Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

RE: RE: RE: RE: re: Den siste tid

Publisert over 11 år siden

26.07.10 kl. 20:17 skrev Per F. Winsnes:
Denne ordlyden reiser 3 spørsmål:

1)     Menes det før, eller etter at England delte opp mandatet og ga araberne 77 % av området, dvs. det som i dag heter Kongedømmet Jordan?

2)     Hvis det menes de gjenværende 23 %, hva da med Israel?

Jeg foreslår derfor at vi her dropper dette med Israels påståtte kontroll over arabernes ”land” og heller holder oss til temaet for denne debatten, nemlig om vi nå er inne i den siste tid, slik Anders Helge Myhren har tatt opp.

 Det tredje spørsmålet endte opp som konklusjonen, nemlig at vi holder oss til saken, slik Myhren har tatt opp.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: re: Den siste tid

Publisert over 11 år siden

26.07.10 kl. 13:23 skrev Leif Gullberg:

Men han er da vitterlig palestiner, Anders. Som er bosatt i et område som kontrolleres av staten Israel. At noen i Israel er imot en egen palestinsk stat tør være godt kjent. Men å tale på Guds vegne i slike politisk betente spørsmål krever mer enn å kunne noen løsrevne bibelsitater fra GT.

Ikke for å avspore denne debatten, men de såkalte palestinere er egentlig arabere, ref. § 1 i PLO Charteret: 

Palestina er en del av den arabiske verden,
og det palestinske folk er en del av den arabiske nasjon,
og deres kamp er en del av den kampen 
 

Og dette landet, Palestina, har følgende grenser, slik det fremgår av § 2 i det samme charteret:

Palestina, med de grenser landet hadde under Det britiske Mandatet,
er en udelelig territoriell enhet.

 

Denne ordlyden reiser 3 spørsmål:

1)     Menes det før, eller etter at England delte opp mandatet og ga araberne 77 % av området, dvs. det som i dag heter Kongedømmet Jordan?

2)     Hvis det menes de gjenværende 23 %, hva da med Israel?

 

Svaret på det siste spørsmålet, sett fra et arabisk synspunkt, finner vi i § 9 i det samme charter: Væpnet kamp er den eneste måten som Palestina kan frigjøres på. Dette er strategien og ikke en form for taktikk. Det palestinsk-arabiske folk står ved sin absolutte vilje og faste beslutning om å fortsette den væpnete kampen og marsjere videre til de kan sette i gang med folkets væpnete revolusjon, og frigjøre hjemlandet …

 

Med andre ord, det finnes ingen plass for Israel i det arabiske landskapet, som i dag (med unntak av Israel) strekker seg fra Jemen i sydøst og over hele Nord Afrika, til Mauritania og Marokko i vest.

 

Jeg foreslår derfor at vi her dropper dette med Israels påståtte kontroll over arabernes ”land” og heller holder oss til temaet for denne debatten, nemlig om vi nå er inne i den siste tid, slik Anders Helge Myhren har tatt opp.

Gå til kommentaren

RE: RE: RE: Fakta

Publisert over 11 år siden

26.07.10 kl. 09:54 skrev Morten Christiansen:

Hva vil du med tråden? Jeg har spurt deg hva du tenker på i forhold til flaggsaken, hvordan vil du sette ned foten? Hvem vil du nå?

Jeg spør igjen, hva konkret vil du gjøre med flaggsaken? Hva ønsker du med denne tråden?

Som du vil ha sett av mine kommentarer er det uinteressant hvor, eller i hvilket land en muslim måtte befinne seg – enten landet heter USA, Spania, England – fordi det er Allahs påbud i Koranen, Hadith og Shari’a lovene som gjelder og går for en muslim.

Dette er grunnen til at Malaysia, som en muslims/islamsk stat, ikke kan akseptere vårt norske flagg. For dem er Korset i det norske flagg en hån mot Allah, den guden som muslimer over hele verden tror på, og dette har Malaysia sagt klart i fra.

 

Vi kan like det eller ei, men det står respekt av en muslim - eller en muslimsk stat - som sier hva de mener, og mener det de sier.

 

Spørsmålet blir da: Hva gjør våre myndigheter og folkevalgte i en slik situasjon? Malaysia er ikke en enkeltstående person. Malaysia er en stat. Så hvordan reagerer det offisielle Norge, en stat med en Grunnlov der det står i § 2:

 

Alle Indvaanere af Riget have fri Religionsøvelse.

Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.
De Indvaanere, der bekjende sig til den, ere forpligtede til at opdrage deres Børn i samme.”

(Ref.: Grlbest. 21. juli 1851, 3 aug 1897, 1 nov 1956, 4 mai 1964). 

 

Det er på dette grunnlagt at jeg mener at vi alle bør få vite hvordan norske myndigheter forholder seg til Malaysias forbud mot det norske flagg.

Gå til kommentaren

RE: Fakta

Publisert over 11 år siden

25.07.10 kl. 22:54 skrev Morten Christiansen:

Til tross for dette "faktum" så finnes det da liberale Muslimer, Konservative Muslimer, og Fanatiske Muslimer. Da er det vel ikke ett faktum likevel da?

Hva er det du vil frem til?

Er dette et forsøk på å avspore, bortforklare eller bagatellisere betydningen av Allahs mange påbud i Koranen?

Riktig nok er det et faktum at det finnes mange muslimer som ”beklaget” og/eller tok ”dyp avstand” fra drapene på uskyldige mennesker i USA den 11. sep 2001, da muslimske terrorister kapret 4 passasjerfly og mer enn 3000 mennesker ble drept.

Det er også et faktum at det finnes muslimer som ”beklaget” og/eller tok ”dyp avstand” fra drapene på uskyldige mennesker i Madrid den 11. mars 2004, da en koordinert serie på ti eksplosjoner inntraff ombord på fire pendlertog under rushtiden.

Det er samtidig et faktum at det finnes muslimer som ”beklaget” og/eller tok ”dyp avstand” fra drapene på uskyldige mennesker i London den 7. juli 2005, da muslimer sprengte seg selv i luften på 3 steder i undergrunnsbanen og i en buss.

Og det er fortsatt et faktum at det var muslimer som utførte disse avskyelige handlinger, så hva er det du vil frem til? At vi her i Norge ikke skal ta Islam (Koranen, Hadith og Shari’a lovene) på alvor – fordi slike ting ikke kan skje her?

Gå til kommentaren

 Per har ikke svart på hva han ønsker å gjøre i forhold til Malaysia, kanskje du har noe konkret? Hvordan skal vi sette foten ned og hvem setter vi foten ned for?

Det som forbauser meg mest er at jeg ikke har sett noen reaksjon fra offisielt hold på at Malaysia anser det norske flagget for å være en hån mot Allah, og det skulle derfor ha vært fint om VL kunne finne ut hvordan UD og utenriksminister Jonas Gahr Støre stiller seg til dette.

Fornyings-, administrasjons- og kirkeminister, Rigmor Aasrud, er en annen som også burde ha noen synspunkter om saken.

For ikke å glemme biskop emeritus Gunnar Stålsett i organisasjonen ”Religions for Peace.” Han er jo også er leder for Det europeiske religionslederrådet, European Council of Religious Leaders http://www.rfp-europe.eu/ECRL som i hovedsak beståer av protestanter, katolikker, muslimer og jøder.

Hvordan stiller han seg til at en muslimsk (islamsk) stat ikke har respekt for det kristne symbolet, Korset, i det norske flagg?

Jeg har derfor sendt en kopi av dette innlegg til redaksjonen i VL, så får vi se hvordan de følger opp saken.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere