Per Winsnes

Alder: 78
  RSS

Om Per

Følgere

God veiledning

Publisert over 7 år siden
Sverre Olsen – gå til den siterte teksten.
Med tanke på hvor sent dette evangeliet er skrevet er det derfor et paradoks at forfatteren i så sterk grad oppfordrer mennekene til å holde loven.

Jeg tror at din tolkning må bero på en misforståelse.

Loven som det her er snakk om, er en fellesbetegnelse på de 613 de instruksjoner og veiledninger som står i Torah, (også kjent som de 5 mosebøkene).

248 av disse er påbud (du skal …) og 365 er forbud (du skal ikke …)

Blant disse finner vi De ti bud, og hvor 2 av dem er påbud (nr. 3 og 4), mens 8 av dem er forbud:

  1. Du skal ikke ha andre guder enn meg.
  2. Du skal ikke misbruke Guds navn.
  3. Du skal holde hviledagen hellig.
  4. Du skal hedre din far og din mor.
  5. Du skal ikke slå i hjel.
  6. Du skal ikke bryte ekteskapet.
  7. Du skal ikke stjele.
  8. Du skal ikke tale usant om din neste.
  9. Du skal ikke begjære din nestes eiendom.
  10. Du skal ikke begjære din nestes ektefelle, eller hans arbeidsfolk eller andre som hører til hos din neste.

Jeg tror derfor du kan være enig meg i at det er bra at forfatteren i så sterk grad oppfordrer menneskene til å holde loven.

At noen velger å se bort fra de 3 første budene, får være opp til dem, men de 7 neste burde være akseptabelt for alle og enhver - om ikke annet som en god veiledning...

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Sverre Olsen – gå til den siterte teksten.
Når man da leser Matteus evangeliet, så er vel det ganske tydelig på at man bør holde loven og gjøre gode gjerninger for å bli frelst. Nå benekter vel størstedelen av de kristne at dette er nødvendig, og jeg regner da med at de gjør dette basert på en helhetlig tolkning av bibelen?

Sverre Olsen,

Du skrev noe i din kommentar som fikk meg til "å se" at den som virkelig har gjort en helthetlig tolkning av bibelen, og det i egen favør, det er Kirken selv.

Jeg tenker her på den såkalte "erstatningsteologien," at Kirken har overtatt rollen som "Guds utvalgte folk."

Dette er jo i direkte strid med det som står i Rom 11, vers 1 og 2:

”Jeg spør da: Har Gud forkastet sitt folk?
På ingen måte!
Jeg er jo også en israelitt,
av Abrahams ætt,
av Benjamins stamme.
Gud har ikke forkastet Sitt folk som Han tidligere har vedkjent Seg.” 

Jeg håper derfor at det finnes noen her på VD som kan fortelle oss: Hvor i Bibelen er det at det står at Gud har forkastet sitt folk, og det til fordel for den såkalte "kristne kirke"?

Gå til kommentaren

Hva er hva

Publisert over 7 år siden
Sverre Olsen – gå til den siterte teksten.
Jeg nevnte det som et eksempel på hvordan mange tolker f eks Matteus i lys av det Paulus skrev.

Før jeg eventuelt går inn på alle de tingene som du tar opp, la meg si det slik at hvis din hensikt er å diskutere "hvordan mange tolker" Bibelen, da er ikke jeg rette person å diskutere med. 

Grunnen er at Bibelen er for meg en samling med skrifter, skrevet av forskjellige forfattere til forskjellige tider. Om noen synes det er interessant å tolke Matteus i lys av brevene som Paulus skrev, flott.

Men av det jeg vet er disse brevene til Paulus skrevet med direkte referanse til spesifike situasjoner - og ofte som svar på henvendelser som Paulus hadde fått.Dessuten er brevene skrevet ut fra det kjennskap som Paulus hadde til de samme skriftene som Jesus forholdt seg til.

Matteus, på sin side, skrev tingene ut fra sitt ståsted som en av de 12 disiplene, med direkte kjennskap til mye av det som Jesus hadde sagt. 

Hvorvidt noen synes det er morsomt å tolke hva Matteus har skrevet om Jesus, og det i lys hva Paulus skrev en god tid senere i forbindelse med et spesifikt tema, er for meg ganske uforståelig. Sorry, men da melder jeg pass.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Sverre Olsen – gå til den siterte teksten.
Da kan du lese Matteus og spørre deg selv, hva mener evangelisten om loven?

Sverre Olsen,

Du ba meg sjekke dette med Loven, slik den er nevnt i Matteus og i Galaterbrevet.

Hvis du går inn på http://no.bibelsite.com/matthew/22-40.htm da vil du finne at det ikke er noen motsetninger mellom de to. Snarere en bekreftelse, slik det fremgår av ordlyden i
Matteus 7: 12
Matteus 22: 39 – 40
Galaterne 5: 14

I denne forbindelse kan det være greit å lese hva Galaterbrevet går ut på, slik det er forklart her: http://no.wikipedia.org/wiki/Paulus%27_brev_til_galaterne :

I det 1. århundre da kristendommen var nylig opprettet
og de første kristne menighetene var blitt etablert,
var det ofte uenighet om hvorvidt man måtte følge Moseloven
for å oppnå frelse eller ikke.
--------
Frelsen kommer altså ved tro på Jesus og ikke ved å følge Moseloven,
og dette er den gjennomgående tråden i hele Galaterbrevet
framlagt med «bevis» fra Moseloven selv.

Det er altså ikke den "lovmessige" (bokstavelige) måten som datidens skriftlærde sa at Torah (Moseloven) skulle praktiseres på, som skal til for å oppnå frelse. Det er troen på Jesus som Herre og Frelser (fra lovens forbannelse).

Vi bør også huske på at den som skrev Galaterbrevet, Paulus, var en tidligere rabbiner; en av datidens mest nidkjære, mest bokstavtro tolkerne av Moseloven. Han var helt enig i at Stefanus ble steinet til døde. Han plaget dem som trodde på Jesus og på den måten som Jesus praktiserte Skriftene på. Han trengte seg inn i hjemmene og slepte ut både menn og kvinner og fikk dem kastet i fengsel.
Ref. Apg 8, 3 (www.bibel.no)

Dette var altså den samme mannen som nå skrev til Galaterne og fortalte dem at deres tolkning av Skriftene, (den samme tolkning som han selv hadde praktisert), var fullstendig feil. Den korrekte måten er altså den måten som Jesus praktiserte - og som vi i dag kan lese om i Matteus og i de andre Skriftene.

Mvh
Per

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Sverre Olsen – gå til den siterte teksten.

Sverre Olsen, jeg beklager at jeg ikke uttrykte meg bedre.

Du har helt rett. "Så enkelt som mulig" er et relativt begrep. Og det som kan være enkelt for meg kan være vanskelig for andre – eller omvendt.

Et eksempel på dette er fortellingen om at Jorden, og livet på Jorden, ble "skapt" i løpet av 6 dager.

For min del er det knekkende likegyldig om Jorden ble til i løpet av 6 dager eller i løpet av 60 tusen millioner av år. Men – bruken av en slik tidsangivelse (6 dager), gjør det mulig for meg å huske hovedelementene i tilværelsen rundt meg, og dette holder fint til "mitt bruk."

Du nevner Jesus. Han var jøde, er jøde og forblir jøde. Han gikk aldri i Kirken. Jesus gikk i synagogen. Skriftene som Han leste i, og som Han brukte i undervisningssammenheng, var ikke en eller annen katolsk, gresk-ortodoks eller luthersk utgave av Bibelen. Det var den delen av Bibelen som angivelig skal ha gått ut på dato, i og med at Kirken har kalt den for Det gamle testamente.

En slik definisjon (Det gamle testamente) skapte mye problemer for meg i sin tid.

Vi vet jo alle at et testamente (av lat. ”bevitne”), er en ”viljeserklæring fra utstederen (testator) om disponeringen av det han etterlater ved sin død,” (ref. Juridisk leksikon).

Mitt problem den gangen var at ingen kunne fortelle meg om det var sant at Gud var klar over at Han kom til å dø, av hvilken grunn Han hadde skrevet et testamente. Og hva med det "nye" testamente, hvem var det som nå skulle arve?!

Dette reiser en rekke spørsmål: Var/er jeg usedvanlig tåpelig/dum/idiotisk som kunne finne på å tenke slik? Eller bruker teologene/prestene en rekke ord og uttrykk, og det med viten og vilje, slik at folk (slike som jeg) kan bli forvirret og avskriver hele greia?

Svaret på dette spørsmålet er ja. Jeg gikk fullstendig i vranglås, hvoretter jeg hadde en 20 års ørkenvandring i New Age, (avdeling astrologi), i et "tappert" forsøk på å finne noe bedre enn den "guden" som Kirken kunne tilby. (For hvis gud er god, hvorfor i hule, svarte …. er det så mye elendighet i verden?!!!!)

Det som jeg etter hvert fant ut er at den setningsbygningen er fundamentalt gal. For hvis det er slik at Gud er god, og det motsatte av Godhet er Ondskap, da vet både du og jeg hvem som står bak, og som er i stand til å få oss mennesker til å begå de mest avskyelige handlinger.

Vi har nemlig et valg, du og jeg. Vi kan gjøre det som er godt, eller vi kan gjøre det som er ond. Valget er vårt – og konsekvensene av våre valg, de må vi også ta med oss – akkurat slik det står skrevet i den Bibelen (skriftene) som Jesus forholdt seg til da Han var her på jorden.

Jesus brukte ikke vanskelig ord og vendinger. De han snakket til var ikke teologistudenter. Han måtte derfor presentere Bibelens budskap på en så enkel og grei måte som mulig.  At noen av de skriftlærde rabbinerne ble hoppende gærne på Ham er ikke så rart. En del av deres tolkninger var jo ikke i samsvar med det som Jesus sa. Og en av de verste rabbinerne het Sha'ul, som etter hvert ble kjent som Apostelen Paulus.

Forklaringen enkel: Gud ser mer til hjertet enn til hodet, uansett hvor god eller dårlig utdannelse som vi måtte ha. Det som betyr noe er hva vi gjør med det de evner og egenskaper som vi har. Paulus gjorde det beste ut av sine egenskaper. Det samme kan du gjøre.

Og når det gjelder å få en bedre forståelse av ordlyden i Det nye testamente, da kan du gå til anskaffelse/låne Studie Bibelen. Den er i 5 bind (Hermon Forlag), og tar for seg kapittel og vers, ord for ord.

En annen bok som jeg også har stor glede av, er Jewish New Testament Commentary av David H. Stern. Han er en tidligere ortodoks jøde som ble så frustrert over ordlyden i en engelske oversettelse av Bibelen at han fikk skrevet en "jødisk" utgave, Jewish New Testament. Og dette gjorde han samtidig som han skrev kommentarutgaven. Anbefales.

Med vennlig hilsen
Per

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere