Kjetil Nilsen

Alder: 69
  RSS

Om Kjetil

Tidligere seniorrådgiver v/UiT Norges arktiske universitet - campus Harstad, Informasjonssekretær - FN-sambandet, Associate Expert - ILO (Tanzania), Nødhjelpskoordinator/ programkoordinator Redd Barna, Assist. stedlig repr. Sri Lanka - Redd Barna, Ledsager/observatør på Vestbredden - EAPPI.
Blog: www.checkpointvestbredden.blogspot.no

Følgere

- Hva ville du gjort i vår situasjon?

Publisert over 9 år siden

Imad Abu Shamsieh, far til fem barn, fortviles over gjentatte angrep fra aggressive bosettere, mens israelske soldater passivt ser på, eller selv aktivt plager familien.

Abu Shamsieh-familien er blant de 35.000 – 40.000 palestinske innbyggere i Hebron som bor i det såkalte H2-området av byen - under israelsk styre og kontroll. Deres trygghet og rettssikkerhet er fullstendig prisgitt israelske okkupasjonsmyndigheters vilje til å ivareta sin rolle som ordensmakt. Omgitt av overvåkingskameraer; ca. 2000 soldater; grensepoliti-styrker og ordinært israelsk politi, burde de kunne leve trygt…… 

Men dette er okkupasjon. Det innebærer at alle palestinere – kvinner, barn, eldre - blir redusert til fiender, og behandlet deretter. Mandatet til ordensmakten er ikke å trygge rettssikkerheten til de okkuperte, men å beskytte de ca 500 bosetterne som har slått seg ned i bykjernen av Hebron, fordelt på fire illegale bosettinger. 

For palestinerne blir ordensmakten selv en del av sikkerhetsproblemet. Det er hva familien Abu Shamsieh får føle på kroppen daglig. De bor i bydelen Tel Rumeida, med soldater på hustaket, og en av de ulovlige bosettingene i nabolaget. Etter et angrep av bosettere lørdag 25. februar, avga Imad Abu Shamsieh følgende vitneforklaring til Ecumenical Accompaniment Programme in Palestine and Israel (EAPPI):   

- I det siste har bosetterne plaget oss hver lørdag, like før de starter den såkalte bosetter-marsjen i Gamlebyen. Denne lørdagen pepret de huset med steiner fra alle kanter. Jeg turte ikke engang åpne døra for å se hva som foregikk. Både parabol-antenna vår og vanntanken på taket ble ødelagt, i tillegg til at flere vinduer ble knust.   

- Vi gikk til politianmeldelse sist lørdag, med detaljert beskrivelse hva som hadde hendt [politistasjonen ligger i bosettingen Kiryat Arba]. En bosetter hadde imidlertid anmeldt sønnen vår, og beskyldt ham for å ha kastet stein. Men takket være B’Tselem [israelsk menneskerettighets-organisasjon] hadde vi video-opptak som viste at vår sønn var uskyldig. Ikke bare det; opptakene viste at det tvert i mot var den samme bosetteren som hadde kastet stein på vår sønn. 

- Men vi har ingen rettssikkerhet her. Bosetterne kan beskylde oss for alt mulig, uten noe som helst bevis, mens deres ulovlige handlinger aldri får følger for dem - selv om vi legger fram klare bevis. Datteren vår fikk f.eks brukket kjeven for et år og to måneder siden, etter at en bosetter hadde kastet stein på henne. Hun lå i koma i 48 timer. Og bosettere har urinert og kastet steiner på huset vårt, uten at noe skjer med dem.

- Jeg har vanskelig for å tro at soldatene vil legge seg ut med bosetterne. Vi har hatt en militærpost på hustaket vårt siden den andre Intifadaen. I tillegg er det montert flere militære overvåkingskamera i området her, men israelske myndigheter nekter å frigi filmopptak som kan dokumentere bosettervold. Under hendelsen med bosetterne sist lørdag, var dessuten soldater tilstede. 

- Rett som det er, kommer soldater på nattlige raid og plager oss. Og verre enn de fysiske og materielle skaldene de påfører oss, er de psykiske skadevirkningene – spesielt for ungene våre. For to måneder siden dyttet en soldat vår 12 år gamle sønn inn i en concertina wire med sylspisse pigger på. Det førte til at han fikk et 8 cm dypt sår, og sist lørdag truet en soldat med at han skulle slå i hjel barna våre. De reagerer med sengevæting og mareritt om nettene. Hvis jeg ber barna mine lage en tegning, er det soldater og bosettere de ender med å tegne.

- Men – vi kan ikke bare dra heller. Vi har ingen andre steder å dra til. Og hvis vi drar, er det som om vi gir bosetterne en belønning. - Hva ville du gjort i vår situasjon? *) 


Ja, hva har man å stille opp med mot ondskap satt i system...............  

---------

*) Min oversettelse. Kilde: UN OCHA Opt The Monthly Humanitarian Monitor, February 2012

Gå til innlegget

Rasering, kolonisering - fordriving

Publisert over 9 år siden

Palestinsk landsbysamfunn med 350 innbyggere på Vestbredden i fare for å bli utradert av okkupasjonsmakten Israel.

De israelske okkupasjonsmyndighetene nekter konsekvent å imøtekomme enhver byggesøknad fra palestinere under okkupasjon. Dette rammer også landsbysamfunnet Susiya, sør på Vestbredden. Dermed blir alt som bygges eller oppføres, erklært ulovlig – fra den enkleste inngjerding for husdyrene, til innstallering av solcellepanel. (De får «selvsagt» ikke levert strøm fra makthaverne som har okkupert dem.) Og følgelig: Alt som er oppført «ulovlig», skal rives. 

En ekstremistisk sionistisk organisasjon som kaller seg Regavim, har nylig reist sak mot den israelske okkupasjonsadministrasjonen via israelsk høyesterett, med krav om at det palestinske lokalsamfunnet i og omkring Susiya snarest blir lagt i grus. Behandling av saken er lovet innen 8. august. Mye tyder på at hele landsbysamfunnet i Susiya innen kort tid vil bli rasert og jorda kolonisert av bosettere. - Hva da med de okkuperte palestinerne som bor der idag? De vil bli fordrevet. Mønsteret er vel kjent fra Israels okkupasjonspolitikk på Vestbredden.

Ved lignende krav fra Regavim tidligere, har israelske myndigheter signalisert at den okkuperte befolkningens eiendommer skal raseres etter følgende prioritering: Øverst på utraderingslista står palestinske eiendommer som okkupanten definerer som beliggende «i nærhet av» jødiske (ulovlige!) bosettinger. «Nærhet» kan i denne sammenheng være et svært tøyelig begrep. Erfaring viser at ethvert palestinsk lokalsamfunn som ligger i synsranden av en bosetting, ikke blir akseptert av kolonistene. 

Dernest kommer eiendommer på såkalt «statsgrunn». (NB! Israel befinner seg på okkupert palestinsk land på Vestbredden). En tredje kategori palestinske eiendommer som er høyt prioritert for å bli rasert og utradert, er de som okkupanten mener ligger for nært Muren de har oppført ulovlig på palestinsk land.

I forbindelse med organisasjonen Regavims krav om utradering av lokalsamfunnet Susiya, har regjeringsadvokaten nå lovet raskere effektuering av raseringsvedtak i de prioriterte områdene. Susiya ligger i så måte utsatt til. Siden bosettere okkuperte palestinsk land i nabolaget i 1983, har den lokale palestinske befolkning vært utsatt for jevnlige angrep i form av blind vold, innskrenking av tilgang til egne beiteområder og rasering av boliger. Den israelske okkupasjonshæren har baser i området, men gir ikke palestinerne beskyttelse – snarere tvert imot; de er selv en del av problemet, i allianse med voldelige bosettere.

I 2011 opplevde Susiya fire bølger av rasering av hus og eiendom. Nå står hele lokalsamfunnet i fare for å bli fullstendig utradert. Det vil ramme 350 mennesker – 120 av disse er barn. Den beskyttelse de som okkuperte har krav på etter Folkeretten neglisjeres fullstendig av israelske myndigheter.

Israelske menneskerettighetsorganisasjoner – som for eksempel Rabbis for Human Rights – har prisverdig nok engasjert seg i saken, til støtte for det palestinske lokalsamfunnet. Det er neppe tilstrekkelig. Sterkere internasjonalt politisk engasjement – f.eks. fra Norge – etterlyses for å gi beskyttelse til sivile under okkupasjon ved å legge press på Israel for å stanse den brutale okkupasjonspolitikken.

Gå til innlegget

Golani-brigaden herjer i Hebron

Publisert over 9 år siden

Nå skal innbyggerne i Hebron plages ekstra: Israels regjering har plassert bøllete soldater fra den beryktede Golani-brigaden i byen.

De har vært i Hebron før, så palestinerne fryktet det verste da Golani-gjengen med sine brune berets dukket opp den 27. desember. De avløste da soldater fra Kfir-brigaden i vaktholdet av 500 fanatiske og voldelige bosettere som har okkupert eiendommer og klort seg fast midt inne i denne største palestinske byen på Vestbredden. Golani-brigaden er kjent for sin tøffhet og mishandling av palestinere. 

Og ikke uventet; nå rapporteres daglig om alvorlige krenkelser av vanlige innbyggeres grunnleggende rettigheter. Som okkupert befolkning har palestinerne ingen alternativ lov og ordensmakt å henvende seg til når de utsettes for lovbrudd fra de som skal ivareta lov og orden. Internasjonale frivillige organisasjoner i Hebron roper nå et kraftig varsku. Spesielt bekymret er de for barn og unge i gamlebyen og bydelen Tel Rumeida. 

En av de internasjonale organisasjonene, Christan Peacemaker Team (CPT), med lang erfaring fra Hebron, har nylig utgitt en rapport som dokumenterer maktmisbruk og grove overgrep fra regjeringssoldatenes side etter 27. desember. Noen eksempler fra rapporten: 

Torsdag 12. Januar: Soldat banket opp utviklingshemmet gutt etter at han forsøkte å åpne en dør som ble lukket rett foran ham på en militær kontrollpost. Samme dag: Soldater angrep moren og banket opp en annen av hennes sønner så alvorlig at han fikk brudd på hodeskallen. Begge guttene ble arrestert. 

Søndag 15. Januar: Bosettere tente på bilen til en palestinsk familie i Tel Rumeida. Soldater satt i en jeep like i nærheten passivt og så på. 

Tirsdag 17. Januar: Soldater tok seg inn i et hjem nattestid. Hele familien tvunget ut i kulda – inkludert familiens 1 1/2 år gamle barn. Faren ble slått i hodet med en geværkolbe. Trengte legebehandling etterpå. 

Fredag 20. Januar: Soldater anholdte to smågutter (10 og 12 år) ved Beit Romano bosettingen. Forsøkte å presse foreldrene til å overlevere fem navngitte gutter fra gamlebyen i bytte mot frigivelse av deres egne barn. 

Mandag 30. Januar: Soldater tvang en mann til å stå utenfor huset sitt i Tel Rumeida i 1 ½ time i iskaldt regnvær. Straff for å ha vært på taket for å rette på parabolantenna. Beskjed om at heretter må han søke om tillatelse for å gå opp på sitt eget tak. 

Mandag 6. Februar: To 11-år gamle elever ved Cordoba skolen anholdt av seks soldater. Etter trussel om arrestasjon for påstått steinkasting, ble de sluppet fri. Men både de og hele skolen ble truet om de kastet stein. 

Golani-brigaden har et frynsete rykte, men scorer høyt hos militære myndigheter for sin tøffhet.  De settes gjerne inn i førstelinjen når de råeste og mest brutale israelske krigsplanene skal iverksettes – som f.eks. Operation Cast Lead i Gaza i 2008/2009. Dette er «Israels’ 1st Brigade». 

Det er ingen tilfeldighet at den nå settes inn i Hebron for å «sikre lov og orden». Her får de utfolde seg og herje fritt – utplassert for å befeste den israelske okkupasjonen mot «fienden»; de okkuperte. Vanlige palestinske innbyggere er «fienden» – kvinner, barn, gamle, unge; eller fredelige butikkeiere i gamlebyen. 

Golani-soldatene har forstått rollefordelingen under okkupasjon, og opptrer deretter: Voldsnivået heves, trakasseringen intensiveres, tilfeldige arrestasjoner og nattlige husransakinger forekommmer hyppigere, tåregass-granatene sitter løsere i beltet. Råskapen rår. 

Men de ansvarlige er selvsagt den israelske regjering. Den benytter anledningen til å iverksette en mer hardhendt politikk i Hebron og på hele Vestbredden nå, mens verdens øyne er rettet mot Syria og Iran. Hva ønsker Netanyahu å oppnå? Er det forsøk på å provosere fram kaos og voldelig opprør, slik at den etniske rensking, undertrykkelsen og okkupasjonen kan forsterkes ytterligere?

 

Gå til innlegget

Gode israelske krefter lover gjenoppbygging

Publisert over 9 år siden

Da fredssenteret Beit Arabiya ble lagt i grus av israelske myndigheter den 23. januar, var det for femte gang. Men alternative israelske krefter som støtter palestinernes rettighetskamp lar seg ikke knekke og vil bygge det opp igjen.

Okkupasjonsmakten rev ikke bare fredssenteret – de gruset i tillegg syv beduinfamilers hjem denne januardagen i Anata Arab al-Jahalin på Vestbredden. I alt ble 52 mennesker hjemløse – av dem 29 barn. Netanyahu-regimet vil sørge for at det skal bli mange flere utover året ……

Reparerer skadene
Familien Abu Omar hadde fått sitt tidligere raserte hjem gjenoppbygget sommeren 2011 av Israeli Committee Against House Demolitions (ICAHD) – denne israelske/jødiske organisasjonen som etter beste evne forsøker å reparere skadene som følger av israelske myndigheters destruktive okkupasjonspolitikk.

Israelske myndigheters rivningsiver av palestinske hjem; sisterner; skoler; og andre bygninger ble trappet kraftig opp i 2011 – nær fordoblet fra 2010. Etter årsskiftet har tendensen bare fortsatt i samme spor. Mens verdens øyne er rettet mot konflikter i andre områder av Midtøsten (det er symptomatisk at NRK har flyttet korrespondent-kontoret fra Jerusalem til Kairo), kan den israelske regjeringen uforstyrret intensivere den etniske rensingen på Vestbredden.

Fred og rettferdighet
Fredssenteret Beit Arabiya ligger i Anata, nordøst for Jerusalem. Det er et levende symbol på motstanden mot okkupasjonen og kampen for fred og rettferdighet. Beit Arabiya er også hjemmet til Arabiya Shawamreh, ektemannen Salim og deres syv barn. Fire ganger tidligere har hjemmet deres blitt gruset – gjenoppbygget hver gang av ICAHD med hjelp fra israelske, palestinske og internasjonale fredsaktivister. Nå er det altså revet nok en gang.

- Dette virker som et bevisst forsøk fra israelske myndigheters side på å prøve ta motet fra ICAHDs arbeid for gjenoppbygging av grusede palestinske hjem. Men det er nytteløst, forsikrer ICAHD-direktør Jeff Halper på organisasjonens hjemmeside.

Kampen fortsetter
Han ser likevel på angrepet den 23. januar mot de palestinske familiene, som meget alvorlig: Syv hjem og flere bygninger som ga ly til husdyra, ble lagt i grus. Anslaget hadde tydelig som målsetting å ramme selve livsgrunnlaget for disse okkuperte familiene – fordrive dem. Og det er som om okkupasjons-myndighetene vil etterlate seg en klar beskjed om at: Vi – de israelske militære styrker – vil reagere håndfast og med uinnskrenket bruk av vold mot ethvert forsøk på felles kamp fra israelere og palestinere mot okkupasjonen.

Jeff Halper lover likevel at den ikke-voldelige kampen mot okkupasjonen vil fortsette og at ICAHD er klare for å gjenoppbygge Beit Arabiya nok en gang. Det samme gjelder huset til Abu Omar familien og husene til hele beduinklanen Abu Mousa. 


Ødeleggelse av eiendom på okkupert område er i strid med Folkeretten. FNs Humanitarian Coordinator for de okkuperte palestinske områdene (UNHC), Maxwell Gaylard, besøkte de raserte hjemmene den 27. januar og krevde øyeblikkelig stans i israelske myndigheters praksis med ødeleggelse av palestinske hjem.

 

 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere