Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

RE: Stoltenbergs makt over sinnene

Publisert over 11 år siden

28.07.10 kl. 22:46 skrev Haakon Brænden:

Statlige topplederlønninger – Stoltenbergs vilje råder

Stoltenberg ønsker naturligvis ikke å uttale seg til TV2. Hans vilje råder, så hva mener hans regjeringskollegaer med at han skal komme på banen?

Dette er da innlysende. Regjeringspartnerne bruser litt med fjæra, men det er bare for å dekke over at regjeringens sosialistiske politikk står fast: ”Det som er ditt er vårt, og det som er vårt har du ikke noe med.” Og regningen for denne ”fordelingspolitikken” kommer vi til å få i form av økte skatter og avgifter – helt frem til valget i 2013. Bare vent og se.

Gå til kommentaren

RE: Rolf G.Heitmann og palestinarane

Publisert over 11 år siden

28.07.10 kl. 17:19 skrev Per Einar Sønnesyn:

Eg har heller ikkje fått svar på korleis dei skjønar det som er sagt i deira kjære Balfour-deklarasjon og i  Esekiel 47. 21-23, om rettane og odelen til dei som bur i landet - palestinarane, eller åtvaringane om at israelarane kan missa landet om dei ikkje vender om!

Du skriver stadig som om palestinerne var et eget folkeslag, hvilket du utmerket godt vet at de ikke er. I denne forbindelse må du ikke glemme at etter Den første verdenskrig fikk araberne mesteparten av alt det land som hadde vært under tyrkisk suverenitet i Midtøsten, mens hele Palestina, på begge sider av Jordan elven ble spesielt forbeholdt det jødiske folk som deres nasjonale hjem og fremtidige uavhengige stat.

 Når det gjelder Balfour-deklarasjone kan det kanskje være greit å se litt nærmere på bakgrunnen for de juridiske rettigheter som gjelder for jødenes suverenitet over Landet Israel og Palestina. Forholdet er tatt opp og skrevet av Professor Howard Grief, advokat og spesialist innen konstitusjonell og internasjonal lovgivning, og kan leses (på engelsk) på

http://www.acpr.org.il/ENGLISH-NATIV/02-issue/grief-2.htm

Gå til kommentaren

RE: Rolf G.Heitmann og palestinarane

Publisert over 11 år siden

28.07.10 kl. 17:19 skrev Per Einar Sønnesyn:

Og den som kjenner soga om korleis terrrororganisasjonane Stern, Irgun og Haganah brukte terror til å vinna krigen i 1947-48, og korleis leiarane deira vart førarane for "det eneste demokratiet i Midtøsten", vil snakka lågmælt om politisering av teologien.

 Dette blir jo som om du skulle fremstille norske motstandsgrupper under Den annen verdenskrig som terrororganisasjoner. Oppriktig talt, din fremstilling virker nærmest som om du har tenkt å tåkelegge at araberne ikke anerkjente vedtaket i FN i 1947 om opprettelsen av Staten Israel, hvoretter troppestyrker fra 7 arabiske land gikk til krig mot Israel den 15. mai 1948.

Gå til kommentaren

RE: Rolf G.Heitmann og palestinarane

Publisert over 11 år siden

28.07.10 kl. 17:19 skrev Per Einar Sønnesyn:

Eg har utfordra RGH og Israelsmisjonen og Israel-patriotane mange gonger til å dokumentera at det sokalla demokratiske Israel er det Guds-folket som Moses og profetane talar om, og lovar land, utan å få noko svar.

 Som tidligere nevnt er palestinerne arabere. Men det du skriver her reiser en del andre spørsmål: I det israelske parlament, Knesset, er det arabere. Hvilket arabiske land har et tilnærmet demokratisk styresett, på linje med Israel? I hvor mange arabiske land er jøder representert i parlamentet? Vil du påstå at jødene ikke lenger er Guds folk, enten de bor i Israel eller andre steder i verden?

Gå til kommentaren

RE: Rolf G.Heitmann og palestinarane

Publisert over 11 år siden

28.07.10 kl. 17:19 skrev Per Einar Sønnesyn:

"Den israelske teologien er i stor grad blitt politisert. De anvender skriften på en måte som de Jesus-troende palestinerne ikke kjenner seg igjen i. De har ikke noen forståelse for det palestinske folks tilknytning til landområdet"!

Hvilken tilknytning til landområdet er det du snakker om? Palestinerne er jo arabere, og de har som uttrykt målsetting å utslette Staten Israel, slik det står i PLO Charteret og i Charteret til Hamas. Likevel forlanger du at israelerne skal ha ” forståelse for det palestinske folks tilknytning til landområdet!” Oppriktig talt, hvor er logikken?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere