Roger Aak

Alder: 70
  RSS

Om Roger

Følgere

Stinn brakke i himmelen

Publisert rundt 6 år siden
Anne Jensen – gå til den siterte teksten.
Det finnes en annen (enda en) tolkning/forklaring, som sier at "de hellige" (et gitt antall tusen) kommer direkte til Himmelen når de dør, og skal der sitte i Guds regjering. Det er altså ikke alle kristne som rykkes opp, men kun "de hellige" eller "Guds utvalgte".

Og det stemmer jo f.eks med salme 115.16: "Himmelen er Herrens himmel, men jorden gav han til menneskene."

Og neste vers, (siden "livet etter døden" diskuteres):De døde priser ikke Herren, det gjør ingen av dem som stiger ned i stillheten."

Himmelen er altså ikke for menneskene.

Det stemmer at Jesus nevner et visst antall tusen (144000) som skulle ts opp til himmelen. I Åp 14 står det at de er frikjøpt fra jorden og at de står foran Guds trone, som er i himmelen. I Åp 7 finner vi de samme 144000, som vi vet fra Åp 14 står foran Guds trone. Men Åp 7 nevner en annen gruppe om også står foran Guds trone i himmelen. De benevnes med den store skaren av alle folkeslag, stammer, folk og tungemål (Åp 7:9). Disse representere alle troende som "har kommet ut av den store trengsel".

Bibelen nevner to oppstandelser, en for rettferdige og en for ugudelige. Den rettferdige før de tusen årene og de ugudelige etter de tusen årene. De som står opp i den første oppstandelse skal tas opp til himmelen sammen med de rettferdige som lever når Jesus kommer. Himmelen blir full av mennesker. Jesus sa jo at Han gikk hjem til Faderen for å berede et sted og når Han var ferdig med dette, skulle Han komme tilbake for å HENTE sine barn.

Gå til kommentaren

Har sagt mitt om dette

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Paulus hadde sett inn ig den tredje himmel. Og forstod med dette hva som ventet han, og dermed kunne han si at døden er en vinning. Så mye tyder på utfra de skriftsteder jeg har henvist til at sjelen vår har gått til den ene av de to avdelingene dødsriket består av inntil videre.men ser jo hvorfor du tror på en annen forklaring.da du ikke tror at sjelen er udødelig.

Rune, jeg har ikke makt eller vilje til å tvinge deg til å bli frelst. Det er noe som er mellom deg og Gud. Jeg sier bare hva som er sant, så får du gjøre det til en løgn hvis det er det du vil. Det nytter ikke hva jeg sier, for du har tatt din beslutning.

Jeg vet også om en som ble rykket opp til den tredje himmel (himmelen). Jeg vet om tre. Disse var Enok, Elia og Moses. Hva så. Enok ble rykket opp levende. Elia ble tatt opp levende med Guds trone. Moses måtte dø før han ble hentet av Jesus. Han er selvfølgelig levende. Det er ingen døde i himmelen.

Når alt dette er sagt, så overlater jeg deg til å tro på Satan hvis det er det du vil. Men jeg anbefaler det ikke.

Gå til kommentaren

Åndens oppgave

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hva mener du med dette at holder man budene så er det mer sansyneligt at man har den Hellige Ånd. ? Det er jo der du holder ditt triumf kort der det står du skal holde vile dagen Helligt. og den som ikke gjør dette på sabbaten er en lovbryter, og dermed er man gjerne diskvalisert til å ikke ha Ånden, er det slik du mene detr?

Joh 16:8 Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og rettferdighet og om dom; 9 om synd, fordi de ikke tror på meg; 10 om rettferdighet, fordi jeg går til Faderen, og Derte ser meg ikke lenger; 11 om dom, fordi denne verdens fyrste er dømt.

Har Ånden sagt noe til deg om synd?

Jeg hørte en tale av en av adventistenes beste forkynnere her om dagen som var så avkledende at jeg ikke tør slippe den løs på alle og enhver. Han sa noe som jeg nok har tenkt på, men ikke helt har forstått. Gud er ikke slik at Han ikke vil redde hvert eneste menneske på jorden, alle religioner og alle ikke-troende inkludert. Han kaller på alle. Men som vi vet er det ikke alle som tar imot med like stor velvilje. Frøet sår i forskjellige typer jord. Det er bare når frøet sås i god jord at frøet vokser opp til sitt fulle potensiale. Ånden gis til hele verden. Men det er ikke hvem Ånden gis til som avgjør om Ånden får innpass. Det er vi som må gi Ånden en hybel i vårt sinn. Vi må tilby Ånden et grunnlag å arbeide med. Derfor har alle fått tilbud om å få Ånden, men bare et fåtall har Åndens frukter. De som har fruktene er de som har blitt sådd i god jord. Slik er det også i virkeligheten med planter som sås. Har de ikke god jord, så bærer de ikke god frukt.

Gal 5:22-23 Men Åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet, avholdenhet; 23 mot slike er loven ikke.

Så kan man påberope seg å ha Åndens frukter fordi man tror at man har Ånden. Man kan jo ikke mene at man har Ånden uten å ha Åndens frukter. Jeg tror at det går galt allerede på den første frukten, kjærlighet. Den nevnes flere frukter hvorav flere av dem forveksles med kjærlighet. Kjærlighet er IKKE å være snill eller mild eller å vise godhet. I Guds øyne er kjærlighet en eneste ting, nemlig å holde Hans bud.

1 Joh 5:2 På dette KJENNER vi at vi elsker Guds barn (vår neste), når vi elsker Gud og holder Hans bud.

Altså: For å vite at vi elsker vår neste må vi elske Gud. I tillegg må vi holde Hans bud. Så kan man lure på hvorfor vi skal holde Guds bud når vi elsker Ham. Det ser vi i neste vers.

1 Joh 5:3 Fore DETTE er kjærligheten til Gud at vi holder Hans bud; og Hans bud er ikke tunge.

Konklusjon: For å elske vår neste må vi elske Gud. Og for å elske Gud må vi holde Hans bud. Og når vi holder Guds bud, elsker vi vår neste.

Johannes skrev dette brevet mens han var fange på Patmos. Den nye pakt var innstiftet for nesten 70 år siden.

Fortsatt mes Johannes var fange på Patmos skrev han: "Her er de helliges tåømodighet, de som holder Guds bud og Jesu tro" (Åp 14:12)

Og som om det ikke var nok så skrev Johannes hva som er en betingelse for å komme inn til evig liv: "Salig er de som gjør/holder Guds bud, så de må få rett til livsens tre og gjennom portene komme inn i Staden" (Åp 22:14).

Er det ikke bedre å tro på Jesu ord enn å maltraktere Paulus sine brev til det ugjenkjennelige? Jeg sier ikke at Paulus sier noe feil, men han blir ikke forstått fordi det er meningen at han ikke skal bli forstått av dem som ikke forstår ham.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Du sier at dette er djevelen lære, er dette begrunn av en komma feil ?

Men svar meg på disse spørsmålene.

Hvis det ikke var liv etter døden når man døde hvorfor sa da Paulus at døden var en vinning? Hvis Paulus så fram til å dø uten at det var noe liv etter døden hvordan kunne da øden være en vinning for han?

Hvorfor tror du Paulus sa dette er det fordi han fikk et glimt av den tredje himmel?

Hvorfor la Jesus fram den lignelsen om Lasarus hvis den ikke hade hatt noe betydning på hva som skjedde etter at vi døde?

Jesus talte både med Moses, og Elia, du hevder at de ikke var død, men djevelen sloss om kroppen til moses, så det bevise bare at Moses var død. og hvorfor sloss de om en kropp som var død? hvorfor var kroppen viktig?

28 Vær ikke redde for dem som dreper legemet, men ikke kan drepe sjelen. Frykt heller ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete.Med den bakgrunn vi nå har sett på blir dette ekstra interessant, ikke sant? For dét Han sier er at menneskene ikke kan slå sjelen ihjel; dét er det bare vår himmelske Far som kan. Dette innebærer at sjelen/ånden må gå ett eller annet sted når menneskes legeme slutter å fungere.

Åpb 6: 9 Da Lammet brøt det femte segl, så jeg under alteret sjelene til dem som var blitt slått i hjel for Guds ords skyld og for det vitnesbyrd de hadde. 10 De ropte med høy røst: «Hvor lenge vil du vente, hellige og troverdige Herre, før du holder dom og straffer dem som bor på jorden, fordi de har utøst vårt blod?»og dette:Åpb 20: 4 Jeg så troner, og noen satte seg på dem, og de fikk makt til å holde dom. Jeg kunne også se sjelene til dem som var blitt halshogd fordi de hadde holdt fast på Jesu vitnesbyrd og på Guds ord, og alle som ikke hadde tilbedt dyret eller bildet av det og ikke tatt merket på pannen eller hånden. De ble levende igjen og hersket sammen med Kristus i tusen år.
Her kan man se sjelene etter at de er døde.

Jeg har svart på nesten alt av dette før, det eneste som er nytt er at Paulus så døden som en vinning. Dette var en vanlig å si på den tiden. Paulus var selvefølgelig inneforstått med det Toraen sa om døden, at i døden vet vet man ingenting.  Det i seg selv er ikke en vinning fordi man ikke vinner noe ved ikke å være klar over at man har en vinning. Viningen for Paulus var å få slippe alle problemene med sykdom, fristelser og forfølgelse. Dessuten var det en belønning etter graven som han lengtet etter, nemlig det evige livet sammen med sin Frelser.

De andre forklaringene har du fått før.

Moses og Elia var ikke død lenger. De døde og ble vekket opp.

Det ble kjempet om Mose legeme, men da legemet var vunnet, ble Moses vekket opp. Det står ikke skrevet at Moses ble vekket opp, men han var jo ikke død da han viste seg for disiplene. Hva er vitsen med å ta noen opp til himmelen hvis de skal være døde der. Det finnes ingen kirkegårder i himmelen. Det finnes heller ingen sykehus, sykehjem, tannleger eller gamlehjem.

Lignelsen om Lasarus var en lignelse som skulle vis at vår sjanse til omvendelse er i dette livet. Det gis ingen ny sjanse i døden. Lignelsen sier ikke ett kvekk mer enn dette. Bibelen motsier ikke seg selv.

Osv.

Jeg sier det igjen. Å tro på et liv i døden er DJEVELENS lære. Hvorfor skal noen kristne ha interesse av å tro på Djevelen (1 Mos 3:4)?

Gå til kommentaren

Bibeloversettelser

Publisert rundt 6 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Dette var utrolig bra. Det var naturlig for meg å se litt i den norske, men så måtte jeg jo sjekke om dette var riktig og sendte meg til den engelske selv om jeg ikke er veldig dyktig i engelsk, men jeg fikk bekreftet at det jeg sjekket i den norske stemte med den engelske. Jeg er imponert og glad, det viser også at det jeg finner riktig fikk jeg bekreftet, så langt (i det lille.)

Det er veldig givende å studere Bibelen. Jeg må innrømme at jeg ikke er så veldig imponert over de som har oversatt Bibelen til norsk, dvs. når norske teologer oversetter fra grunnspråket. Den norske oversettelsen som jeg ga deg linken til er en oversettelse av King James Version, slik at den har fått med seg det beste av det grunntekstene har å by på, nemlig majoritetsteksten. De nyere norske bibeloversettelsene er oversatt fra minoritetsteksten, særlig 2011-oversettelsen som er en ren økumenisk oversettelse. Den er etter min mening ikke verd papiret den er skrevet på. Men selv den norske oversettelsen av KJV har sine feil av en eller merkelig grunn. Jeg skjønner ikke hvorfor de ikke har holdt seg strengt til den engelske oversettelsen. Derfor er den engelske KJV å foretrekke hvis engelsken ikke er et problem. Ingen bibler er helt feilfri. Selv ikke KJV har klart å fjerne kommafeilen i Luk 23:43. Det finnes ikke en eneste oversettelse i verden uten den feilen. Og det er en tydelig feil som enhver bibelelskende teolog burde ønske å gjøre noe med. Du forstår sikkert hvorfor feilen ikke blir rettet. De vil så gjerne tro at de døde går rett til himmelen når de dør, at de døde ikke dør men lever videre. Det er djevelens lære.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere