Kurt Urholt

Alder: 56
  RSS

Om Kurt

Disippel, korsbærer, musiker, kunstner, bibelleser, litteraturelsker, fotograf, rocker, fillmkjenner, blueselsker og bussjåfør.

www.kurturholt-foto.com

Følgere

Utfordring til organisasjonen

Publisert over 9 år siden

 • Sitat:

  "LOV 1975-06-13 nr 50: Lov om svangerskapsavbrudd [abortloven].

  § 13. Den som forsettlig avbryter svangerskap eller medvirker til det i strid med denne lov eller forskrifter gitt i medhold av loven, straffes med bøter eller fengsel inntil 3 måneder for så vidt forholdet ikke rammes av strengere straffebud."

  Liv Kjersti Skjeggestad mener "denne saken må få følger for Stavanger Sykehus.

  — Denne saken må Fylkesmannen i Rogaland følge opp, sier Liv Kjersti Skjeggestad."

  Hun konkluderer også med at dette er et lovbrudd, jmf. sitat av artikkelen: "Hun fremholder hvor viktig det er at jordmødrene sier fra om lovbrudd, som nå."

  Følgelig må ikke denne saken "følges opp av Fylkesmannen", den må anmeldes til politiet. Skjeggestad, selv jordmor, viser med ovenstående utsagn hvor hennes og organisajonen "Menneskeverd", sin lojailitet ligger, nemlig hos sine egne kolleger i "helsevesenet", ikke det ufødte liv.

  Jeg har gjentatte ganger offentlig utfordret "Menneskeverd" på at disse sakene må politianmeldes, jmf. Lov om svangerskapsavbrudd § 13. Så har ikke skjedd.

  Min konklusjon blir at L. K. Skjeggestad og organisasjonen "Menneskeverd" ikke følger opp sitt eget mandat som det ufødte livs forsvarer.

  Ovenstående er en kommentar til en artikkel i Dagen, som skriver om samme sak, hvor de har innhentet kommentarer fra L. K. Skjeggestad. Sitatene er hentet derfra. 

  Artikkelen kan leses i sin helhet her:

  http://dagen.no//Nyheter//Innenriks/tabid/248/Default.aspx?ModuleId=77212&articleView=true

Gå til kommentaren

Gud og Mammon.

Publisert over 9 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Eieren har, slik jeg forstår det, to muligheter. Det ene er, hvis han har flertall i generalforsamlingen, å bytte ut styret som i sin tur (det nye styret) bytter ut redaktøren. Alternativt kan han selge seg ut, kvitte seg med svineriet som han ikke liker.

Du sier det selv, Danielsen. Det bør vel bli alternativ nr. 2 i denne sammenheng. Man kan ikke tjene både Gud og Mammon.

Gå til kommentaren

Hvilke egne interesser?

Publisert over 9 år siden

Betyr det automatisk at historien var sann, og at de ikke svek sine egne til fordel for egne interesser?

Hvilke egne interesser skulle det være?

Hvorfor skulle disse "svikende" jødene dikte opp en historie om oppstandelsen? Og hvorfor insisterte de på denne historiens troverdighet like inn i martyrdøden? (Alle apostlene led martyrdøen med unntak av Johannes, dermed ikke sagt at han led for sin tro.) En død som kunne vert ungått ved ganske enkelt å offentlig erklære oppstandelsen for usann. 

Jeg ser ikke hvilken "egen interesse" som spiller inn her?

Gå til kommentaren

Takk.

Publisert over 9 år siden

Takk for at du er så personlig, Tania. Det koster. Forstår at dette er verdifullt. 

Fortsatt god påske.

Gå til kommentaren

Publisert over 9 år siden
John Røst – gå til den siterte teksten.

Ja, her har du helt rett.

Takk for innrømmelse.

;-)

Fortsatt god Påske.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere