Reidar Kristiansen

Alder: 45
  RSS

Om Reidar

Redaksjonssjef i Vårt Land. Halvstudert innen engelsk og sosiologi. Egentlig sørlending. Du finner meg også på http://twitter.com/reikr

Følgere

Derfor identifiserer vi henne

Publisert nesten 12 år siden

I dag forteller vi om en norsk kvinne som i årevis har oppsøkt ulike menigheter og forsøkt å svindle til seg penger fra godtroende kirkegjengere. Nå er hun blitt avslørt i Sverige, men også mange nordmenn har latt seg lure. Vi har skrevet om henne tidligere også, men uten å identifisere henne. Det gjør vi nå.
Diskusjoner om grad av identifisering er noe av det vanskeligste i presseetikken. Åpenhet er et grunnleggende ideal for pressen og en forutsetning for demokratiet. Samtidig fins det mange eksempler på saker der anonymisering enten er riktig av hensyn til de involverte, eller nødvendig for å få fram vesentlig informasjon. I kriminalsaker skal man som hovedregel avstå fra identifisering dersom det ikke er «nødvendig for å tilfredsstille berettigede informasjonskrav».
Når vi nå identifiserer den svindeldømte kvinnen, er det fordi vi tror det kan ha en preventiv virkning. Pressen har også en samfunnsoppgave i å forhindre at folk blir svindlet og utnyttet. Nå dukker det opp flere ferske rapporter om svindelforsøk fra denne kvinnen, og da er det et gode at folk blir advart.
Det hører også med til historien - og vurderingen vår - at hun selv i 2002 sto fram med navn og bilde i Se & Hør, under tittelen «Jeg lurte svenskene».

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere