Per Winsnes

Alder: 78
  RSS

Om Per

Følgere

Kvinner og menn

Publisert nesten 12 år siden

Amen!

Og dette ordet "amen" kan (iflg Wikipedia) oversettes med «sannelig», «troverdig» og «la det så skje» - fordi en venn av meg fra Holland (han kunne litt norsk) hadde følgende opplevelse på trikken i Oslo for noen år siden.

Trikken var fullsatt, og da en gravid kvinne kom ombord, reiste han seg opp og tilbød henne plassen sin.

Men - istedenfor takk fikk han huden full av kjeft. Hvordan kunne han våge å legge an på en gravid kvinne, og det midt på formiddagen?!!!

Som han sa til meg etterpå: "Dette er siste gangen jeg reiser meg opp for en kvinne når jeg er i Norge! Aldri mer!" 

Trist, men sant. Derfor likte jeg hva Hanne Nabintu Herland her har skrevet - ikke fordi jeg er mann, men fordi hun er et medmenneske.

Gå til kommentaren

RE: Fremskrittspartiet vil forby korset..

Publisert nesten 12 år siden

05.03.10 kl. 19:17 skrev Dagfinn Høybråten:

Fremskrittspartiet vil forby korset..

…og andre religiøse symboler i skolen, i følge innvandringspolitisk talsmann Per-Willy Amundsen.  Prangende religiøse symboler er uønsket i norsk skole, visstnok av hensyn til integreringen.

Dermed forsøker partiet for en gangs skyld å være konsekvente. Alle religioners symboler skal rammes. Men selv om de er konsekvente har de neppe tenkt gjennom konsekvensene.

For alle mennesker har en universell rett til å tro og til å uttrykke sin tro. Fremskrittspartiets forbudslinje krenker denne retten.

Derfor er partiet på ville veier. Etter sin iver etter å ramme muslimene, rammer de alle troende. De avslører ikke bare en forbudslinje, men et totalitært trekk.

Jeg forventer at Siv Jensen snarest rydder opp i dette.

 Dette er så sjokkerende at jeg gikk inn på nettsidene til Frp for å sjekke riktigheten av påstandene til Høybråten.

Men hva fant jeg der:

Feil av NRK

Per-Willy Amundsen raser etter at NRK Dagsrevyen fremstilte det som om FrP vil forby kors i grunnskolen. - Totalt uaktuelt. Dette vil aldri bli FrPs politikk, sier han.

- Jeg er svært skuffet over at NRK bevisst har valgt å misforstå FrP. De har hele tiden vært klar over at det aldri vil være aktuelt for FrP å kors i skolen, sier Amundsen.

Forslaget Amundsen er intervjuet om ble fremmet av FrP i 2004. Der gikk partiet for første gang inn for å forby hijab. I samme forslag tar FrP også til orde for å forby prangende religiøse plagg definert som ”plagg som kan virke stigmatiserende, inviterer til diskriminering og/eller som hindrer etniske og religiøse minoritetsgrupperingers inkludering i det norske samfunn.”

- FrP behandler alle religioner likt. Derfor vil vi forby alle prangende symboler som brukes aktivt for å definere noen av fellesskapet. I praksis handler i dag dette kun om hijab. Det fortalte jeg journalisten flere ganger. Når NRK velger å intervjue en katolsk jente som bruker rosenkrans forteller det meg at de har bevisst valgt å misforstå vårt forslag.

- Journalisten intervjuet meg i om lag 30 minutter og har klippet svarene mine til ugjenkjennelige.

- Dette er slett journalistikk som ikke har noen annen hensikt enn å forsøke å ramme FrP. Journalisten har med viten og vilje oversett forslaget og laget den vinklingen hun selv ønsket. Slike arbeidsmetoder tar jeg sterk avstand fra, sier Amundsen.

- Det vil aldri bli aktuelt for FrP å forby kors i den norske skolen, fastslår Per-Willy Amundsen.

-------------- se selv: http://www.frp.no/Feil+av+NRK.d25-TwtDO4E.ips

Forslaget (nevnt i 3 avsnitt ovenfor) er et "Dokument 8" fra 2004, og det kan leses her:

http://www.stortinget.no/Global/pdf/Representantforslag/2003-2004/dok8-200304-093.pdf

Og da blir fremstillingen til Høybråten heller spesiell, for å si det litt forsiktig.

Nå er ikke jeg medlem eller tilsluttet Frp på noen måte, men det er likevel nærliggende å spørre: Er det denne form for journalistikk fra NRKs side som Høybråten mener at Siv Jensen skal gripe fatt i, eller skal vi heller ta oss bryderiet med å sjekke riktigheten av en sak før man eventuelt går så bastant ut som det Høybråten (og andre) har gjort her? For sitatfusk kan jo ramme oss alle, ikke sant?

Gå til kommentaren

RE: To innspill

Publisert nesten 12 år siden

25.02.10 kl. 23:03 skrev Odd Anders With:

Hei Aud!

Takk for flott historisk gjennomgang. Vanskelig å være uenig i det du skriver, men forsøker meg likevel på et par debattpoeng på noe du ikke skriver:

2) Kristendemokratiet

På mange områder spriker kristne veldig i den politiske profil. Og slik vil det fortsatt være. Derfor er det viktig at vi både jobber med forankringsverdier i Bibelen (både innhold og språk) og definerer hvilken ideologi KrF legger seg på. KrF er et folkeparti, og må derfor favne bredt. KrF er tydelig verdiforankret, og skal ikke svekke dette. Derfor skal vi være frimodige og heller ikke skjemmes av de verdier som gir oss retning og profil som er "annerledes". Men det vil alltid være - og bør være - problematisk og snakke om "Den kristne politikken", så lenge Bibelen gir menneskesyn, prinsipper og retning, men ikke programposter, politisk analyse og politisk strategi. Og så er det menneskene og ikke partiet som er troende/kristne,- og vi vektlegger ulikt. Derfor trenger vi en kontinuelig debatt om hvordan vi håndterer tro og politikk, ikke minst av to grunner: Vi kan ikke ta monopol på "kristen politikk", men vi kan være frimodig på det kristne verdigrunnlaget og menneskesynet og bygge troverdighet i praksis. Og det farligste av alt: Vi må ikke komme i en situasjon der vi som kristne politikere definerer "perleporten" som "KrF-port" - eller skaper hindringer med våre uttalelser for folk på vei til perleporten ved å definere, teste, smalne eller overprøve folks tro.

 Den som måtte orke å lese det ovennevnte avsnitt en gang til vil kanskje kunne se hvorfor folk flest ikke gidder å bry seg om Krf.

For hva er det ledelsen i Krf egentlig vil, annet enn å fortsette å føre "en kontinuerlig debatt om hvordan vi håndterer tro og politkk"? Hvor er substansen i en slik uttalelese? 

Og hva er så målsettingen til Krf, annet enn at ledelsen ikke ønsker å komme i den situasjon der de "som kristne politikere definerer "perleporten" som "KrF-port" - eller skaper hindringer med våre uttalelser for folk på vei til perleporten ved å definere, teste, smalne eller overprøve folks tro."

Dette er "clear as mud," som det heter på nynorsk, men oppriktig talt: Det må da finnes noen i ledelsen i Krf som ønsker å gjøre noe annet enn å prate folk i senk?

Hva om ledelsen i Krf snart prøver å finne noen kristne verdier som de med fordel kan sette på den politiske dagsorden, ikke bare til beste for en liten gruppe innen Krf, men også for folk flest? 

Stikkordene i denne sammenheng er ikke "folkeparti" og "folk flest," men "kristne verdier," bare så ingen skal være i tvil om hva jeg vil frem til. For Krf er jo et "kristelig folkeparti," ikke sant?

Gå til kommentaren

Illusjon?

Publisert nesten 12 år siden

Hvis dualisme er en illusjon, hvordan forklarer du motsetningene natt og dag, kulde og varme, kjærlighet og hat - bare for å nevne noen av de tingene som vi mennesker ikke behøver å håpe på, eller gjøre noe med - for slik er det nå en gang?

Eller for å si det med diktet "Valgrett," skrevet av Andre Bjerke:

Deg er det skjenket en rett til å bli

død eller levende, trell eller fri.

Velg å bli narr eller velg å bli vis,

fugl eller slange, ild eller is!

Gjør du deg selv til gjenstand for salg?

Ingen skal nekte deg retten til valg.

Velger du det som er skjendig og slett,
er det din helligste menneskerett.

Velg, om du vil, å fornedre deg selv.

Velg din fordervelse. Velg å bli trell!

Hva er din ånd? Er den sverd eller fjær?

Vit at ditt valg har besvart hvem du er.

Du er ansvarlig for den du har blitt.

Du har vært velgeren. Valget var fritt!

Jeg ønsker deg derfor en god kveld, og en fin dag i morgen.

Gå til kommentaren

RE: RE: Krfs berettigelse

Publisert nesten 12 år siden

29.01.10 kl. 14:34 skrev John David Didriksen:
Det samme kan en spørre de fleste andre politiske partier i Norge om, hvis en skal begynne å tenke slik. Det er vel faktisk bare tre partier (AP, FrP og H) som fikk mer enn 10% oppslutning ved valget i fjor.

Du har helt rett.

Problemet er at KrF er et folkeparti som ikke har folkets oppslutning.
Ledelsen i Kristelig Folkeparti har nemlig vist i praksis hvordan de ”elsker sin neste som seg selv,” (3. Mos 19:18), samtidig som de har ignorert Jesu påbud i Joh 13:34: ”Slik Jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre.”

Det skal derfor bli interessant å se hva ledelsen i KrF kommer til å gjøre i tiden fremover.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere