Kjetil Nilsen

Alder: 69
  RSS

Om Kjetil

Tidligere seniorrådgiver v/UiT Norges arktiske universitet - campus Harstad, Informasjonssekretær - FN-sambandet, Associate Expert - ILO (Tanzania), Nødhjelpskoordinator/ programkoordinator Redd Barna, Assist. stedlig repr. Sri Lanka - Redd Barna, Ledsager/observatør på Vestbredden - EAPPI.
Blog: www.checkpointvestbredden.blogspot.no

Følgere

Are Karlsen – gå til den siterte teksten.
Dermed har man etter internasjonal rett

Det sentrale i forhold til internasjonal rett i dette tilfellet, er at en okkupasjonsmakt uansett er forpliktet til å rette seg etter konvensjoner som begrenser maktutøvelsen på okkupert land. Dette ikke minst for å beskytte rettighetene til den okkuperte sivilbefolkning.  

Disse prinsippene opphører ikke, selv ikke etter 50 års israelsk okkupasjon av Vestbredden. Derfor er bl.a. Murens trasé inn på okkupert område å regne for illegal, ihht internasjonal lov og rett.   

Gå til kommentaren

Muren - ledd i kolonisering av okkupert land

Publisert nesten 5 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.

Israel kaller dette for et sikkerhetsgjerde. 10% er mur og 90% gjerde.

Omtrent 60% av barrieren var ferdigstilt pr. 2010. Det er lite sannsynlig at resten blir bygget, står det i Wikipedia.

Jeg synes ikke din kommentar gir et balansert inntrykk.

At israelske okkupasjonsmyndigheter ønsker å fremstille Muren som et sikkerhetstiltak, forundrer ikke. Men hvis sikkerhet var motivet, hvorfor er ikke Muren da oppført langs den Grønne linjen - Israels anerkjente grense mot Vestbredden? Dette ville ikke ha vært i strid med folkeretten - og ingen grunn til internasjonale protester. 

Grensestrekningen langs den Grønne linjen er på 320 km - Murens trassé derimot, er hele 709 km lang. Mer enn dobbelt så lang. Hvorfor?      

Av den delen av traseen som er utbygd, går 85%  inn på okkupert område. Den går i sikk-sakk gjennom 10 av 11 palestinske administrasjonsdistrikt på Vestbredden. Hvorfor? Bidrar dette til mer sikkerhet for Israel?

Slik traseen er lagt i dag,  :
- splitter den opp etablerte palestinske samfunn på okkupert land;
- hindrer fri ferdsel mellom palestinske samfunn - inkludert tilgang til helsetjenester;
- bidrar til å kvele palestinsk økonomisk virksomhet;
- raserer palestinsk jord og eiendom;
- isolerer palestinske samfunn – noen har sågar blitt ufrivillig annektert inn i Israel, uten å få statsborgerlige rettigheter eller tilgang på vann og strøm.

Bidrar dette til økt sikkerhet for Israel - eller hever det konfliktnivået? 

Svaret ligger selvfølgelig i det faktum at Murens trasévalg ikke kan forstås ut fra Israels sikkerhetsbehov, men som ledd i en årelang koloniseringsstrategi av okkupert land. I denne strategien utgjør bosetterne førsteskansen. I den grad Muren har med sikkerhet å gjøre, er det knyttet til beskyttelse av illegale bosetterkolonier - etablert klart i strid med internasjonal folkerett, uten respekt for de konvensjoner Israel er forpliktet til å følge som okkupasjonsmakt. 


   


Gå til kommentaren

Okkupasjonsmaktens ansvar i Øst-Jerusalem

Publisert nesten 5 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
Det avsnittet (Tempelplassen)som har vakt aller størst oppmerksomhet er utelatelsen av det åpenbare faktum at stedet også er hellig for jøder, og ikke bare muslimer.

"Unescos falske jødisk histore" er tittelen på din trådstart. Inlegget er bygget opp omkring følgende påstand: - Unescos resolusjon som ble vedatt nylig fastslår at Tempelplassen i Jerusalem er hellig kun for muslimer. 

Men så vidt jeg kan se, gis det ikke på noe punkt i resolusjonen uttrykk for fornektelse av jødenes tilknytning til Tempelhøyden. Jødisk tilknytning eller ikke - det er ikke det som er resolusjonens tema. Fokus er på israelske myndigheters ansvar for:

- vold mot bedende muslimer;
- sterke begrensinger i muslimers tilgang til Al-Aqṣa Moskeen /Al-Ḥaram Al-Sharif
- påførte skader på Al-Aqsa moskeen - en muslimsk helligdom
- obstruksjon av nødvendig restaureringsarbeid av århundregamle byggverk som har betydning for muslimer 
- visumnekt for UNESCO-eksperter som skal monitorere tilstanden for byggverk som er viktige for verdens kulturarv    

Israelske myndigheter blir også påminnet om sitt spesielle ansvar som okkupasjonsmakt, med e forpliktelser det innebærer ihht internasjonale konvensjoner. Det irriterer. Men faktum er at intet land har anerkjent den israelske okkupasjonen/annekteringen av Øst-Jerusalem. Israelske myndigheter neglisjerer dette, og opptrer som om de har eierskap til Øst-Jerusalem.

Det kom til uttrykk allerede fra første dag etter at Seks-dagers krigen var vunnet. Myndighetene satte umiddelbart i gang med rasering av det 700 år gamle Mughrabi kvarteret for å rydde plass til det som i dag er den åpne plassen foran Klagemuren. Over 600 mistet sine hjem, og to gamle moskeer ble gruset - den ene fra det 12. århundre. Denne jødifiseringen av Øst-Jerusalem er det vi ser fortsetter i dag, med angrep på muslimske helligdommer, utradering av muslimske/palestinske røtter og fordriving av palestinere fra Øst-Jerusalem.     

       

 

Gå til kommentaren

Konkretisér kritikken av resolusjonen

Publisert nesten 5 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
Jeg er nok noe kritisk til UNESCO`s rett til å uttale seg slik de formidler med denne resulosjonen, i denne saken - spesielt gitt det store antall medlemmer i organisasjonen, og hvor synspunktene på den palestinsk - jødiske konflikt, helt opplagt er preget av mange ulike konklusjoner. Også fordi organisasjonens fortsatte legitimetet, etter min oppfatning, er avhengig av at man i spørsmål som omhandler

Når du vil angripe UNESCOs resolusjon med å poste et eget innlegg, bør vel et minstemål av anstendighet tilsi at du konkretiserer hva du er uenig i. Det kan du tydeligvis fortsatt ikke.

Resolusjonen er lang og omfatter flere områder som UNESCO selvsagt har rett til å uttale seg om, som vokter av den kulturelle verdensarv.  

Her har du lenke til hele resolusjonstektsen, så nå kan du konkretisere din kritikk:
http://www.timesofisrael.com/full-text-of-new-unesco-resolution-on-occupied-palest ine/  

Gå til kommentaren

UNESCO-resolusjonens hovedanliggende

Publisert nesten 5 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
Unescos resolusjon som ble vedatt nylig fastslår at Tempelplassen i Jerusalem er hellig kun for muslimer.

Lyngmyr: - Unescos resolusjon som ble vedtatt nylig fastslår at Tempelplassen i Jerusalem er hellig kun for muslimer

Hvor i resolusjonen finner du dette komme til uttrykk?

Da resolusjonen ble kjent, var israelske myndigheter – og media – raskt ute med å fremstille det som om den fornektet jødisk forbindelse til Tempelplassen /Al-Ḥaram Al-Sharif.

Resolusjonsteksten sier imidlertid ingenting om hvem som «eier» den hellige plassen. Den forholder seg ikke til det. Derimot blir israelske myndigheter som okkupasjonsmakt kraftig kritisert og fordømt for sin respektløse og aggressive handlemåte mot muslimske tilbedere som oppsøker plassen. Dessuten påpekes at voldelige høyre-ekstremister uhindret får ta seg inn på området med sine provokasjoner. Myndighetene har et klart ansvar for å hindre disse urostifterne.

Som det heter i resolusjonen:

"Firmly deplores the continuous storming of Al-Aqṣa Mosque/Al-Ḥaram Al-Sharif by Israeli right-wing extremists and uniformed forces, and urges Israel, the occupying Power, to take necessary measures to prevent provocative abuses that violate the sanctity and integrity of Al-Aqṣa Mosque/Al-Ḥaram Al-Sharif";    

"Deeply decries the continuous Israeli aggressions against civilians including Islamic religious figures and priests, decries the forceful entering into the different mosques and historic buildings inside Al-Aqṣa Mosque/Al-Ḥaram Al-Sharifby different Israeli employees including the so-called “Israeli Antiquities” officials, and arrests and injuries among Muslim worshippers and Jordanian Awqaf guards in Al-Aqṣa Mosque/Al-Ḥaram Al-Sharif by the Israeli forces, and urges Israel, the occupying Power, to end these aggressions and abuses which inflame the tension on the ground and between faith"

Som vi ser; et klart hovedanliggende i resolusjonen er fordømming av den vold som utøves mot muslimer som oppsøker den hellige plassen. De israelske reaksjonene er dårlig skjulte forsøk på å ta oppmerksomheten bort fra UNESCOs rettmessige kritikk av dette. Myndighetene mener de fritt kan gjøre som de vil i Øst-Jerusalem – som ellers i de okkuperte områder: Ingen skal tillate seg å kritisere den brutale okkupasjonspolitikken. 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere