Per Winsnes

Alder: 78
  RSS

Om Per

Følgere

Hvem/hva bestemmer handlingsmønstret?

Publisert rundt 7 år siden

Jeg har et problem med innlegget til Rimehaug. Hvorfor skal vi, vi som ikke er muslimer, prøve å forklare – eller bortforklare – handlingsmønstret til muslimer?

Hadde det ikke vært enklere om Hadia Tajik, som er muslim og Leder av justiskomiteen, hadde fortalt oss hvordan vi best kan forholde oss til måten som muslimer oppfører seg på – ikke bare her i Norge, men i Syria, Irak, Egypt, Libanon og i resten av verden?

For å spørre helt konkret: Er muslimenes handlingsmønster, (uansett hvor de måtte befinne seg), er det basert på tolkninger av Koranen og Hadith, Ja eller Nei? Hvis ja, hvordan skal vi "andre" da forholde oss til dette?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden
Helge Evjen – gå til den siterte teksten.
Det første vår utenriksminister Børge Brende nå bør gjøre er å ta problemet opp i internasjonale fora.

Når jeg leser hvordan Utenriksdepartementet presenterer Norges engasjement i fredsprosessen i Midtøsten, da tror jeg ikke at man skal forvente at Børge Brende vil føre en annen politikk enn sine forgjengere, og jeg siterer fra http://www.regjeringen.no/nb/dep/ud/dok/veiledninger/2000/engasjement_fredsprosess/2.html?id=275096

(Det britiske) "Mandat-området ble opprettet i kjølvannet av det ottomanske imperiums sammenbrudd under den første verdenskrig.

Immigrantene støttet seg til Balfour-erklæringen av 1917, oppkalt etter den daværende britiske utenriksminister, som tok til orde for et nasjonalt hjem for jødene i Palestina."

Feil. De jødiske Immigrantene støttet seg ikke til Balfour-erklæringen av 1917, av den enkle grunn at dette bare var en erklæring.

Det de støttet seg til var det Palestinamandatet som ble utstedt "av Folkeforbundet til Storbritannia den 29. september 1923," et område som "omfattet dagens Israel, Jordan, Vestbredden og Gazastripen, som tidligere tilhørte Det osmanske rike, og som Folkeforbundet overlot til Storbritannia å administrere i kjølvannet av første verdenskrig som et mandatområde." (Ref.: http://no.wikipedia.org/wiki/Palestinamandatet )

Utenriksdepartementet skriver videre: "Britene prøvde uten hell å balansere mellom araberne og jødene, og overlot til det nystartede FN å finne en løsning."

Tenk det. Men – hvorfor forteller ikke vårt UD at samme år, i 1923, så delte britene opp mandatområdet slik at araberne fikk ca. 77 %, det som i dag heter Det hasjemittiske kongerike Jordan?

I stedet kan vi lese følgende:

"Sionistenes proklamering av staten Israel i mai 1948 ble møtt med overraskelse og motvilje overalt i den arabiske verden."

Huff og huff! Men – hvorfor "glemmer" UD å fortelle at gjenopprettelsen av Staten Israel ble vedtatt på et møte i FN den 29. november 1947, i henhold til resolusjon 181; en resolusjon som også Norge stemte for?

Og hvorfor "glemmer" UD å fortelle at de arabiske statene stemte imot forslaget i FN?

I stedet forteller UD oss at "proklamering av staten Israel i mai 1948 ble møtt med overraskelse og motvilje overalt i den arabiske verden"

Den neste setningen i UDs historiske fremstilling er også litt av et tankekors: "Den arabiske liga gikk umiddelbart til militært angrep, en krig Israel kom styrket ut av."

Nå er det mulig at jeg er litt dum oppi hode, men på meg virker en slik fremstilling som om UD er av den oppfatning at det var både forståelig og legitimt at arabiske troppestyrker fra de 5 omliggende arabiske landene Egypt, Jordan, Irak, Syria og Libanon gikk til angrep på Israel den 15. mai 1948.

Det at Israel etter hvert klarte å slå angrepet tilbake, dog med unntak av troppestyrkene fra Jordan som okkuperte Judea, Samaria og de østlige bydeler av Jerusalem i 19 år, (fra 1948 og frem til 1967), det nevnes ikke med ett ord. I stedet skriver UD at dette var "en krig Israel kom styrket ut av"

Av denne grunn er det kanskje ikke så forbausende at UD også "glemmer" å fortelle at i perioden 1948 – 1972, da ble om lag 800 000 jøder kastet ut av sine hjem i arabiske land fordi araberne ikke hadde klart å invadere Israel, ref.: http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/talking/jew_refugees.html

"Of the 820,000 Jewish refugees between 1948 and 1972, more than 200,000 found refuge in Europe and North America while 586,000 were resettled in Israel - at great expense to the Israeli government, and without any compensation from the Arab governments who had confiscated their possessions."

Basert på UDs historiske fremstilling av situasjonen i Midtøsten, så tror jeg det er lite sannsynlig at det blir noen endringer i den nåværende politikken.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden
Men Jensen svetter ikke fordi hun skammer seg over Leirstein. Hun svetter fordi hun jobber hardt for å være stueren - og samtidig holde på de islamofobe velgerne til Frp.

Jeg ser av http://www.vl.no/kultur/v%C3%A5rt-lands-utviklingsredakt%C3%B8r-%C3%A5shild-mathisen-g%C3%A5r-til-nrk-1.91439 at Vårt Lands utviklingsredaktør Åshild Mathisen (40) blir direktør for samfunnskontakt i NRK. Der får ho ansvar for kontakt med styresmaktene og sentrale samfunnsaktørar. Ho skal også vere kommunikasjonsrådgjevar for kringkastingssjefen og den øvrige toppleiinga i NRK.

Det kan jo bli en interessant jobb, tatt i betraktning at der får ho ansvar for kontakt med styresmaktene og sentrale samfunnsaktørar, slik som ledelsen i Frp…

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Jeg har akkurat sett intervjuet. Trykk på den hvite trekanten en gang til. Kanskje virker det nå.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Jan Hårstad – gå til den siterte teksten.
Norge har stått på hue for å framme radikalt islam i mange år og nå vil man i kommunene opprette "forskningsprosjekt" om Jihadisme som man ikke vet noe som helst om. (KK 27 august 2014) Det blir vel Utvik,Gule,Waage Henriksen og Lene Larsen som skal utarbeide lærebøkene?

Jeg kom plutselig til å tenke på at tidligere i år, så hadde visst Gule tenkt å søke Staten (deg og meg) om et bidrag på 10 millioner (10 000 000) kroner slik at han kunne forske på litt på islam og sånt.

En rask google bekreftet riktigheten av dette. Den 12. april hadde nemlig Aftenposten en artikkel med overskriften:

Islam-forsker Lars Gule søker Forskningsrådet om 10 millioner
for å undersøke grupper som Profetens Ummah og Islam Net.

Videre står det:

Han ønsker å forske på gruppene Islam Net, Profetens Ummah og mulla Krekars tilhengere, og håper forskningsprosjektet kan belyse hvorfor muslimer fra Norge drar til Syria, hvem som organiserer reisene og hvilke internasjonale forbindelser og nettverk som inspirerer dem.

Artikkelen er ganske interessant, tatt i betraktning den senere tids hendelser, og kan leses her: http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/Vil-forske-pa-norske-islamister-7535525.html 

Det som nå gjenstår å se er om skarve 10 millioner kroner er nok til å dekke utgiftene til et slikt forskningsprosjekt. Men - vi kan jo håpe at Gule og de andre vil kunne redusere de totale utgiftene en del ved at de skaffer seg litt gratis info fra diverse norske og internasjonale nettsider om hvordan de forskjellige grupperingene innen islam forholder seg til hverandre – og oss andre – når det gjelder Allahs mange påbud og forbud i Koranen og Hadith.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere