Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

RE: RE: RE: RE: Integrering

Publisert over 11 år siden

02.08.10 kl. 07:56 skrev Morten Simonsen:
01.08.10 kl. 22:41 skrev Per F. Winsnes:

Jeg beklager at jeg har formulert meg litt klosset. Hensikten var ikke å avfeie din påstand, men å synliggjøre at integrering har flere aspekter.

Det er på dette grunnlag at jeg mener at integrering har primært å gjøre med viljen til gjensidig forståelse og aksept.

Mvh Per

Hei Per. Du har nok ikke formulert deg klosset, men du bruker dine "spaltemetre" her til å promotere en annen forklaring. Jeg er såpass vrang at jeg helst vil at du skal svare på min forklaring - hva er galt med den? Det har du ikke gjort så langt. Heller ikke nå.

mvh

Morten S

Din argumentasjon var og er bra, og min kommentar var ikke ment som en forkastelse, men som et supplement fra min side. Jeg kommer derfor ikke til å prøve å bevise nå heller at du tar feil.

Når det gjelder mine spaltemetre, ble jeg ganske forskrekket da jeg så hvordan et ellers ryddig oppsett ble seende ut etter at jeg hadde trykket på ”publiser.” Jeg har derfor sendt en epost til redaksjonen og spurt hvordan jeg kan unngå slike ting i fremtiden. I mellomtiden er jeg takknemlig for info om hvordan jeg kan sjekke at slikt ikke skjer når jeg ”limer inn” et stykke med flere avsnitt.

Mvh Per

Gå til kommentaren

RE: RE: Integrering

Publisert over 11 år siden

01.08.10 kl. 19:02 skrev Morten Simonsen:
01.08.10 kl. 17:27 skrev Per F. Winsnes:

Det er interessant det du skriver, men jeg er redd at integrering ikke har noe med hudfarge å gjøre.

 

Integrering har noe å gjøre med viljen til å tilpasse seg de lokale forhold, enten man flytter fra Norge til Somalia eller fra Somalia til Norge. Forskjellen er bare den at det er flere muslimske somaliere som flytter til Norge enn det er kristne nordmenn som flytter til Somalia.

Det kan være du har rett, men jeg er litt misfornøyd med at du avfeier min påstand slik uten videre. Jeg har tross alt brukt noe tid på å bygge opp et argument, med lett forståelige premisser og en drøftelse av den naturlige konsekvens av disse premissene. Kan ikke du være så grei å påpeke hvor det er jeg sporer av, istedetfor å lansere din egen teori?

Bare for å skyte litt på din teori: Hvorfor er ikke svarte og hvite (kristne) i Amerika integrert? Her er det store forskjeller, de går ofte ikke i samme kirke en gang, enda de har den samme Gud.

Jeg beklager at jeg har formulert meg litt klosset. Hensikten var ikke å avfeie din påstand, men å synliggjøre at integrering har flere aspekter.

Som eksempel kan jeg nevne at jeg som barn bodde noen år i Brasil, og at jeg fra tid til annen var den eneste hvite gutten i gata. Alle vennene mine var negre, men for dem var det ikke noe problem at jeg ikke hadde samme hudfarge som dem. Vi snakket samme ”språk,” og da mener jeg ikke brasiliansk, men at vi forsto hverandre – både på godt og ondt. Som en brasilianer sa litt syrlig til en arrogant hvit turist: ”Husk at ditt hjerte er like hvitt som mitt.”

Det er på dette grunnlag at jeg mener at integrering har primært å gjøre med viljen til gjensidig forståelse og aksept.

Mvh Per

Gå til kommentaren

Integrering

Publisert over 11 år siden

Det er interessant det du skriver, men jeg er redd at integrering ikke har noe med hudfarge å gjøre.

 

Integrering har noe å gjøre med viljen til å tilpasse seg de lokale forhold, enten man flytter fra Norge til Somalia eller fra Somalia til Norge. Forskjellen er bare den at det er flere muslimske somaliere som flytter til Norge enn det er kristne nordmenn som flytter til Somalia.

 

Riktig nok er Norge et rikt oljeland, men det er også Nigeria, Libya, Saudi Arabia og Kuwait, (bare for å nevne noen land med islamsk styresett) så hvorfor flytter ikke de somaliske muslimene dit, og ikke opp hit – til et land som er kristent – og det iflg. Grunnlovens § 2?

 

Det samme gjelder muslimer fra andre land også, og jeg nevner dette fordi muslimer jo er pålagt av Allah at de ikke må finne på å slutte seg til kristne, slik det står i Koranen:

 

Sura 5, 51 ” ”Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne!

De henger sammen. Den som slutter seg til dem,
blir en av dem. Gud leder ikke urettferdige!” 

 

Og hvis det nå er noen som er glad for at de hverken er jøder eller kristne, så ta en titt på ordlyden i Sura 9, vers 5:

 

”Men, når de fredlyste måneder er til ende,
så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem,

- pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt!

Men hvis de omvender seg (til Islam),
 forretter bønnen (til Allah)

og betaler det rituelle bidrag,
 så la dem dra sin vei.
Allah er tilgivende, - nåderik.”

 

Det siste er jo betryggende å vite: ”Men hvis de omvender seg (til Islam), og at ”Allah er tilgivende, - nåderik.”

Men - avgudsdyrkerne som det her er snakk om er ikke bare jøder og kristne, men alle dem som ikke vil tro på Allah, dvs. ateister, buddhister, sosialister og kommunister osv., så hvordan kan noen forvente at muslimer, uansett hudfarge, skal kunne bli integrert i et land som Norge?

Gå til kommentaren

RE: Endetid

Publisert over 11 år siden

30.07.10 kl. 09:01 skrev Per F. Winsnes:

Teorier om endetiden, enten de blir presentert av Arvid Bentsen eller andre, kan skremme hvem som helst, og ikke bare de kristne.

Endetiden er riktig nok nevnt flere steder i Bibelen, men sett i et videre perspektiv tror jeg at det er viktig at man skiller mellom ”endetiden” for et enkelte individ her på Jorden, (uansett hvor og når en person eller et dyr måtte leve - og dø), og Endetiden (oppgjørets time) i forholde mellom Godhet og Ondskap – eller Gud og Satan – alt avhengig av hva man tror på.

 OBS! Jeg kom plutselig til å tenke på at Ondskap ikke er en del av dyrenes liv. Ikke bare det, jeg kom også til å tenke på at dyr kan utvise mer kjærlighet og omtanke enn det mange mennesker kan gjøre...

Gå til kommentaren

Endetid

Publisert over 11 år siden

Teorier om endetiden, enten de blir presentert av Arvid Bentsen eller andre, kan skremme hvem som helst, og ikke bare de kristne.

Endetiden er riktig nok nevnt flere steder i Bibelen, men sett i et videre perspektiv tror jeg at det er viktig at man skiller mellom ”endetiden” for et enkelte individ her på Jorden, (uansett hvor og når en person eller et dyr måtte leve - og dø), og Endetiden (oppgjørets time) i forholde mellom Godhet og Ondskap – eller Gud og Satan – alt avhengig av hva man tror på.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere