Per Winsnes

Alder: 78
  RSS

Om Per

Følgere

Troverdigheten til Den norske kirke

Publisert rundt 7 år siden

Jeg har i ettermiddag sendt denne melding til oslo.bispedomme@kirken.no der jeg skriver:

Biskop Anne-May Grasaas bør ikke ignorere eller drøye for lenge med å kommentere reaksjonene hun har fått på sitt innlegg
http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11524630/

For slik det er nå, så begynner det hele å bli ganske pinlig, ikke bare for henne, men også for Den norske kirke.

Så får vi se hva som skjer.

Gå til kommentaren

Pussig sammentreff

Publisert rundt 7 år siden

"Hva er det islam kan tilby, som ikke Kirken har? " tenkte jeg i dag, søndag.

Problemstillingen ble ytterligere forsterket da jeg litt senere leste i Dagen, http://www.dagen.no/Nyheter/14/09/2014/Kunstnerprest_h%C3%A5per_flere_vil_be_til_Allah-113580 at en prest i Den norske kirke, Gyrid Gunnes, ikke hadde fått lov til å be til muslimenes gud, Allah, i en kirke, men at det var greit at hun gjorde det på Høstutstillingen.

Ikke bare det, det var også greit for den fungerende biskopen i Oslo, Anne-May Grasaas, at denne presten kunne de oppfordre de besøkende – 4 søndager på rad - til å tilbe, eller be til Allah…

Deretter leste jeg følgende bekreftelse her på VD, slik den fungerende biskopen skriver i sitt innlegg "Bønn på Høstutstillingen":

Utgangspunktet for min vurdering av prosjektet er at Gunnes i denne sammenheng opptrer som kunstner og ikke primært som prest på kirkens vegne.

Biskopen må virkelig ha meg unnskyldt, men står det ikke noe i Bibelen om at man ikke skal tilbe andre guder?

Eller er det slik at biskopen er av den mening at muslimenes gud, Allah, er den og samme guden som er nevnt i Bibelen?

Hvis det siste er tilfelle, (at biskopen mener at muslimer, jøder og kristne har samme gud), hvordan vil biskopen da forklare/tolke ordlyden i følgende koranvers, den i sura 5, og vers 51, (som jeg har hentet fra Korandatabasen til www.islam.no ):

"Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne!
De henger sammen.
Den som slutter seg til dem, blir en av dem.
Gud leder ikke urettferdige!

Gå til kommentaren

Ja og Nei

Publisert rundt 7 år siden
Saken er fortsatt den at muslimer kan la skriftord gå i glemmeboken dersom de føler for det.

En muslim kan la et skriftord gå i glemmeboken, ja.

Men hvis Garder går tilbake til forklaringen i min kommentar # 27, da vil han se at det bare er Allah, muslimens gud, som eventuelt kan annullere eller erstatte et skriftsted, slik det fremgår av teksten sura 2, og vers 106:

Hvis Vi annullerer et skriftord...

Ordet "Vi" er skrevet med stor V, (kongelig "Vi"), hvilket vil si at det er Allah som har uttalt dette.
Om Garder fortsatt mener at muslimer generelt kan endre på ordlyden i Koranen, da vil jeg foreslå at han sjekker riktigheten av dette med Hadia Tajik, som er muslim og burde ha førstehåndskjennskap til dette.

Gå til kommentaren

Sura 2 vers 106

Publisert rundt 7 år siden
Fra tidligere innlegg i tråden vet vi allerede at koranen også sier at deler av koranen kan gå i glemmeboken eller erstattes, men dette har visst gått i glemmeboken for deg allerede.

Garder, jeg tror du bør lese hva som står i Sura 2, og vers 106, en gang til, for iflg. Korandatabasen til www.islam.no så lyder det verset slik:

Hvis Vi annullerer et skriftord,
eller lar det gå i glemmeboken,
sender Vi et bedre eller et tilsvarende.
Vet du ikke at Gud har makt over alle ting?

Denne Vi – som er nevnt i første setning, er muslimenes gud. Og den Gud som er nevnt i det retoriske spørsmålet i siste setning, det er også muslimenes gud.

Det er denne gud som er den eneste som har rett til å endre et skriftord, eller lar det gå i glemmeboken – slik det skjedde da noen var så frekke å påstå at noen av de åpenbaringer som Muhammed hadde fått i Medina ikke var i samsvar med de åpenbaringer han hadde fått i Mekka.

Vi kan like det, eller ei, men det spiller faktisk ingen rolle hva jeg, eller noen andre, måtte mene om riktigheten av det som står i den norske oversettelsen av Koranen. Det eneste som betyr noe for en muslim, er den arabiske versjonen, og den kan ikke vi gjøre noe med.

Gå til kommentaren

Det blir neppe noen revidering av Koranen

Publisert rundt 7 år siden
Frode Klettum – gå til den siterte teksten.
Det synes som Koranen 2:106 åpner opp for at den hellige boka kan revideres: «Hvis vi annullerer et skriftord, eller lar det gå i glemmeboken, sender Vi et bedre eller et tilsvarende. Vet du ikke at Gud har makt over alle ting?».

Jeg er redd at en menneskelig revidering av den arabiske grunnteksten i Koranen ikke kan finne sted. En slik revisjon/endring er nemlig umulig, hvis vi skal tro ordlyden i følgende koranvers:

Sura 6: 115

"Fullkomment er Herrens ord i sannhet og rett.
Ingen kan endre Hans ord.
Han er den Hørende, den Allvitende." 

Sura 6: 34 "

Sendebud før deg er blitt beskyldt for løgn,
men de bar med tålmod løgnbeskyldningene og sine plager
til Vår hjelp nådde dem.
Ingen kan endre Guds ord.
Du har nå fått beretningen om sendebudene.

Sura 10: 64
"For Guds ord finnes ingen forandring.
Dette er den store seier. " 

Sura 18: 27
Forkynn det som er blitt deg åpenbart av Herrens bok.
Ingen kan gjøre forandring i Hans ord!
Du finner ingen tilflukt utenom Ham! 

Ifølge Koranen er det ingen, ingen utenom Gud som kan gjøre forandring på det som Gud har sagt. Det er derfor Gud har kommet med følgende forklaring i sura 2, og vers 106, når det gjelder motsetninger mellom de åpenbaringer som Muhammed fikk i Mekka, og de åpenbaringer som han fikk etter at han hadde kommet til Medina:

«Hvis vi annullerer et skriftord,
eller lar det gå i glemmeboken,
sender Vi et bedre eller et tilsvarende.
Vet du ikke at Gud har makt over alle ting?».

Med andre ord, det er bare Gud som kan annullerer et skriftord,
eller lar det gå i glemmeboken
,
hvoretter det er Gud sender et bedre eller et tilsvarende.

Sjansen for at dagens muslimer skal kunne foreta en revidering av Koranen, synes derfor å være umulig, hvis den norske ordlyden i de ovennevnte koranvers er tilnærmelsesvis lik ordlyden i den arabiske grunnteksten.

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere