Rolf Larsen

Alder:
  RSS

Om Rolf

Følgere

Er Trump farlig slik norsk presse fremstiller ham, eller er det riktig at han bør fjerne den tidligere presidentens politiske avgjørelser slik han gjør. Hvorfor gjør han ikke det med Clintons eller Bush avgjørelser, og kun Obamas?

Etter å ha sett Donald Trump i presidentembete i litt over et halvår, må man spørre seg selv, vekker han fortroende? Slik jeg ser ham, er han en person som gikk til valg for å ødelegge alt hva Obama stod for og fjerne alle spor av Obamas politikk. Er han hevngjerrig eller...? Jeg stiller spørsmålet fordi Obama latterliggjorde Trump under en gallamiddag. Episoden jeg henviser til ser du fra ca 9:35 inn i videoen.

VG stilte seg dette spørsmålet om Trump bestemte seg for å bli president når han ble latterliggjort? Det vet egentlig bare Trump selv. Men ting fra hans fortid kan tyde på at han har ønsket å bli president lenge før dette. Hendelsen her viser oss bare at forholdet mellom disse to mennene ikke er det beste, og aldri har vært det. Spesielt fra Trump sin side, som har hatt det inn for Obama.

Trump har hatt det for seg at Obama ikke var født i USA og dermed ikke kunne  være en rettmessig president av USA. Kan dette være årsaken til hans politikk der han fjerner alle spor av Obamas politiske spor som president?

Den siste avgjørelsen Trump har gjort er å innføre en avslutning på programmet (Daca) som Obama innførte for å gi innvandrerbarn en mulighet til å fullføre en utdannelse, uten at de skulle behøve å være redde for å bli utvisst mens de fikk en utdannelse. Daca gir de minst to års forlenget opphold i landet, i et land som de anser som sitt.

Disse barna har dessuten kommet til USA uten at de selv har tatt en beslutning om å begå den kriminelle handlingen det er å innvandre ulovlig inn i USA. De er derfor en uskyldig part i dette. 

Mens de vokser opp blir de del av et samfunn som utdanner dem, og kan ha behov for deres ekspertise.

Samfunnsøkonomisk er det bra at de blir. Det forundrer meg at Trump besluttet å avslutte det, med tanke på hvilke økonomiske konsekvenser det vil få. Se bare på hans økonomiske rådgivere som har sluttet, og som nå faktisk peker på at konsekvensene av hans politikk ikke er bra.

 

Hva slags tanker har dere om dette? Del dem gjerne og hold dere til emnet.

Gå til innlegget

Russland som nasjon er kanskje tjent med at de russiske funksjonshemmede utøverne blir utestengt, for hvor mange er det i virkeligheten som følger deres kamp om heder og ære. Er dette den fremtidige løsningen, der IOC er for feig, og IPC tar ansvar?

IOC er hyklere. De er dem som skulle ha sagt nei til Russland. De skulle ha utestengt den vanlige russiske utøveren som er blitt tatt i doping, faktisk i statlig styrt doping. Det er disse som tjener på denne statlige styrte dopingen, dette skrives det stadig om i norske medier, og sikkert også i utenlandske.

I stedet er det IPC som tar ansvar og utestenger de russiske utøverne. Men er dette riktig? Er det noen gang blitt hevdet at disse utøverne har vært med i et statlig styrt doping program? Jeg har ikke hørt noe om dette i norske media. Disse utøverne har dessuten betalt en høy pris allerede. De sliter med en eller flere funksjonshemminger. De har jobbet hardt for å komme dit de er. Skal man da likestille alle disse og si, dere er dopere, vi vil ikke ha dere. Da får de høre dere er ikke noe verdt, fy skam. Det er disse som må betale prisen som IOC ikke ville at den vanlige russiske idrettsutøver måtte betale. De med funksjonshemming har fortjent like mye om ikke mer enn de vanlige å være med å kjempe om gull, heder og ære. Det er nå tatt fra dem. Mye fordi IOC er feige og ville la hvert særforbund ta avgjørlesen. Dette handler klart og tydlig om penger, og Russland er en stor nasjon når det gjelder sport, og yter store penger inn i sportens verden. Er de like mye inne i IPC som de er inne i IOC og særforforbundene. Er denne avgjørelsen da så rettferdig? Burde ikke disse stakkars russiske utøverne egentlig få delta i de paralympiske lekene?

Vi kan også spørre hvorfor er IOC så i utakt med resten av verden? Hvorfor følger de ikke oppmaningen til WADA og utestenger Russland fra å delta?

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Menneskets tre deler

Publisert rundt 5 år siden

Menneskets ånd, sjel og kropp, hva er deres funksjon?

1 Tess. 5:23  sier: "Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom, og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer."

Her fremgår det at vi mennesker har en ånd, en sjel og en kropp, at vi har tre deler? Hva slags funksjon har disse?

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Å elske Gud med hele mitt hjerte, min sjel og all min forstand, sett i lys av lignelsen av såmannen. Er det mulig, kan vi gjøre dette i oss selv, eller behøver vi hjelp?

Kjære brødre i Kristus!

Når jeg anvender ordet brødre, er det fordi det viser til en modenhet i tro, og ikke til kjønn. Jeg anser at kvinner også kan ha den samme modenheten i troen på Kristus, og de er derfor inkludert her når jeg sier kjære brødre i Kristus. Jeg henvender meg spesielt til dem med hva jeg har skrevet, men selvfølgelig står det fritt for alle å svare.

I Matteus 22:37-40 svarer Herren Jesus på spørsmål om hvilke bud som er størst. Dette er Hans svar: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort... På disse to bud hviler hele loven og profetene.» Vi bør spørre oss selv, elsker vi Gud med hele vårt hjerte og av hele vår sjel og av all vår forstand? Hvordan er dette mulig? Jeg ønsket ikke å diskutere andre del av kjærlighetsbudet, derfor sløyfet jeg det med vilje.

Kjære brødre i Kristus, jeg tror Kristus gjennom mange lignelser forteller hvordan vårt hjertes tilstand er, hvordan vår sjels tilstand er, og hvordan all vår forstand er, og at han forteller oss disse lignelsene for at vi skal ha håp. Selvfølgelig må vi innse at vi er skrøpelige i alle disse tre delene, hjerte, sjel og forstand, og uten at Kristus bor i oss, kan vi ikke elske Gud slik det har blitt åpenbart for oss. Og det med hele vårt hjerte, med hele vår sjel og med all vår forstand. Bare Kristus har slik en konstitusjon som gjør oss i stand til å elske Gud på denne måten.

En av de lignelsen som jeg setter veldig pris på er lignelsen om Såmannen i Markus 4:1-20. Her ser vi både lignelsen fortalt og forklart. Kan jorden der frøet (Kristi ord) som blir sådd i oss, sammenlignes med vårt hjerte, vår sjel og vår forstand? Er denne jorden som frøet blir sådd i, det samme hjertet, det samme sinnet og den samme forstanden som Kristus viser i til i Matt. 22:37?

Lignelsen sier at såmannen sår ordet (Mark. 4:14). I Johannes 1:1; 14 åpenbares det at Ordet er både Kristus og Gud, det står slik: «I begynnelsen var Ordet, og Ordet var hos Gud, og Ordet var Gud.» og videre: «Og Ordet ble kjøtt og tok bolig iblant oss...» (v. 14). Dette viser til Kristus som både Ordet og Gud. I gjennom hele Johannes åpenbares Kristus som Gud, Han forteller også at Han og Faderen er ett. Gjennom alle evangeliene kan vi se at Han sår ordet i disiplene, men bare et sted ser vi at Han sår Gud inn i dem: «Da Han hadde sagt dette, åndet Han på dem og sa til dem: «Ta imot Den Hellige Ånd! (Joh. 20:22). Her ser vi Den treenige Gud som såmannen som sår ordet (Kristus – den livgivende Ånden (1 Kor. 15:45)) i disiplene, og samme erfaring kan vi få.

Resultatet av denne såingen er dette: «det vil si at Kristus får bo i hjertene deres ved troen, idet dere er rotfestet og grunnfestet i kjærlighet, for at dere skal være i stand til å fatte, sammen med alle de hellige, hvor stor bredden og lengden og dybden og høyden er, og å kjenne Kristi kjærlighet, som overgår all kunnskap, for at dere kan bli fylt til hele Guds fylde» (Ef. 3:17-19).

Så kan våre hjerter, våre sjeler, og våre forstand ses på som en åkerlapp der Gud sår sitt Ord, og Han vokser Kan denne åkerlappen bli renset for steingrunn, kan den bli dyp, kan den bli renset for torner og tistler slik at vi blir en åkerlapp, eller god jord som bærer frukt. Slik at vi til slutt kan elske Ham med hele vårt hjerte, med hele vår sjel, og med all vår forstand?

Jeg må innrømme at det er et stykke unna for min del, fordi jeg har ennå bekymringer for de verdslige ting, slik som økonomi, kan jeg klare å leve på den lønn jeg har? Jeg har også mange andre bekymringer som iblant kveler Guds ord, men jeg har håp til Kristus om at Han får bedre grobunn i meg, og at jeg til slutt vil være i stand til å elske Gud av hele mitt hjerte, av hele min sjel og med all min forstand.

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Et forsøk på å rydde opp i en misforståelse jeg tror noen har ovenfor det jeg tror på

Så hva er sannheten om livet, det er jo ganske enkelt. Det er Guds liv og menneskets liv. Hvilket liv er evig? Det er Guds liv. Så hvordan kan menneske få evig liv? Ved å akseptere Kristus som Herre blir Gud tilgjengelig for å komme inn i menneske slik at Han kan dispensere Sitt eget evige, guddommelige inn i de menneskene. Kristus sier i Johannes 10:10 at Han var kommet for å gi liv, og det i overflod. Dette er ikke vanlig menneskeliv Han snakker om, men om Guds eget liv og natur som er lys, liv, evighet, rettferdighet, kjærlighet og så mye mer. En annen ting er at for Gud så er det ingen krav, men Gud har et ønske, et håp for mennesket at de vil det samme som Ham. Det er derfor Gud tillater menneske å ta sitt eget valg, til å leve sine liv slik de selv ønsker. Det er bare gjennom Guds "agape" (uselviske, oppoffrende og betingelsesløse kjærlighet) som mennesker selv velger å følge og samarbeide med Gud, og ikke gjennom krav. Det er dette som er Guds nåde. Jeg tror på at Gud er god til å være Gud, og at vi mennesker er det vi er.

Når det kommer til menneske, så lider mennsket i sitt sinn fordi sinnet er det stedet der menneske forsøker å bekjempe Satan. Les gjerne 1 Mosebok 3:1-5 hvor Satan frister Eva til å spise av frukten fra kunnskapens tre, og får henne til å tvile på Guds ord. Dette er noe som foregår i sinnet.

I 1 Mosebok 6:1-4, ser vi at menneskedøtrene får barn med Guds sønner, det vil si de falne englene, og resultatet blir kjød. Kan man da si at Satan bor i vårt kjød?  Disse falne englene er Satans undersåtter, og på samme måte er det kjød som blir produsert gjennom de falne englene, Satans domene. Det er ikke Guds rike vi snakker om her, for kjødet står imot Gud. Noen vil hevde at Gud har skapt oss alle, men I Guds øyne har Han faktisk bare skapt to mennesker, første Adam og den andre Adam, som er Jesus Kristus, Herren Selv.

1 Mosebok 1:26 sier

Så sa Gud: «La Oss gjøre mennesker i Vårt bilde, etter Vår lignelse. De skal ha råderett over fiskene i havet, over fuglene i luften og over feet, over hele jorden, og over hvert kryp som rører seg på jorden.»

Hva betyr det å ha råderett? Det er å ha herredømme, og Gud sier at menneskene skal å ha råderett over hvert kryp som rører seg på jorden, er ikke det inkludert slangen som fristet Eva i Edens hage. Dette betegner altså at Gud gav menneskene råderett over Satan, men fordi menneske falt og ikke ble fylt med den evig Ånden, gikk den menneskelige ånden i dvale eller koma, den ble lik død, derfor trenger mennesker å bli født på ny. Siden mennesket falt har ikke noe menneske kunne ha råderett på en slik måte som Gud først gav menneske som uttrykt i 1 Mosebok 1:26, ikke før Kristus kom. Årsaken ligger i menneskets falne natur, og at de har kjød istedet for "kropp." Så i overført betydning bor Satan i menneskenes kjød.

Jeg endret litt på min kommentar fra Åndelig overgrep må ikke dysses ned. Årsaken var at jeg følte at noen missforstod det jeg skrev. Jeg håper jeg har klart å gjøre det mer tydelig.

MVH

Rolf Larsen

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere