Kjetil Nilsen

Alder: 69
  RSS

Om Kjetil

Tidligere seniorrådgiver v/UiT Norges arktiske universitet - campus Harstad, Informasjonssekretær - FN-sambandet, Associate Expert - ILO (Tanzania), Nødhjelpskoordinator/ programkoordinator Redd Barna, Assist. stedlig repr. Sri Lanka - Redd Barna, Ledsager/observatør på Vestbredden - EAPPI.
Blog: www.checkpointvestbredden.blogspot.no

Følgere

Publisert over 3 år siden
Torry Unsgaard – gå til den siterte teksten.

Leser du siste del av rapporten -  Forholdet mellom Israel og Norge - vil du oppdage at både Midteides innlegg og min kommentar er relevante innspill.

Gå til kommentaren

KrF og den ubehagelige okkupasjonen

Publisert over 3 år siden
Per Midteide – gå til den siterte teksten.

Krf har besøkt Israel med en delegasjon og har konkludert med at vi trenger mer samarbeid med Israel – ikke mindre. Rogaland-delegasjonen peker på at «Krf har lenge hatt et brennende engasjement for den jødiske staten Israel og for en fredelig utvikling i Midtøsten.

Dette kan tolkes som et ganske tungt politisk utsagn: 1. Israel er ikke for andre enn jøder. 2. En fredelig utvikling i Midtøsten betyr at man må støtte «den jødiske staten Israel».

En god analyse av Per Midteide.
KrFs brennende engasjement for den jødiske staten Israel, kommer med jevne mellomrom til uttrykk som en fullstendig ukritisk holdning til den til enhver tid sittende israelske regjerings politikk. Det inkluderer holdningen til den lengste og mest brutale okkupasjonen i moderne historie. 

Ikke ett ord om okkupasjonen
I rapporten fra delegasjonsreisen - ledet av Stortingsrepresentant Olaug Bollestad - vier ikke Krf Rogaland okkupasjonen oppmerksomhet med ett ord. De ser en annen vei. I så måte er de helt på linje med sin partileder Hareide (ref. hans innlegg her på VD 11. mai - midt under demonstrasjonene ved grensegjerdet i Gaza. Han nevnte verken okkupasjonen eller israelske skarpskyttere som drepte og lemlestet forsvarsløse sivile, journalister og helsearbeidere, med ett ord.) 

Heller enn å kritisere israelske myndigheters brutale okkupasjonspolitikk, benytter Rogalandsdelegasjonen anledningen til å kritisere "den ensidige fremstillingen i norske mediehus". Institusjonalisert undertrykkelse, kollektiv avstraffelse, systematisk mishandling av mindreårige arrestanter, rettsløshet ..... bekymrer tydeligvis ikke.  Kronargumentet "Midtøstens eneste demokratiske land", trumfer tydeligvis alt - inkludert krigsforbrytelser og statsterror. 

Aktuelle lovforslag
Snart vil imidlertid KrF politikerne få hjelp av israelske myndigheter til å holde de ubehagelige sidene ved okkupasjonen mest mulig skjult for omverden. I løpet av dagen i dag er det nemlig forventet at Ministerial Committee for Legislation vil godkjenne et lovforslag som forbyr bilde/video-dokumentasjon, der okkupasjonssoldatenes "spirit" kan tenkes å bli krenket. En slik "forbrytelse" har en strafferamme på inntil 5 års fengsel. Demokrati? Pressefrihet? Ytringsfrihet?

Dessuten; hadde Rogalands-delegasjonen lagt sitt besøk til Knesset et par uker senere, ville den fått oppleve et annet eksempel på hvor langt Israels form for demokrati strekker seg. I begynnelsen av juni avviste nemlig presidentskapet at Knesset skulle få debattere - og slett ikke få stemme over - følgende lovforslag: “Basic Law: Israel [is a] State of All Its Citizens.”  

Som navnet tilsier; lovforslaget innebærer at Israel tilhører alle innbyggerne i landet - ikke bare én etnisk/religiøs gruppe. Presidentskapet anså dette for å være for farlig å diskutere - til tross for at lovforslaget aldri ville vunnet fram i Knesset. Men bare det å reise en debatt om like rettigheter for jøder og ikke-jøder ble ansett for altfor truende for nasjonalforsamlingen i "Midtøstens eneste demokrati". 


Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Tore Olsen – gå til den siterte teksten.

Mine holdninger til maktovergrep og krigsforbrytelser er fundert på noen grunnleggende verdier og prinsipper  -  uavhengig av offerets/overgripers  nasjonstilhørighet, tro, hudfarge, etnisitet, kjønn ...  
Dette forventer jeg faktisk at vårt lands fremste politiske tillitsvalgte også gjør - ikke minst statsministeren.  

Gå til kommentaren

Enn om rollene var byttet om?

Publisert over 3 år siden
Eddie Whyte – gå til den siterte teksten.

Nylig kommenterte Erna Solberg situasjonen overfor NTB: «Den akselererende volden i Israel og på Gaza er en utfordring som jeg mener både Israel og palestinerne må bidra til å få ned.»

Dette forsøket på å tildele skyld mellom «partene», er en norsk statsminister uverdig.

Selvfølgelig er den siterte kommentaren en statsminister uverdig, slik Whyte hevder.

Bare tenk tanken om maktforholdet og situasjonen var snudd på hodet:
110 ubevæpnede israelske jøder drept og 13 000 skadd - inkludert kvinner, barn, journalister og helsearbeidere.
3 630 skutt av palestinske snikskyttere fra en avstand på 600 - 700 meter.

Noen som tror at Erna Solberg i en slik situasjonen ville nøye seg med:  
"Den akselererende volden er en utfordring som jeg mener både Palestina og jødene må bidra til å få ned."

I dag ble for øvrig nok en helsearbeider drept av israelske snikskyttere - skudd i brystet for å drepe denne gang. Razan al-Najjar ble 21 år - "tatt ut" mens hun stelte sårede.  

Gå til kommentaren

Fortsatt okkupasjon - mer kolonisering

Publisert over 3 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.
Hva kommer etter Abbas?

- Hva kommer etter Abbas? spør Rimehaug.
Jeg mener svaret er enkelt: Uansett etterfølger - okkupasjonen vil forsterkes, med en klar målsetting om koloniseringen av stadig mer okkupert land.
En palestinsk leder som forsøker å stå i veien for dette, vil raskt bli nøytralisert og utspilt av israelske myndigheter – med full støtte fra USA, militært og diplomatisk.

Den aggressive sionistiske ideologien som styrer israelsk politikk, gir ikke rom for De Andre – det vil si ikke-jøder og majoriteten av den opprinnelige befolkningen i landområdet. Palestinerne har derfor minimal mulighet til innflytelse – både på sin egen utvikling og på veien mot en mulig fredelig og rettferdig løsning på de «store spørsmålene»: Jerusalem, flyktningene, land og grenser.   

- En palestinsk vår etter Abbas?
Israelske okkupasjonsmyndigheter vil aldri godta det – slik de heller ikke vil godta et politisk forenet palestinsk lederskap. Splitt og hersk er oppskriften for videre okkupasjon og kolonisering. Dessuten; lederembetet for de palestinske  «selvstyremyndighetene» må bekles av en person som fortsatt kan ivareta rollen som «underentreprenør» for Israel som okkupasjonsmakt. Abbas har i så måte spilt sin rolle perfekt, sett fra okkupanten: opprørsk i ord, men underdanig i praksis. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere