved loven; for ikke de som hører loven, er rettferdige for Gud, men de som gjør efter loven, skal bli rettferdiggjort. For når hedningene, som ikke har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som dog ikke har loven, sig selv en lov; de viser at lovens gjerning er skrevet i deres hjerter, idet også deres samvittighet gir sitt vidnesbyrd, og deres tanker innbyrdes anklager eller også forsvarer dem - på den dag da Gud skal dømme det skjulte hos menneskene efter mitt evangelium ved Jesus Kristus."
Rom. 2:9-16

Gå til kommentaren

Så det du sier er altså.....

Publisert over 3 år siden


Kåre Kvangarsnes, er at Jesus kom med lovens skarpe klør over jødene, men noe du kaller nåde og frihet til hedningene, slik at de slipper å fornekte seg selv når fristelsen melder seg til det onde?

 

Gå til kommentaren

Kåre Kvangarsnes

Publisert over 3 år siden

Så du tenker at de bud Jesus ga oss, ikke er meningen å holde gjennom hver dag å fornekte oss selv. Altså at det ikke er meningen at vi skal gå i Jesu fotspor etter at vi er tilgitt ved nåde alene, uten gjerninger og har mottatt kraften fra det høye? 

Gå til kommentaren

Det er helt riktig Alf

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund – gå til den siterte teksten.
Tror du forveksler denne tråden med en annen, Ronny Johansen.

Det stemmer det. Det var under denne jeg så disse kommentarene:

http://www.verdidebatt.no/innlegg/11702994-mannen-som-laerte-oss-a-tenke-selv?side=1#svar-11703193

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere