Kjetil Nilsen

Alder: 69
  RSS

Om Kjetil

Tidligere seniorrådgiver v/UiT Norges arktiske universitet - campus Harstad, Informasjonssekretær - FN-sambandet, Associate Expert - ILO (Tanzania), Nødhjelpskoordinator/ programkoordinator Redd Barna, Assist. stedlig repr. Sri Lanka - Redd Barna, Ledsager/observatør på Vestbredden - EAPPI.
Blog: www.checkpointvestbredden.blogspot.no

Følgere

Publisert over 9 år siden

Til Torill Born:
Som troende, burde ditt menneskesyn ligge tettere opp til rabbiner Arik Ascherman (leder i Rabbis for Human Rights) som har engasjert seg for befolkningen i Susiya, enn til sekulære maktpolitikere som Benjamin Netanyahu og Avigdor Lieberman.

- «Finnes» palestinerne? Uansett hva du måtte velge å kalle dem, mener vel også du at de i alle fall er mennesker. Og er de mennesker, bør menneskerettighetene og Folkeretten gjelde også for dem, slik f.eks. Arik Ascherman mener – i motsetning til Netanyahu, Lieberman og resten av den israelske regjering, som du uforståelig nok tydeligvis velger å knytte din tro til. 

Gå til kommentaren

Okkupanten tillater ikke demonstrasjoner

Publisert over 9 år siden
Arnt Thyve – gå til den siterte teksten.

Jeg synes det er bedre med tåregass og dårlig lukt enn kuler. Når palestinere går amok og kaster stein, er tåregass en ryddig måte å spre dem på uten at folk får varige skader. Tåregass brukes forøvrig også i vestlige land for å oppløse demonstrasjoner.

Israel som okkupasjonsmakt tillater ikke at de okkuperte demonstrerer - det er det som er problemet. En fredelig demonstrasjon fra de okkuperte er i seg selv nok for å fyre av tåregassgranater, sjokk-granater, det illeluktende skunk-våpenet, lydangrep, gummikuler ... eller skarp ammunisjon.

Den okkuperte sivilbefolkning skal disiplineres og holdes under kontroll. De skal underkaste seg - ikke tillates å vise noen form for styrke. Det er poenget. Det trengs ingen steinkastere for at de første tåregassgranatene skal fyres av mot demonstrantene. Væpnet eller ikke-voldelig motstand mot okkupasjonen er like uakseptabelt, sett fra okkupanten. 

Typisk nok; ved demonstrasjonen fredag ble Badia Dweik (39) fengslet. - Hvorfor nettopp han? Ikke fordi han kastet stein (han er en kjent ikke-voldsaktivst) - men fordi han var en av organisatorene bak "den ulovlige" demonstrasjonen med krav om at Shuhada street blir gjenåpnet. 

Gå til kommentaren

Apartheid - uten juridisk grunnlag

Publisert over 9 år siden
Per Traasdahl – gå til den siterte teksten.

gi oss forklaringen på hvorfor Shuhada Street

En versjon på norsk:
Bosettermiljøet i og omkring Hebron har i årevis vært preget av en ekstremistisk religiøs nasjonalisme som bl.a. aksepterer voldsbruk mot ikke-jøder. Den øverste rabbiner i området – Dov Lior – ble så sent som i fjor arrestert og tatt inn til avhør i Israel for å ha velsignet drap på ikke-jøder i en nylig publisert bok.  

Terroristen Baruch Goldstein kom fra dette miljøet. Han stod bak massakren inne i Ibrahimi moskeen 25. februar 1994, der 29 mennesker i bønn ble myrdet og nær 150 ble skadet. Paradoksalt nok var det den palestinske befolkningen i Hebron som skulle komme til å bli straffet for dette i ettertid – ikke de ca 500 bosetterne som med støtte fra den israelske regjering har etablert 4 bosettinger i og omkring Shuhada street (Beit Hadessah, Beit Romano, Avi Avraham Avinu og Tel Rumeida).

Først ble Ibrahimi-moskeen delt – med over halve moskeen omgjort til synagoge. Deretter tok de Shuhada street – en økonomisk hovedpulsåre i Hebron. I noen år etter 1997 var den åpen til og fra for palestinere, men etter 2003 har den vært stengt nærmest sammenhengende for dem. Over 300 butikker i Shuhada-street er stengt, viktige markeder likeså – og over 1000 har måttet flytte fra sine leiligheter. I alt er over 1800 palestinske næringsvirksomheter i Gamle-byen blitt rammet av stengning/nedleggelse som følge av den apartheid-politiske praksisen under okkupasjon.

Vedtak i israelsk høyesterett gir riktignok palestinere adgang til gaten. Diskrimineringen som praktiseres har ikke har hjemmel i israelsk lov. Det finnes da heller ingen skilt som sier «palestinere ingen adgang». Men okkupasjonen av Vestbredden står under militær lovgiving, og IDF (den israelske hæren) neglisjerer høyesterett. De gjør som de vil – selvfølgelig styrt av langsiktige politiske mål. 2000 soldater beskytter i dag de 500 ekstreme bosetterne – og passer på at ingen palestinere får komme til sine avstengte eiendommer i Shuhada street.  


De israelske organisasjonene B’Tselem og ACRI har utgitt en god rapport om Hebron: Ghost Town  

Gå til kommentaren

Okkupasjon på det 45. året

Publisert over 9 år siden

Nei, okkupasjon er ikke i seg selv alltid uforenelig med folkeretten

Okkupasjon som en kortvarig løsning, f.eks. etter en krig, behøver ikke være uforenelig med folkeretten. Ikke uenig i det. Men når okkupasjonen er i sitt 45. år, slik tilfellet er med Israel på Vestbredden og de facto i Gaza, vil det være uforenelig.
Som okkupasjonsmakt bryter da også Israel helt grunnleggende forpliktelser i henhold til den 4. Genevekonvensjon, f.eks.:

- Forbudet mot å tvangsflytte okkupert befolkning (art. 49) 
- Forbudet mot å ødelegge eiendom (art. 53)
- Forbudet mot å flytte egen befolkning inn i okkupert område (art. 49)
- Forbudet mot kollektiv straff (art. 39) 

Okkupasjonen rammer selvsagt først og fremst de okkuperte, men å stå i okkupant-rollen over så mange år - være hersker over et annet folk - gjør også noe med okkupasjonsmakten. Kritiske røster i Israel peker på den moralske forvitring de ser klare tegn til i det israelske samfunnet, etter så mange års okkupasjon. De okkuperte blir dehumanisert og demonisert for å rettferdiggjøre den brutale okkupasjonen. 
Se Gideon Levis tankevekkende kommentar i dagens Haaretz  

Gå til kommentaren

- You cannot occupy nicely

Publisert over 9 år siden

Dette handler om okkupasjon – et ord jeg skjønner av din siste kommentar du helst ikke tar i din munn for å beskrive situasjonen i Hebron og på Vestbredden.

Kjernen i enhver okkupasjon er en iboende strukturell vold, fundert i et asymmetrisk maktforhold mellom okkupant og okkupert. Makten holdes i et militært grep. Uansett hvor man befinner seg i verden: Ingen finner seg i å være okkupert, det vet okkupanten. Det skjeve maktforholdet slår derfor ut i ekstrem kontrollutøvelse, trakassering, fornedring, undertrykkelse og fysisk maktmisbruk av de okkuperte - i alle aldre.

- Det var dette du selv fikk et lite innblikk i ved ditt besøk i Hebron - om du forholdt deg ærlig og oppriktig til det du så og hørte.

- Det er dette, dine bekjente i TIPH (norskledet observatørstyrke i Hebron) kan gi deg mange – svært mange - eksempler på, om du vil lytte.  

- Det er dette, israelske soldater som har tjenestegjort i Hebron kan illustrere med å fortelle om trakasseringen, maktmisbruket og de mange overgrep de har observert eller selv har vært med på å utføre. Du har snakket med noen av dem, sier du. Da har du fått høre hvordan de opplevde at okkupasjonens systematiske overgrep mot sivile palestinere, kom i konflikt med deres egen forståelse av god jødisk etikk og moral. Flere av de tidligere soldatene har lettet sin samvittighet og delt sine historier med Breaking the Silence. (Se Testimonies from Hebron 2008-10) Mikhael Manekin, en av lederne i organisasjonen – og som selv tjenestegjorde i Hebron – sa det selv så treffende til meg: - You cannot occupy nicely.

Med andre ord: okkupasjon er brutalt – du blir en overgriper som okkupant. Okkupasjon er uforenelig med etterlevelse av grunnleggende menneskerettigheter og folkeretten. Det er nettopp dette som Christian Peacemaker Team dokumenterer i sin ferske rapport. Slik er hverdagslivet for vanlige palestinere under israelsk okkupasjon.

Kjetil Nilsen
(Til spørsmålet om eksemplene jeg refererte til fra rapporten, anbefaler jeg å lese rapporten – kikk ikke minst på videoklippene. LES Rapporten

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere