Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

RE: Israel okkupant?

Publisert over 11 år siden

22.07.10 kl. 16:17 skrev Morten Christiansen:

Israel har bestemt seg for at de vil sikre sin eksistens mot alle farer, og ikke stole på hjelp fra omverdenen. Det forstår jeg. Jeg aksepterer alikevel ikke at de tar det de vil ha med makt.

Hvis alle land tenkte som Israel og USA ville alle land vært i konstant krig. Det som må til er å bygge opp ett alternativ, og det alternativet er en lov. Israel er en okkupant ikke i en forsvarskrig.

Dette må du forklare nærmere. På hvilken måte er Israel en okkupant? Det er jo en kjensgjerning at araberne okkuperer mesteparten av Midtøsten og hele Nord Afrika. Det eneste landet araberne ennå ikke har kontrollen over er Israel. Likevel sier du at ”Israel er en okkupant.”

Dette rimer ikke, spesielt tatt i betraktning at Storbritannia brøt § 5 i Det britiske Palestinamandatet og lot arabere opprette staten Jordan allerede i 1922 på 77 % av det området som jødene skulle ha hatt. Ref.: ”The Churchill White Papers,” datert den 3.juni 1922.

La meg her nevne at advokat Howard Grief, som er spesialist innen konstitusjonell og internasjonal lovgivning, publiserte i 2003 en meget leseverdig avhandling som angår Israel og jødenes rettigheter til landet, og jeg har her tatt med et lite utdrag (min oversettelse):

Hensikten med dette dokument er å presentere en kortfattet, men klar og konsis redegjørelse for jødenes juridiske rettigheter til Israels land og Palestina i henhold til internasjonal lovgivning. Disse rettigheter oppsto i forbindelse med de globale politiske og juridiske forhold som rådet under Den første verdenskrig, og trådte i kraft i løpet av etterkrigs­årene i perioden mellom 1919 og 1923. Overfor Det ottomansk tyrkiske riket (som var den tapende part.. O.a.), var dette krav om erstatning reist på vegne av Den sionistiske organisasjon, Den nasjonale arabiske bevegelse, Kurderne, Assyrerne og Armenerne.

Som en del av skadeoppgjøret etter krigen fikk araberne mesteparten av alt det land som hadde vært under tyrkisk suverenitet i Midtøsten, mens hele Palestina, på begge sider av Jordan elven ble spesielt forbeholdt det jødiske folk som deres nasjonale hjem og fremtidige uavhengige stat.

Uttrykket ”i Palestina,” slik det står i Balfour Deklarasjonen, har også forårsaket store diskusjoner. Uttrykket ”Palestina” dekker hele landet, dvs. områder på begge sider av Jordan elven, slik vi kjenner kartet over Israel og Jordan. (PLO bruker selv uttrykket ”Palestina, med de grenser landet hadde under Det britiske mandatet,” ref. Artikkel 2 i PLO Charteret. O.a.) Det er derfor absurd å tro at det fremtidige jødiske nasjonal­hjem bare skulle utgjøre en liten del av Palestina i og med at begge betegnelser oppsto samtidig, og ble brukt om hverandre, for å tilkjennegi beliggenheten av det geografiske området for den fremtidige uavhengige jødiske stat.

San Remo Resolusjonen for Palestina er en kombinasjon av Balfour Deklarasjonen
og Artikkel 22 i Pakten til Folkeforbundet. Dette betyr i praksis at de generelle betingelser, som nevnt i Artikkel 22, er noe som angår bare det jødiske folk i og med at de skulle etablere både sitt hjem og sin stat i Palestina."

Hele avhandlinen kan leses (på engelsk) på http://www.acpr.org.il/ENGLISH-NATIV/02-issue/grief-2.htm og jeg tror at den kan være til stor hjelp når det gjelder å forstå hva Israel faktisk er berettiget til. Og de av dere som måtte være uenig i fremstillingen til adv. Howard Grief kan kanskje gi oss i Verdidebatt en redegjørelse for hvorfor han eventuelt tar feil.

Gå til kommentaren

RE: ISLAM

Publisert over 11 år siden

21.07.10 kl. 20:58 skrev Svein Nyborg:
21.07.10 kl. 19:54 skrev Per F. Winsnes:

Bedre kan det vel ikke sies (hvis man tror at Allah er den ene og sanne gud)?

 Bibelens Allah er himmelen og jordens generasjoner som er skapt for å leve som Gud etter medfødt mønsterbilde -som er nedlagt i genene. (Gen 2:4) Mon tro om årsaken til både kristendommens og muslimdommens blodige oppførsel er en genfeil i oppfattelsesevnen av hva forfatterne av bøkene hadde i tankene?

Av det jeg kan se er Allah navnet på en månegud, og Allah var en av om lag 360 arabiske guder på Muhammeds tid. Faren til Muhammed het Abdullah, og ordet kan bety ”Allahs tjener” eller ”Allahs slave.” Guden Allah eksisterte altså før Muhammed erklærte at det ikke skulle finnes noen gud utenom Allah (og at Muhammed skulle være hans profet). Det blir derfor ikke helt riktig å si at Bibelens Gud, YHVH, (Jehova, Adonai) er den samme som Koranens gud, Allah. Riktig nok bruker både muslimske og kristne arabere ordet Allah for å betegne sin guddom, men forskjellene i presentasjonen av Abrahams, Jakobs og Isaks Gud i Bibelen og av Allahs befalinger i Koranen er alt for store til at det kan være snakk om den samme guden.

Mvh Per

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: ISLAM

Publisert over 11 år siden

21.07.10 kl. 12:19 skrev Svein Nyborg:
21.07.10 kl. 09:51 skrev Per F. Winsnes:

Og belønningen for å oppfylle en religiøs befaling (som i Sura 9:5) er at vedkommende shahid slipper å oppleve Helvetes pinsler og isteden blir tatt rett opp til Paradis. Derfor blir det feil å si at en shahid er en selvmordsbomber som dreper uskyldige mennesker. Vedkommende utførte jo bare ordre.

 Det kan vel dras paraleller til kristne som dømmer annerledes troende til helvete om de ikke tror på den rette Gud, i tråd med det rette trossamfunn, - bare at bombene er ord som dreper sakte? 

Du har helt rett, og det er ikke bare ”kristne” enkeltmennesker, som Martin Luther, som har dømt og fordømt mennesker: ”Vi kan ikke gi falske brødre og kjettere noen strengere straff enn å la dem få fred til å gjøre det de gjør (…) Slik sender vi dem og møkka deres til helvete.” (Ref. boken ”Luthers Lille Brune – Sitater fra Martin Luther” Religionskritisk Forlag, 2004, side 178, Tischreden 2125, 1531.)

Kirken har også en lang og grusom historie, men forskjellen er at i Islam så er det Allah som har gitt påbudene, slik de er nedskrevet i Koranen, Hadith og Shari’a lovene.

Vi skal også huske at for en muslim er Islam ”sannhets religion,” og slik fremstilles sannheten mht å ofre liv og eiendom for Allahs sak, ref. Korandatabasen til www.islam.no Sura 61, og versene 11 – 13: Vers 11: Dere skal tro på Gud og Hans sendebud, og satse liv og eiendom for Guds sak. Dette er et gode for dere, om dere bare visste! Vers 12: Han vil forlate dere deres synder, og føre dere inn i paradisets haver, hvor bekker sildrer, og i herlige boliger i Edens haver. Dette er den store seier. Vers 13: Og annet, som dere har kjært, hjelp fra Gud og snarlig seier. Forkynn de troende det glade budskap!

Bedre kan det vel ikke sies (hvis man tror at Allah er den ene og sanne gud)?

Gå til kommentaren

RE: ISLAM

Publisert over 11 år siden

21.07.10 kl. 00:07 skrev Lars-Toralf Utnes Storstrand:

Jeg sitter stadig igjen med en flau smak i munnen når jeg leser om islam på nettet og hører spesialister uttale seg. La meg komme med noen enkle punkter.

IKKE islamisme - men ISLAM.

Ikke moderate muslimer - men muslimer.

Ikke klassisk islam - men ISLAM.

Kall en spade for en spade. Gi ikke fanden lillefingeren.

Jeg er helt enig.

Det er hverken ekstremt eller radikalt, sett fra et muslimsk synspunkt, at de troende (muslimer) er pålagt å legge seg i bakhold, beleire og drepe ”avgudsdyrkere” hvor de måtte befinne seg, slik det står i Koranen, i Sura 9, og vers 5:

 

”Men, når de fredlyste måneder er til ende,
så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem,

- pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!

Men hvis de omvender seg (til Islam),
 forretter bønnen (til Allah)

og betaler det rituelle bidrag,
 så la dem dra sin vei.
Allah er tilgivende, - nåderik.”

Avgudsdyrkere er alle dem som ikke er villig til å omvende seg til Islam etter at de har blitt informert om at de får noen (fredlyste) måneder til å tenke seg godt om: Vil du bli en muslim eller vil du bli drept?

Avgudsdyrkere er også dem som ikke tilhører ”den rette” islamske trosretning, hvilket forklarer hvorfor sunni- og sjiamuslimer nærmest daglig dreper hverandre i det som vi andre kaller ”selvmords angrep” på menn, kvinner og barn – enten de befinner seg på bussen, i en butikk eller i en moské. De er jo avgudsdyrkere, og derfor må de dø.

Betegnelsen ”selvmordsbomber” er dessuten feil. En person som ofrer sitt liv for Allah (i kampen mot de vantro) er en Shahid:

 

Shahid (Arabic: شَهيد šahīd, plural: شُهَداء šuhadā', also romanized as shaheed) is an Arabic word meaning "witness". It is a religious term in Islam, literally meaning "witness", but practically means a "martyr." It is used as a honorific for Muslims who have laid down their life fulfilling a religious commandment, or have died fighting in Jihad.

 

Og belønningen for å oppfylle en religiøs befaling (som i Sura 9:5) er at vedkommende shahid slipper å oppleve Helvetes pinsler og isteden blir tatt rett opp til Paradis. Derfor blir det feil å si at en shahid er en selvmordsbomber som dreper uskyldige mennesker. Vedkommende utførte jo bare ordre.

Gå til kommentaren

20.07.10 kl. 11:52 skrev Kristian Kahrs:

Per

Takk for en meget nyttig påminnelse av OIC står for.  Det burde være en tankevekker for alle de innvandringsliberale som mener islam ikke er en trussel mot demokrati og ytringsfrihet i Europa. Jeg vil aldeles ikke bli overrasket om ditt innlegg i løpet av kort tid kommer til å være det mest anbefalte på VD.

Som jeg skriver i min profil: Ytrings- og trosfrihet er meget viktige verdier for meg. I sin ytterste konsekvens er derfor en muslims rett til å være muslim eller ikke-muslim en sak som er verdt å dø for. Det betyr ikke at jeg er kritisk til den politiske totalitære ideologien islam. Jeg vil bruke alle mine demokratiske virkemidler til å bekjempe islam. De aller fleste muslimer ønsker fred, men problemet er klassisk islam slik den forkynnes i Koranen og hadithene.

PS: Har du forresten noe slektskap til Fredrik Winsnes, Rosenborgs midtbanemotor med nummer 8 på ryggen? Jeg mistet totalt stemmen da jeg sammen med Kjernen og Ultras Nidaros sang meg fullstendig hes for Troillungan! Jeg bare elsker Rosenborg!

 Fredrik Winsnes er sikkert en hyggelig kar, men vi er nok ikke i slekt. Når det gjelder fotball så har jeg aldri vært særlig sportsinteressert, men min sønn Alexander, han liker både fotball og Rosenborg - uten at jeg helt kan forklare hvorfor...

Mvh Per 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere