Kjetil Nilsen

Alder: 69
  RSS

Om Kjetil

Tidligere seniorrådgiver v/UiT Norges arktiske universitet - campus Harstad, Informasjonssekretær - FN-sambandet, Associate Expert - ILO (Tanzania), Nødhjelpskoordinator/ programkoordinator Redd Barna, Assist. stedlig repr. Sri Lanka - Redd Barna, Ledsager/observatør på Vestbredden - EAPPI.
Blog: www.checkpointvestbredden.blogspot.no

Følgere

Skill mellom makthavere og folk

Publisert over 4 år siden
Martin Sandstad – gå til den siterte teksten.
Sånn jeg skjønner har ingen mer lyst på fred enn israelerne.

Du imøtegår vel egentlig ingenting av det jeg har skrevet, men fortjener likevel en kommentar. 

Jeg vil anbefale generelt at når du skal tilnærme deg politisk konfliktstoff, bør utgangspunktet være at du gjør et klart skille mellom et lands makthavere på den ene siden og landets innbyggere på den annen. 

Det er makthaverne - ikke "mannen i gata" - som står ansvarlig for et lands politisk utøvelse, f.eks. om det omhandler maktovergrep som brudd på menneskerettigheter; politisk undertrykkelse; tortur; militære angrep; okkupasjon ....   

Vi klarer utmerket se dette skillet når vi diskuterer Kina, Russland, Tyrkia, USA ... ja, ethvert land. Og selvsagt; dette gjelder også Israel. Det er den israelske regjering som må stå til ansvar for den brutale måten de forvalter okkupasjonen på - ikke den israelske befolkning; og slett ikke verdens jøder.    

I min kommentar sa jeg meg enig i kritikken mot palestinske selvstyremyndigheter og Hamas for fengsling av journalister og undertrykkelse av pressefriheten. Men dette er selvsagt ikke noe kritikk av palestinere generelt.
På samme vis er heller ikke min kritikk av israelske okkupasjonsmyndigheter en kritikk av israelere/jøder generelt. 

En anbefaling til slutt: Jeg ser du har en referanse til MIFF. Søk heller kritiske israelske røster som er opptatt av å forsvare menneskerettighetene for både jøder og palestinere: B'Tselem, Israeli Committee Against House Demolitions, Breaking the Silence.

Gå til kommentaren

- Presset må komme utenfra

Publisert over 4 år siden
Dana Wanounou – gå til den siterte teksten.
Eid ber det internasjonale samfunnet om å holde seg unna selve konflikten. Mens han ønsker engasjement for sivilsamfunnene velkommen, ber han oss om å la være å blande oss inn i stridens kjerne.

- Det er på høy tid at in­ter­na­sjo­na­le media set­ter søke­lys på dette og tar opp
brud­de­ne på presse­fri­he­ten i de pa­le­stins­ke om­rå­de­ne. Pres­set må komme uten­fra...... 

Slik ordla Bassem Eid seg i et intervju med Dagens journalist John Solsvik i november 2013. Presset må komme utenfra, fordi lite kan gjøres innenfra for å tale de (dengang) 16 fengslede journalistenes sak, og få satt dem fri fra fengsel.

Jeg vet ikke hva Dana Wanounou tenker om Bassem Eids anbefalte strategi overfor Hamas i Gaza og PA i Ramallah for å redde palestinske journalistkollegaer - selv er jeg helt enig: Press utenfra er nødvendig mot myndigheter som begår maktovergrep og menneskerettighetsbrudd. På prinsipielt grunnlag.

Det pussige er imidlertid at Bassem Eid (og Dana Wanounou?) ikke synes å se de institusjonaliserte brutale overgrep som den israelske okkupasjonen innebærer. Skal vi se en annen vei? Skal "partene" ordne opp selv?

Mishandling og tortur av mindreårige arrestanter; massearrestasjoner som undertrykkelsesmiddel; kollektiv avstraffelse mot sivile; fordriving av sivilbefolkning under okkupasjon; rasering av palestinske hjem; beskytning av forsvarsløse fiskere utenfor kysten av Gaza; beskytning av enhver person – gammel eller ung – på Gazas territorium som soldater mener kommer for nær grensegjerdet; kritikkverdig bruk av farlig ammunisjon mot ubevæpnede sivile i alle aldre; ... 

Skal verden ikke reagere på de nærmest institusjonaliserte krigsforbrytelsene mot en okkupert befolkning som nå har pågått i 50 år?

- Vi har ikke prøvd alt. Vi har ikke prøvd å ta et skritt tilbake, skriver Wanounou

Jo, det er vel nettopp tilbakeholdenhet og tafatthet overfor okkupasjonsmaktens brutalitet, og manglende vilje til å stå opp for rettssikkerheten til de okkuperte som har kjennetegnet det internasjonale samfunns reaksjon altfor lenge.
For å låne Bassem Eids ord: - Presset må komme utenfra.   

Gå til kommentaren

"miltær kontroll over et område" ...

Publisert over 4 år siden
Petter Kvinlaug – gå til den siterte teksten.
tatt kontroll, militært, over et område,

Kvinlaug foretrekker altså å kalle de okkuperte områdene for områder Israel har militær kontroll over.....

Spørsmålet gjenstår likevel om ikke de menneskene som bor i dette området uansett har krav på rettsbeskyttelse - kvinner, barn eldre.... 

Senest i kveld ble det frigitt en video i israelsk presse, som viser hvordan israelske okkupasjonssoldater står passivt og ser på at bosettere får lov å kaste stein på palestiner. Steinkasting er som kjent å betrakte som en terrorhandling, med opp til 20 års fengsel. Men med apartheid-lovene på den okkuperte Vestbredden, rammer dette strenge lovbruddet "selvsagt" kun palestinere. Slik er rettsstaten Israel.

Videoen som ble frigitt i kveld, er fra den israelske rettighetsorganisasjonen Yesh Din. Se artikkel i Haaretz: http://www.haaretz.com/israel-news/1.788938

 

Gå til kommentaren

Rettsstat - for hvem?

Publisert over 4 år siden
Dan Lyngmyr – gå til den siterte teksten.
Israel, den eneste virkelige rettstaten i området

Rettsstat?
Nei, israelske myndigheter vier ikke rettsstatens grunnleggende  prinsipper mye oppmerksomhet i de okkuperte områder. Det er problemets kjerne. 

Det er militærdiktaturets rettslige prinsipper, ispedd apartheid, som gjelder i de okkuperte områdene. Palestinerne her er praktisk talt rettsløse, uten noen form for internasjonal beskyttelse - nå på det 50. året. 

Selv mindreårige spares ikke.  "Rettsstaten" Israel har f.eks. opprettet en særegen barne- og ungdomsmilitærdomstol . Ingen andre land har noe tilsvarende - selv ikke de verste diktaturer. 

Det sitter i dag mindreårige palestinere innesperret i såkalt administrativ forvaring - dvs uten å vite hva de er tiltalt for, uten å vite hvor lenge de risikerer å holdes fengslet. 

Dessuten; maktovergrep, mishandling og vold overfor mindreårige palestinske arrestanter er så vanlig at det ble betegnet som institusjonalisert mishandling i en UNICEF rapport i 2013. Oppfølgende undersøkelser fra UNICEF viser at israelske myndigheter ikke har brydd seg med å sikre palestinske mindreårige arrestanter helt grunnleggende rettigheter og beskyttelse mot overgrep.   
- Rettsstat?        

Gå til kommentaren

Vi lever i det 21. århundre

Publisert nesten 5 år siden
Mener du at det tyveriet som skjedde i året 638,  hvor arabiske muslimer okkuperte Midtøsten med Jerusalem, er legitimt i dag. Er ikke et tyveri den gang et tyveri i dag?

Minner om at vi nå lever i det 21. århundre. Det tryggeste for verdens sikkerhet er nok at ulike land må rette seg etter den internasjonale rettsorden som gjelder idag.

Forøvrig har jeg aldri sett at israelske myndigheter har argumentert for sin okkupasjonspolitikk ut fra noe som måtte ha skjedd i år 638....   

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere