Rolf Larsen

Alder:
  RSS

Om Rolf

Følgere

Guds intensjon og gode vilje

Publisert over 5 år siden

Guds ønske er at hvert menneske skal ønske Gud velkommen

Guds intensjon er å bringe oss mennesker til inn i Ham Selv, til å bli en bolig for Ham. For det så trenger Han å forvandle oss til å bli det samme som Han er, inn i Hans liv og natur, få Hans hellighet og rettferdighet, og bli gjort rene, men vi blir ikke gjort til guder.

Men pga Adams fall, så kom noe av Satans natur inn i menneske, menneskets kropp ble kjød, og vi ble Guds fiender. Gud fant en vei for oss til å bli forlikt med Ham til tross for dette, og det var gjennom Hans enbårne Sønn som døde på korset for vår skyld. Han kom for å gi oss evige, guddommelige liv, noe Han kan gjøre som den livgivende Ånden. Kristus er tilgjengelig ved at vi påkaller Ham, og roper Hans navn, Å Herre Jesus, og Han dukker opp til dem som virkelig søker Ham av et rent hjerte.

I det vi gjør søker Ham og kaller på Ham, blir vi frelst og vi blir født på ny med en menneskelig ånd som har mottatt den livgivende Ånden. Vi mottar mer av den livgivende Ånden jo mer vi påkaller Ham og tror på Bibelens ord som faktisk sier at slik er det, jf Apg 2:21 og Rom 10:13.

Gud gjorde Seg Selv så liten og så avhengig av oss, for at vi skal gi oss over til Ham frivillig. Han tvinger ikke Seg Selv på noen, men vil at vi skal samarbeide med Ham og motta Ham i vårt indre. Bare da kan han få Sin vilje og uttrykk på jorden.

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Guds liv og menneskenes liv

Publisert over 5 år siden

Zoe - evig, guddommelig liv, altså Guds eget liv. I Johannes 10:10 sier Herren Jesus at Han kom for å gi liv, og det i overflod. Det er zoe Han snakket om her.

Hva er liv? I den norske Bibelen kan vi ofte lese ordet liv, men på gresk er det tre ord som gjerne oversettes til liv. Disse tre ordene er bios, psuche og zoe. I den greske grunnteksten i det nye testamentet ser vi disse ordene igjen og igjen, så hvorfor brukes da de om hver andre? Hvorfor er deres betydning blitt skjult for alle norske troende i alle århundre siden troen kom til Norge for 1000 år siden? Hva har de for betydning, og hvorfor betyr det at det finnes tre typer liv?

Bios (gr) som betegner det biologiske livet, eller det biologisk riket som f.eks. dyrerike, planterike osv. viser også til mennesket legeme, menneskets kropp.

Psuche (gr) viser til sjelsliv, vårt indre liv i sinn, følelse og vilje - man kunne kalt det menneskets psyke, men la oss holde psykologien utenfor.

Zoe (gr) viser til guds eget liv, det evige guddommelige livet.

De to første type livene er noe vi mennesker har, og vi kan besitte det tredje når vi blir født på ny i vår ånd. Men det er bare Gud som har dette livet, og Han gir det frivillig til menneske, om de tror på Jesus, se Joh. 1:12-13, 10:10. 

Uten dette livet kan vi ikke bli frelst, for uten Guds liv som bor i oss, er vi Guds fiender. Det som Gud ønsker av oss er at vi bekjenner at Jesus er Herre, hver dag.

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Enhet i Gud

Publisert over 5 år siden

Når jeg leser om den enhet som Åpen Folkekirke snakker om, der de forlanger at de må vise enhet utad, er det ikke en enhet med Gud, men en menneskelig enhet. Det er ikke en guddommelig autoritet i det arbeidet de legger til grunn. Likevel så legger de til grunn veldig mange fine menneskelige verdier. Problemet er at Åpen Folkekirke underminerer Guds autoritet og Guds ord. De legger ikke frem Gud som en autoritet. De lar ikke Han være deres autoritet i det arbeidet de jobber med når de søker å få inn likeverd med mer i kirken sin. Men kan det likevel være Guds vilje at det skjer, ja, det er godt mulig. Men husk, for dere som er troende, selv om dette er Hans vilje, er ikke dette nødvendigvis det uttrykket Han ønsker Seg til å uttrykke Ham på jord.

Problemet er at Åpen Folkekirke har mistet kontakt med Gud, og bruker en annen kilde, den sprukne kilden, den som er laget av egne hender, og gjør dermed det som er ondt i Guds øyne. 

De hevder også at Guds ord, altså Bibelen ikke lenger har den autoriteten som den en gang hadde, fordi ordene ikke lenger bærer samme verdi som den en gang gjorde. De sier blant annet at ordene ble skrevet på en tid, da samfunnet var annerledes enn vår, da kvinner ikke hadde slike rettigheter, mennene ikke kunne bo sammen osv. Paulus levde på en tid da slikt mest sannsynlig var svært lik vår, hvor kvinner nøt mange rettigheter, menn levde ut sin lyster, akkurat som kvinnene, så dette er ren løgn, han så dette både i Rom, og i Hellas. Han var en bevandret mann.

Dessuten skrev han om det i Romerbrevet blant annet. Og disse viste han var allerede fordømte av Gud, men han visste også at det fantes en utvei, fordi han var ett med Gud. Han var en mann som dessuten erfarte enheten i Gud, og søkte å bevare denne enheten i Gud, og talte om den, dette beskrev han også i sine brev.  Han kjente denne enheten, akkurat som Peter og Johannes kjente den, når de pustet inn den Treenige Gud Selv i Joh. 20:22

Så enheten er i vår ånd med Guds Ånd, Jesu Kristi Ånd, DHÅ, Ånden, Den livgivende Ånden som er Herren Selv, og som vi kan berøre når vi oppøver vår ånd. Når vi erfarer den enheten, er det fordi vi er i nærværet at Kristus som den livgivende Ånden, og vi får tilførsel av liv, evig guddommelig liv, fra Gud, og vi kan erfare dette mer i sammen med andre hellige når vi søker Gud sammen og sier amen til Guds ord i Bibelen, istedet for å utfordre den.

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Siv Jensen og dieselprisene (og bensin)

Publisert over 5 år siden

For en tid siden tilbake leste jeg i aviser, både på nettet og i papirform at Siv Jensen syntes det var rart at bensinprisene ikke gikk ned nå som oljeprisen hadde blitt redusert. Så hun kalte likegodt inn rukla i oljebransjen, fordi nå ville hun til bunns i saken som det het i media. Etter noen store oppslag har det eller vært stille på den fronten, betyr det at Siv Jensen er fornøyd med svarene som oljebransjen gav henne, eller er hun blitt lurt?

Årsaken til at jeg undrer meg om hun har blitt lurt, er om hun ser kun på prisene i Oslo. Det har seg slik at var en tur til Oslo her om dagen, og selvfølgelig som fleste nordmenn var jeg opptatt av pris. I Oslo fant jeg at nesten alle stasjonene hadde samme pris, som var 11,03 kroner for dieselen, altså 2 kroner lavere enn i Asker (kr. 13,09)og etterhvert som vi kjørte nedover mot Sørlandet, holdt seg dieselprisen stabilt over kr. 13,09, økte med noen ører til den nådde et topp punkt av 13,59 lokalt der jeg bor, altså 2,56 kroner dyrere. Denne prisforskjellen kan ikke tilregnes transportkostnader ene og alene. Så jeg undret meg, var denne prisforskjellen kun i dag, eller er den slik uke til uke, varierende pris, men lavere enn ellers i landet? Jeg tror det, fordi det var 3 forskjellige stasjonsmerker, ESSO, Fina og Shell, alle hadde omtrent samme pris (11,07, 11,03 og 10,97). Så om de er så mye lavere gjennom hele uken enn resten av landet, kan en statsråd la seg dupere av det, og tro at dette gjelder hele landet? Jeg tror ikke det, men hun er merkelig stille rundt denne saken.

Først i Asker så jeg prisene stige, og da var det en Statoil stasjon, og det var de som virkelig hadde "norske" priser på diesel. Og det var mange statoil og shell stasjoner på vei sørover.

Man kan ellers spørre seg finnes det andre årsaker til at hun ikke forfølger saken? Kan det være fordi da vil store fortjenester som kommer inn til staten i form av skatter forsvinne, slik at hun ikke lenger kan gi skattelette til de aller rikeste. Hun har jo den troen at store formuer, som gitt i form av skattelette, vil bli brukt til å investere i nye arbeidsplasser i Norge. Problemet ar at hun ikke ser at rikdom blir stadig mer konsentrert på stadig færre, og disse som eier mer har en tendens til å horde sine penger, fremfor å bruke dem. Hadde pengene dermed gått til de fattige, hadde de blitt brukt, og økonomien hadde begynt å gå rundt.

Kan det være at oljebransjen har lurt henne til å tro at får de litt hvilerom til å loppe det norske folk, så skal de av sin godhet reinvistere i det norske samfunn? Om det er dette hun har fått høre som har stoppet henne fra å gå til bunns i saken, er hun naiv. Vi vet jo ikke for hun undersøker ikke lenger saken, eller hun gir ikke lenger tilbakemelding om det. Prisene på diesel og bensin er for høye i forhold til oljefatprisene.

Det er også forunderlig at det norske folk er som en flokk sauer som ikke sier nok er nok, vi ønsker å vite, har oljebransjen inngått et prissamarbeid? Og at folket ikke presser henne mer til å oppgi hva som er blitt sagt på disse møtene. At det norske folk ikke presser stortinget og regjeringen til å endre sin bilpolitikk, veiavgift og bensin- dieselavgift politikk. Her er Siv Jensen bare en av mange, men hun og hennes parti gikk til valg på det, og sa de skulle gjøre noe med det. Her mangles det gjennomføring. FRP er bare blitt som et hvilket annet parti, det lover, men det holder ikke.

MVH

Rolf Larsen 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere