Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

Hvem okkuperer hva?

Publisert over 11 år siden

Frustrasjonen til Vågnes er forstålig, men fremstillingen er litt merkelig fordi han synes å glemme (?) at araberne ikke godkjente FNs gjenopprettelsen av Israel i 1947, hvor etter troppestyrker fra 7 arabiske land (Egypt, Jordan, Syria, Irak, Libanon, Saudi Arabia og Jemen) gikk til angrep på Israel den 15. mai 1948.

At araberne ikke lykkes i å okkupere og utslette den jødiske eksistensen i landet er selvfølgelig beklagelig, sett fra et arabisk synspunkt, men jordanske troppestyrker klarte likevel å klore seg fast i Judea, Samaria og Øst Jerusalem, (også kjent som Vestbredden) i 19 år, frem til 1967, da israelerne omsider fikk kastet dem ut.

En annen ting som heller ikke nevnes er hvordan araberne i området ser på seg selv, slik det ble formulert da Den arabiske liga, under ledelse av Egypts president Nasser, stiftet Palestinian Liberation Organization (PLO) i 1964, ref. http://www.un.int/palestine/PLO/PNA2.html

Article 1: Palestine is the homeland of the Arab Palestinian people;
it is an indivisible part of the Arab homeland,
and the Palestinian people are an integral part of the Arab nation.

§1) Palestina er hjemlandet til det arabiske palestinske folk;
det er en udelelig del av det arabiske hjemland,
og det palestinske folk er en integrert del av det arabiske folk.

Stort klarere kan det vel ikke sies at ”palestinerne” er arabere?

Men hvis palestinerne er arabere, og arabernes hjemland er (Saudi) Arabia, hvilken rett har de da til å hevde at Palestina er en del av ”arabernes hjemland”?

Og med hvilken rett er det at araberne okkuperer hele Nord Afrika, fra Den arabiske republikken Egypt (som er landets offisielle navn) og hele veien over til Marokko, Vest Sahara og Mauritania i vest?

At det finnes arabere som ikke lever spesielt godt under sitt arabiske styre i Gaza og i de ”palestinske” selvstyreområder på vestsiden av Jordanelven er meget beklagelig, men burde vi ikke snart begynne å rette oppmerksomheten på hvem som er den reelle okkupasjonsmakten i Midtøsten og Nord Afrika, nemlig araberne?

For vi skal vel ikke underslå at det finnes ca. 25 millioner kurderne og ca. 10 millioner berberne som i stor grad ”kontrolleres” av arabere, for ikke å glemme de om lag 16 millioner koptere som i dag lever under arabisk okkupasjon i sitt eget land, Egypt?

Gå til kommentaren

Islam i praksis

Publisert over 11 år siden

Hvordan kan noen forvente at muslimer skal vise respekt for andre når det står i Koranen, i Sura 5, vers 51 at: Dere som tror, (dvs. muslimene) slutt dere ikke til jøder og kristne! De henger sammen. Den som slutter seg til dem, blir en av dem. Gud leder ikke urettferdige!”

Dette er jo en ganske grov påstand; at de av oss som måtte være jøder eller kristne blir ansett for å være urettferdige!

Litt lenger ned i det samme kapitel 5, i vers 82, blir jødene igjen utsatt for mistenkeliggjøring, mens de kristne får ros fordi de ikke er hovmodige: ”Du vil sikkert finne at jøder og hedninger er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende. Og du vil finne at de som sier: «Vi er kristne,» er nærmest til å like de troende. Dette fordi det er prester og munker blant dem, og fordi de ikke er hovmodige.” 

Når man nå vet at Koranen er en del av selve fundamentet i Islam (sammen med Hadith og Sharia lovene) og at muslimene er pålagt å bekjempe alle dem som ikke tror på Allah, slik det står skrevet i Koranen, i Sura 9 og vers 29: ”Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene...” da skal det bli interessant å se hvordan likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har tenkt å sette en effektiv stopper for det islamske påbudet om at muslimer skal bekjempe "dem som ikke tror på Allah og dommens dag, som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene...” for enten har vi likestilling her i landet, eller så har vi det ikke.

Gå til kommentaren

RE: RE: Hvilken løsning?

Publisert nesten 12 år siden

13.03.10 kl. 06:33 skrev Jon Storeide:
12.03.10 kl. 21:55 skrev Per F. Winsnes:

Og hvis noen skulle være i tvil om palestinerne er arabere er det bare å sjekke hva de selv skriver, slik jeg så det i oktober 2004 i ”grunnloven” til Al-Fatah, (den største fraksjonen innen De palestinske selvstyremyndighetene http://www.fateh.net/e_public/constitution.htm ):

§ 1) Palestina er en del av den arabiske verden, og det palestinske folk er en del av den arabiske nasjon, og deres kamp er en del av den kampen.”

Og arabernes hjemland er jo (Saudi) Arabia, noe som vi alle vet.

Videre er det interessant å legge merke til Al-Fatah er programforpliktet til å motsette seg alle forsøk på å komme frem til en fredsavtale med Israel: § 6) FN prosjekter, avtaler og resolusjoner, eller noe som enkeltpersoner måtte uttale som kan underminere det palestinske folks rettigheter i sitt hjemland er ulovlig og vil bli avvist.

Dessuten hevder de i § 9 at ”Frigjøring av Palestina og beskyttelse av dets hellige steder er en arabisk, religiøs og menneskelig forpliktelse.”

Paragraf 12 er tilsvarende klar når det gjelder staten Israel, dvs. Palestina: ”Fullstendig frigjøring av Palestina, og utslettelse av Sionistisk økonomi, politisk, militære og kulturelle eksistens.”

Stort klarere kan det vel ikke sies at ”palestinerne” er arabere, og at jødenes eksistens i Israel skal utslettes i og med at det er ”en arabisk, religiøs og menneskelig (!) forpliktelse” å gjøre dette?

Hvis vi nå går over til PLO Charteret, som jeg så på nettstedet til PLO hos FN (UN) i august 2008, http://www.un.int/palestine/PLO/PNAcharter.html da er også PLO tindrende klar når det gjelder ”palestinere” og utslettelsen av Israel som en selvstendig stat:

§1) Palestina er hjemlandet til det arabiske palestinske folk; det er en udelelig del av det arabiske hjemland, og det palestinske folk er en integrert del av det arabiske folk.

Men er ikke arabernes hjemland Arabia? Og Arabia har da aldri grenset opp til Middelhavet? 

Uansett så står det videre at (§ 2) ”Palestina, med de grenser landet hadde under Det britiske Mandatet, er en udelelig territoriell enhet,” og da må det være lov å spørre om det er realistisk å tro at araberne vil være interessert i en to-stats løsning med jødene i Israel når det står klart og tydelig i § 12 i ”grunnloven” til Al-Fatah at de er forpliktet til å foreta en ”Fullstendig frigjøring av Palestina, og utslettelse av den sionistiske (jødiske) økonomi, politiske, militære og kulturelle eksistens”?

Med mindre noen kan fortelle meg at araberne har trukket tilbake og/eller forandret ordlyden i sine respektive "grunnlover og charter" vil jeg her bringe inn et nytt element i denne debatten: Skal vi synes at det er greit at araberne skal underlegge seg Israel også – slik de har underlagt seg mesteparten av Midtøsten og hele Nord Afrika, fra Egypt og Sudan i øst og hele veien over til Mauritania og Marokko i vest?

 Om mytene du serverer her var sanne. Hva skulle da Biden forhandle om denne uka? Og hvordan kom Oslo-avtalen da i stand. Dette fikenbladet som kristne serverer for å forsvare en illegal okkupasjon er i beste fall del av en utgangsposisjon for forhandlinger.

Egypt fikk sitt land tilbake og har siden vært en god nabo for Israel. Men palestinerne er så svake militært at Israel her velger å beholde tjuvgodset. Da blir det veldig spesielt å si at de beholder tjuvgodset fordi den frastjålne ikke aksepterer en som en verdig nabo.

 Du kan da ikke mene at bestemmelsene i grunnloven til Al-Fatah og i PLO charteret bare er myter?

Ta en "google" og sjekk det selv - og da kan du samtidig sjekke ordlyden i charteret til Hamas, for der står det tilsvarende klart at Israel skal utryddes.

På samme måte kan du ta en "google" (eller hvilken søkemotor du nå bruker) og sjekke hvilke folkeslag som har kontrollen over hvilke land i Nord Afrika og MidtØsten, inkludert Egypt - hvor kopterne, som er den opprinnelige egyptiske befolkning, lever fortsatt som "underklasses" mennesker under arabisk styre i sitt eget land.

Glem heller ikke å sjekke hvor mange jøder som ble kastet ut av sine hjem i de arabiske landene i Midtøsten og Nord Afrika etter at troppestyrker fra 7 arabiske land ikke klarte å utslette Israel da de gikk til krig mot Israel den 15. mai 1948.

Dette er nemlig en del av Midtøstens historie som vi også bør huske på.

Gå til kommentaren

Hvilken løsning?

Publisert nesten 12 år siden

Dette er en merkelig debatt, for araberne (også kjent som palestinere) har jo programfestet at Israel skal opphøre å eksistere, så hva er problemet?

Og hvis noen skulle være i tvil om palestinerne er arabere er det bare å sjekke hva de selv skriver, slik jeg så det i oktober 2004 i ”grunnloven” til Al-Fatah, (den største fraksjonen innen De palestinske selvstyremyndighetene http://www.fateh.net/e_public/constitution.htm ):

§ 1) Palestina er en del av den arabiske verden, og det palestinske folk er en del av den arabiske nasjon, og deres kamp er en del av den kampen.”

Og arabernes hjemland er jo (Saudi) Arabia, noe som vi alle vet.

Videre er det interessant å legge merke til Al-Fatah er programforpliktet til å motsette seg alle forsøk på å komme frem til en fredsavtale med Israel: § 6) FN prosjekter, avtaler og resolusjoner, eller noe som enkeltpersoner måtte uttale som kan underminere det palestinske folks rettigheter i sitt hjemland er ulovlig og vil bli avvist.

Dessuten hevder de i § 9 at ”Frigjøring av Palestina og beskyttelse av dets hellige steder er en arabisk, religiøs og menneskelig forpliktelse.”

Paragraf 12 er tilsvarende klar når det gjelder staten Israel, dvs. Palestina: ”Fullstendig frigjøring av Palestina, og utslettelse av Sionistisk økonomi, politisk, militære og kulturelle eksistens.”

Stort klarere kan det vel ikke sies at ”palestinerne” er arabere, og at jødenes eksistens i Israel skal utslettes i og med at det er ”en arabisk, religiøs og menneskelig (!) forpliktelse” å gjøre dette?

Hvis vi nå går over til PLO Charteret, som jeg så på nettstedet til PLO hos FN (UN) i august 2008, http://www.un.int/palestine/PLO/PNAcharter.html da er også PLO tindrende klar når det gjelder ”palestinere” og utslettelsen av Israel som en selvstendig stat:

§1) Palestina er hjemlandet til det arabiske palestinske folk; det er en udelelig del av det arabiske hjemland, og det palestinske folk er en integrert del av det arabiske folk.

Men er ikke arabernes hjemland Arabia? Og Arabia har da aldri grenset opp til Middelhavet? 

Uansett så står det videre at (§ 2) ”Palestina, med de grenser landet hadde under Det britiske Mandatet, er en udelelig territoriell enhet,” og da må det være lov å spørre om det er realistisk å tro at araberne vil være interessert i en to-stats løsning med jødene i Israel når det står klart og tydelig i § 12 i ”grunnloven” til Al-Fatah at de er forpliktet til å foreta en ”Fullstendig frigjøring av Palestina, og utslettelse av den sionistiske (jødiske) økonomi, politiske, militære og kulturelle eksistens”?

Med mindre noen kan fortelle meg at araberne har trukket tilbake og/eller forandret ordlyden i sine respektive "grunnlover og charter" vil jeg her bringe inn et nytt element i denne debatten: Skal vi synes at det er greit at araberne skal underlegge seg Israel også – slik de har underlagt seg mesteparten av Midtøsten og hele Nord Afrika, fra Egypt og Sudan i øst og hele veien over til Mauritania og Marokko i vest?

Gå til kommentaren

RE: Bibelsk territorium utvides glatt

Publisert nesten 12 år siden

11.03.10 kl. 12:14 skrev Jon Storeide:

Det området som Israel nå vil grafse til seg har ikke en gang noe med Bibelens Jerusalem å gjøre!

 Jeg er redd at her er det noen kraftige misforståelser ute og går.

Meg bekjent er Øst-Jerusalem en av de eldste jødiske delene av byen; en bydel som arabiske muslimer fra Jordan okkuperte i 19 år (i tillegg til at de okkuperte områdene Judea og Samaria, også kjent som Vestbredden) i perioden fra mai 1948 og frem til 1967, da israelske styrker endelig klarte å drive dem ut.

La oss også huske på at arabernes hjemland er (Saudi) Arabia, og at araberne i dag okkuperer mesteparten av Midt Østen og hele Nord Afrika, fra Egypt og hele veien over til Vest Sahara. Unntaket er Israel, hvor jødene fortsatt nekter å gi fra seg landet sitt.

 

Hvem er så disse ”palestinerne” som alle snakker om?

 

Den palestinske frigjøringsorganisasjon (PLO) stiftet i 1964, har en egen ”grunnlov,” eller charter http://www.pna.gov.ps/Government/gov/plo_Charter.asp som jeg fant publisert på nettstedet til De palestinske selvstyremyndigheter (PNA).

 

De 2 første paragrafene lyder slik, oversatt fra engelsk:

 

§1) Palestina er hjemlandet til det arabiske palestinske folk; det er en udelelig del av det arabiske hjemland, og det palestinske folk er en integrert del av det arabiske folk.

 

§2) Palestina, med de grenser landet hadde under Det britiske Mandatet, er en udelelig territoriell enhet.

 

Med andre ord: Palestinerne sier selv at de er arabere, samtidig som de hevder at ”Palestina” skal ha de samme grenser som ”landet” hadde under Det britiske mandatet (1922 – 1948).

 

Dette reiser et interessant spørsmål, for hvilket område er det araberne egentlig refererer til?

 

England brøt jo forutsetningene for Det britiske Palestina Mandatet (nevnt i § 5), da de i 1922 delte opp mandatområdet og ga 77 % av det som skulle ha vært jødenes hjemland til en arabisk ”kongefamilie,” (i dag kongedømmet Jordan) mens de lot jødene få ”beholde” de resterende 23 % av området – sammen med eventuelle arabere som måtte bo der.

 

Hvilket område er det da araberne snakker om når de sier at ”Palestina, med de grenser landet hadde under Det britiske Mandatet, er en udelelig territoriell enhet”?

 

 Er det slik at araberne (”palestinerne”) har tenkt å slå sammen Israel og Jordan til ett land, eller er det slik at Israel skal overtas av araberne og bli en ny arabisk stat, kalt Palestina, i tillegg til den eksisterende arabiske staten Jordan?

 

Hva det endelige resultatet blir vet jeg ikke, for det finnes også en mulighet for at araberne ikke klarer å utrydde Israel og jødene slik de har programfestet i ”grunnloven” til Al- Fatah, i PLO Charteret og i Charteret til HAMAS – for ikke å glemme at grunnlaget for kampen mot jødene er stadfestet i de mange påbudene som muslimene finner i Koranen, Hadith og Shari’a lovene.

 

Det ser derfor ut for meg som om Storeide må ha uttalt seg på et heller mangelfullt grunnlag når det gjelder Jerusalem og den pågående konflikten i Midt Østen.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere