Rolf Larsen

Alder:
  RSS

Om Rolf

Følgere

Publisert over 2 år siden
Her tok jeg meg i at jeg satt og smilte for meg selv :) Jeg tror nok ikke  de beskjedne og "pertentilige" vennene mine i en forstad av Toronto skal ha "skylda" for det jeg følte vedr. 17. mai-toget :) De var heller aldri vitne til det. Mine tanker rundt det hadde rett og slett sin grunn i at jeg allerede som 15-åring følte det flaut at vi demonstrerte vår tilhørighet så offentlig (med flagg og nasjonalsang og det hele), til et  helt annet land enn det landet vi nå valgte å bo i å få goder fra. Jeg tenkte det kunne virke provoserende på landsmennene i landet vi var kommet til. De som var ute i parken "sin" og var vitne til vår offentlige erklæring om at vi "hørte til", som du sier, et helt annet sted og en helt annen kultur. Vi bidro til vårt eget utenforskap og en "eksklusivitetsfølelse". Jeg husker jeg spurte meg selv hvorfor ikke foreldregenerasjonen vår heller dro tilbake til Norge, da, hvis de hadde et så stort behov for å markere sin tilhørighet til Norge når de selv hadde valgt å bo blant helt andre mennesker og i en helt annen kultur :) 

Flott at jeg fikk deg til å smile. :-D

Dine tanker som du begrunner her, som viser til tilhørighet med et annet land enn det du får goder fra, er ikke en god nok grunn. Om du ser til USA som er eksempel, så har dette landet mange nasjonaliteter, men det er USA først og fremst. Likevel er de stolte av sine røtter. 

Det finnes amerikanere som har røtter til Norge og som går 17 mai tog. De synger sanger med norske ord som de har fått lære seg fra generasjoner tilbake. Noen plasser kan det ta seg uttrykk i sanger som dette: "lutefisk rømme halleluja halleluja" fordi de kjenner ikke flere norske ord. Og det med en kraftig amerikansk aksent. Dette er deres måte og feire Norges nasjonaldag på, i USA.

Var det bare du som følte utenforskapet, eller var det flere med deg?

Jeg synes at med dine ord om at din foreldregenerasjons tilhørighet til Norge, og dra tilbake, viser til en side som minner om at det er ikke rom for kulturdeling, at folk er nødt til å bli der man er født.

Jeg synes det er flott at mennesker kan komme sammen å dele erfaringer fra der de kommer fra, men også respektere de lokale tradisjonene og kulturen. Det siste gjorde Paulus.

MVH

Rolf Larsen

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Som ungdom opplevde jeg det respektløst overfor mitt eget "andre" hjemland, og tenkte vi kunne ha feiret mer diskret og privat.

Ikke alle nordmenn som bor i utlendighet har samme tanker som deg. For dem er det naturlig å vise at man feirer friheten man fikk etter okkupasjonen 1940-45. For nordmenn i utlendighet, så viser man til sin tilhørighet med den gruppen av mennesker man hører til, og at man feirer Norges verdier. 

Jeg selv bodde i utlandet og feiret 17 mai utenfor Norge. I det landet jeg bodde, var det mange som kom for å delta på festligheten som oppstod når vi nordmenn gikk i vårt 17 mai tog. Dette var noe de selv savnet.

Hva som gjorde at du opplevde 17 mai toget respektløst, tror jeg kanskje har med de vennene du kanskje vanket sammen med den gangen. Kan det ha vært at de farget deg, og fikk deg til å tenke slik du gjør i dag?

I dag feirer jeg ikke 17 mai lenger, fordi jeg opplever at det er en stor fyllefest. Det har det ikke alltid vært.

MVH

Rolf Larsen

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
”Her er det ikke jøde eller greker, her er ikke trell eller fri, her er ikke mann eller kvinne. For dere er alle ett i Kristus Jesus”. Skal man tro Bibelen er det Guds hensikt å rive ned skillet mellom rase, kjønn og sosial status slik at vi kan være likeverdige uavhengig av disse elementene.

I Kristus er det ikke noe skille, det finnes ingen rase, det finnes ingen kjønn eller sosial status, alle ER i Kristus. Alt som eksisterer kommer fra Gud gjennom Kristus, og vi har blitt byggesteiner for å bygge Guds hus, der ingenting av vårt gamle eksisterer. Vi kan få en forsmak på det i menigheten, og uttrykke det i Kristi Kropp. Det er det som overbeviser mennesker rundt oss om Guds eksistens, når vi lever det ut i våre menneskelige liv, dette skilleløse livet, som kommer fra Gud.

MVH

Rolf Larsen

Gå til kommentaren

Hvorfor skrive om Satan

Publisert over 2 år siden

Han er beseiret av vår Herre, og har ikke makt der vår Herre regjerer

MVH

Rolf Larsen

Gå til kommentaren

Publisert over 2 år siden
Dagfinn Gaarde – gå til den siterte teksten.
Kan dette forstås som at man kommer tilbake til paradisiske tilstander. Dette står det også noe om i Åpenbaringen.

Ja det gjør det. I slutten av Åpenbaringsboken fra kap 20 til 22 ser vi Gud gjenopprettelse av alle ting. Her ser vi i motsetning til 1 Mosbok at det finnes ikke noe kunnskapens tre i det nye Jerusalem, kun livets tre. Og at alle spiser fra det. Det er dette som gjenopprettes. I dag spiser de fleste fra kunnskapens tre, som leder til død.

MVH

Rolf Larsen

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere