Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

Det er ingen forskjell

Publisert over 7 år siden
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
jeg lurer på hva din mening er om hva Tajik skrev i innlegget

Min mening om innlegget til Tajik, "Verdien av religiøs bagasje," – og de andre innleggene som hun har skrevet her på VD – er at hun presenterer tingene som om det skulle være forskjell på muslimer, islamister og jihadister.

Men - islamister, jihadister og muslimer kunne ikke ha eksistert uten islam. Og islam kunne ikke ha eksistert hvis det ikke hadde vært for Koranen, som er Allahs ufeilbarlige ord til menneskeheten – slik disse ble gitt til profeten Muhammed gjennom engelen Gabriel.

La meg her legge til at religion og historie fascinerer meg, av hvilken grunn jeg hadde en lengre korrespondanse i 2005, med Imam Abduljalil Sajid, (B.A. (Hons.),M.A. (Arabic, Islamic Studies, Pol. Science) M.O.L., PhD.) ved Muslim Council for Religious and Racial Harmony (UK), i Brighton, England, om hvordan islam fungerer i teori og praksis.

Imam Sajid ble etter hvert mektig irritert, fordi jeg (takket være diverse Korandatabaser), kunne stille spørsmål om sammenhengen mellom de versene han hadde sitert fra Koranen og det som også sto der.

Jeg vil derfor si det slik: Ikke se på sammenhengen i koranversene. Versene i Koranen er ikke satt opp i kronologisk rekkefølge, hverken tematisk eller tidsmessig. Koranen er satt opp på en måte som gjør at de skriftlærde, (slik som Imam Sajid), kan gi oss en "forklaring" som er i samsvar med muslimenes forpliktelse til å overbringe "da'wah" – en invitasjon til å bli en muslim, du også. Og vil du ikke, så skal du. Som det står i sura 9, og vers 29:

”Bekjemp dem som ikke tror på Allah og dommens dag,
som ikke forbyr det Allah og Hans sendebud har erklært forbudt,
og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene,
til de punger ut med tributt i ydmykhet. ”

Gå til kommentaren

Begrunnelsen

Publisert over 7 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.
Hva er din begrunnelse for at du vil argumentere for at islamistene har rett?

Islamistene har rett, (slik jeg ser det), fordi de praktiserer islam slik de forstår innholddet i Koranen og Hadith.

Trist, men sant.

Gå til kommentaren

Bekreftelsen

Publisert over 7 år siden
David Lindhjem – gå til den siterte teksten.
Jihadistene i ISIS hevder at de følger befalinger fra Allah og Muhammed. Men vestlig muslimer, politikere og media hevder at ISIS bryter prinsippene i Islam. Hvem har rett?

Her er 10 koranvers som bekrefter handlemåten til ISIS, slik jeg har skrevet i min kommentar # 19 i innlegget "Hva sier Koranen" ref.:
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat15/thread11523687/#post_11523756

# 10 – Sura 3: 32Si: «Adlyd Gud og Sendebudet! Men vender de seg bort, så holder ikke Gud av vantro.»

#9 – Sura 48: 29 Muhammad er Guds sendebud, og de som er med ham, er harde mot de vantro og gode mot hverandre. Du ser dem bøye seg og falle ned idet de søker Guds gunst og velbehag. Merkene i deres ansikter er spor etter megen nedfallen. Slik er deres beskrivelse i Moseloven. Og i evangeliet sammenlignes de med et korn som skyter opp sitt skudd, og styrker det, så det blir kraftigere og står rakt på sin stengel, til glede for såmennene, for å ergre den vantro ved dem. Gud har lovet dem som tror og lever rettskaffent, tilgivelse og stor lønn!

# 8 – Sura 4: 24 Det samme gjelder ærbare kvinner, unntatt slavinner. Dette er Guds forskrift for dere. Bortsett fra disse står dere fritt i å søke kvinnelige partnere med de midler dere har, som ærbare menn, ikke i utukt. For den glede de gir dere, påligger det dere å gi dem det de tilkommer. Utover dette er det ingen urett i gjensidig overenskomst. Gud vet, er vis.

#7 – Sura 5: 33 Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.

#6 – Sura 9: 5 Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik.

#5 – Sura 9: 29 Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

#4 – Sura 9: 73 Hør, profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endelikt!

#3 – Sura 9: 111 Gud har kjøpt de troendes liv og eiendom mot paradisets have. De kjemper for Guds sak, de feller eller felles. Dette er et bindende løfte for Ham, i loven, evangeliet og Koranen. Og hvem holder sin forpliktelse bedre enn Gud? Føl glede ved den handel dere har gjort! Det er den store seier!

#2 – Sura 47: 35 Så slapp ikke av og be om fred! Dere blir vinnerne, og Gud er med dere. Og Han vil ikke snyte dere på deres gjerninger!

#1 – Sura 2: 106 Hvis Vi annullerer et skriftord, eller lar det gå i glemmeboken, sender Vi et bedre eller et tilsvarende. Vet du ikke at Gud har makt over alle ting?

Gå til kommentaren

Koranen bekrefter handlemåten til ISIS

Publisert over 7 år siden
David Lindhjem – gå til den siterte teksten.
David Wood presenterer ti koranvers som forklarer holdningene og handlingene til ISIS

De 10 koranversene som Wood presenterer lyder slik, ref.: Korandatabasen til www.islam.no :

# 10      - Sura 3: 32Si: «Adlyd Gud og Sendebudet! Men vender de seg bort, så holder ikke Gud av vantro.»

#9      - Sura 48: 29 Muhammad er Guds sendebud, og de som er med ham, er harde mot de vantro og gode mot hverandre. Du ser dem bøye seg og falle ned idet de søker Guds gunst og velbehag. Merkene i deres ansikter er spor etter megen nedfallen. Slik er deres beskrivelse i Moseloven. Og i evangeliet sammenlignes de med et korn som skyter opp sitt skudd, og styrker det, så det blir kraftigere og står rakt på sin stengel, til glede for såmennene, for å ergre den vantro ved dem. Gud har lovet dem som tror og lever rettskaffent, tilgivelse og stor lønn!

# 8    - Sura 4: 24 Det samme gjelder ærbare kvinner, unntatt slavinner. Dette er Guds forskrift for dere. Bortsett fra disse står dere fritt i å søke kvinnelige partnere med de midler dere har, som ærbare menn, ikke i utukt. For den glede de gir dere, påligger det dere å gi dem det de tilkommer. Utover dette er det ingen urett i gjensidig overenskomst. Gud vet, er vis.

#7     - Sura 5: 33 Deres lønn som bekjemper Gud og Hans sendebud og farter omkring og stifter ufred på jorden, skal være at de drepes eller korsfestes, at hender og føtter avhugges kryssvis, eller at de forvises fra landet. Dette vil være en skam i denne verden. I det hinsidige venter en svær straff.

#6     - Sura 9: 5 Men når de fredlyste måneder er til ende, så drep avgudsdyrkerne hvor dere finner dem, pågrip dem, beleir dem, legg bakhold for dem overalt! Men hvis de omvender seg, forretter bønnen og betaler det rituelle bidrag, så la dem dra sin vei. Gud er tilgivende, nåderik.

#5     - Sura 9: 29 Bekjemp dem som ikke tror på Gud og dommens dag, som ikke forbyr det Gud og Hans sendebud har erklært forbudt, og som ikke bekjenner sannhets religion av skriftfolkene, til de punger ut med tributt i ydmykhet.

#4     - Sura 9: 73 Hør, profet! Strid mot de vantro og hyklerne! Vær hard mot dem! Helvete blir deres herberge. Et sørgelig endelikt!

#3     - Sura 9: 111 Gud har kjøpt de troendes liv og eiendom mot paradisets have. De kjemper for Guds sak, de feller eller felles. Dette er et bindende løfte for Ham, i loven, evangeliet og Koranen. Og hvem holder sin forpliktelse bedre enn Gud? Føl glede ved den handel dere har gjort! Det er den store seier!

#2     - Sura 47: 35 Så slapp ikke av og be om fred! Dere blir vinnerne, og Gud er med dere. Og Han vil ikke snyte dere på deres gjerninger!

#1     - Sura 2: 106 Hvis Vi annullerer et skriftord, eller lar det gå i glemmeboken, sender Vi et bedre eller et tilsvarende. Vet du ikke at Gud har makt over alle ting?

Gå til kommentaren

Forklaringen

Publisert over 7 år siden
En enkelt riktig svar finnes ikke.

Jo, Koranen har faktisk et enkelt svar på denne tilsynelatende dualismen, nemlig i Sura 2, og i vers 106:

Hvis Vi annullerer et skriftord,
eller lar det gå i glemmeboken,
sender Vi et bedre eller et tilsvarende.
Vet du ikke at Gud har makt over alle ting?

Og dermed er det helt "logisk" at åpenbaringene som Muhammed fikk i Medina kan overstyres av de åpenbaringer han senere fikk i Mekka - hvis det måtte passe seg slik.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere