Per Winsnes

Alder: 78
  RSS

Om Per

Følgere

Fortsatt forvirring

Publisert rundt 7 år siden
Eller er det så enkelt at det ikke finnes svar som kan forsvares offentlig, - og hun må beskytte seg med taushet?

Situasjonen er den at på den 25.sep. fikk jeg et svar på min henvendelse tilOslo bispedømmekontor, (se min # 23), men jeg hadde faktisk forventet at biskopen hadde kommet med en avklaring her på VD, og ikke i form av en direkte henvendelse til meg. Nedenfor kan du derfor lese e-posten som jeg fikk fra Oslo bispedømmekontor v/spesialprest og rådgiver Magne Sandberg.

E-posten, slik jeg ser det, er skrevet på en slik måte at fungerende biskop Anne-May Grasaas neppe kan ha lest kommentarene til sitt innlegg. Eller kanskje det er slik at hun ikke har noe ønske om å kommentere reaksjonene. Svaret hennes lyder nemlig slik:

Dato: 25.09.2014 Vår ref: 14/5587 – 21 MAS (14/25852)

Takk for henvendelsen. Jeg har forståelse for at denne saken rører ved dype spørsmål, noe jeg har respekt for.

Jeg har tidligere gjort det klart at jeg ikke nødvendigvis går god for alle Gunnes´ religionsteologiske poeng. Jeg vil imidlertid poengtere at det kristne og muslimer virkelig er enige om, er at det finnes bare én Gud. - Gud er verken kristen, muslim eller jøde.

Mange års erfaring med konstruktiv religionsdialog har likevel vist at forståelsen av Gud er ulik. Den kristne trosbekjennelse til en treenig Gud innebærer at vi ikke uten videre kan ta del i hverandres bønn. Når det gjelder bruken av ”Allah” om Gud, er det i arabiske og mange andre bibeloversettelser brukt ”Allah” der det står Gud i en norsk oversettelse. Kristne har bedt til Allah som Jesu Kristi far siden før Muhammed begynte å forkynne.

Gyrid Gunnes ønsker å utforske et kunstnerisk rom for dialog. Jeg har forståelse for at mange finner det vanskelig - enn si umulig - å skjelne mellom en prests bruk av prestedrakt som liturg og som kunstner. Dette må tas høyde for i kirkens videre drøftinger.

Debatten knyttet til Gyrid Gunnes´ performance og uttalelser i media har vist at kirken fortsatt trenger tid til refleksjon over praksiser som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn. Om dette skal lykkes på lengre sikt, tror jeg vi stadig trenger åpne samtaler internt i de enkelte religioner og i et felles rom mellom ulike religioner.

Med vennlig hilsen
Anne-May Grasaas

fungerende biskop

------------------------------

Rent umiddelbart satt jeg igjen med en rekke spørsmål. Se bare på ordlyden i denne setningen en gang til:

Debatten knyttet til Gyrid Gunnes´ performance
og uttalelser i media
har vist at kirken fortsatt trenger tid
til refleksjon over praksiser
som kan bidra til et fredelig,
flerreligiøst samfunn.

Oppriktig talt: Hvor lenge har Den norske kirke eksistert? Og når kan vi regne med at biskoper og prester i Den norske kirke vil ha reflektert seg ferdig, slik at de kan sette i gang med en praksis som kan bidra til et fredelig, flerreligiøst samfunn i Norge?

Et annet spørsmål som dukket opp hos meg, gjelder følgende uttalelse fra biskopen:

Når det gjelder bruken av ”Allah” om Gud,
er det i arabiske og mange andre bibeloversettelser brukt ”Allah”
der det står Gud i en norsk oversettelse.

Den ovennevnte ordlyd tyder på at hun ikke har lest min kommentar # 11,
eller at hun bevisst har valgt å overse spørsmålet som jeg kom med der:

Hvis det siste er tilfelle, (at biskopen mener at muslimer, jøder og kristne har samme gud),
hvordan vil biskopen da forklare/tolke ordlyden i følgende koranvers,
den i sura 5, og vers 51, (som jeg har hentet fra Korandatabasen til
www.islam.no ):

"Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne!
De henger sammen.
Den som slutter seg til dem, blir en av dem.
Gud leder ikke urettferdige!

Spørsmålet er nå blitt enda mer relevant, spesielt fordi biskopen skrev dette i brevet av 25.sep:

 Jeg vil imidlertid poengtere
at det kristne og muslimer virkelig er enige om,
er at det finnes bare én Gud.

Og denne guden som hun refererer til, sier altså dette i Koranen:

"Dere som tror, slutt dere ikke til jøder og kristne!
De henger sammen.
Den som slutter seg til dem, blir en av dem.
Gud leder ikke urettferdige!

Sorry, beklager – og alt det der – men hvordan kan noen påstå at kristne og muslimer virkelig er enige om at det finnes bare én Gud, når muslimenes gud har kommet med en slik klar og utvetydig advarsel i Koranen?

Men – av det jeg kan se, så er handlingsmønstret til biskopen og presten faktisk i samsvar med de 4 siste linjene i Sura 5, og vers 82:

Du vil sikkert finne at jøder og hedninger
er de mest fiendtligsinnede av alle overfor de troende.

Og du vil finne at de som sier: «Vi er kristne,»
er nærmest til å like de troende.
Dette fordi det er prester og munker blant dem,
og fordi de ikke er hovmodige.

Det at det står i Koranen at det finnes "kristne" som liker de troende, dvs. muslimene, betyr ikke at muslimer skal slutte seg til dem, ref. det tidligere nevnte vers 51.

Det betyr bare at det finnes "kristne" som ikke er hovmodige, og slike mennesker skal man (muslimene) være hyggelig og vennlig mot – spesielt i de tilfelle der det er en prest i Den norske kirke, Gyrid Gunnes, har invitert folk til å be til Allah på Høstutstillingen.

La meg legge til at jeg er klar over at min frustrasjon og forvirring kan skyldes at jeg ikke helt har forstått målsettingen, ei heller hvilken funksjon som biskoper og prester har i Den norske kirke. Men det er kanskje noen andre som vet svaret?

 

 

Gå til kommentaren

Religionsfrihet i praksis

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad – gå til den siterte teksten.
Selv om jeg mener religionsfrihet er en selvmotsigelse, i oa med at slle de store mono-teistiske religionene har elementer av tvang, så er det vel religionsfrihet du beskriver her ?

Augestad, hvorfor mener du at religionsfrihet er en selvmotsigelse? Enten har du frihet, eller du har det ikke. Og når det gjelder din tro på Djevelen, da er det i seg selv et bevis på at du lever i et land der det er religionsfrihet, dvs. at folk her i Norge har friheten til å tro – eller ikke tro – på den de vil.

Gå til kommentaren

Regningen

Publisert rundt 7 år siden
Erik J Augestad – gå til den siterte teksten.
Betyr ikke denne opplevelsen da at Djevelen er mektigere enn både Allah og Jahve og at det er bedre å be til ham ?

Det som Augestad forteller med sin historie, er at Jahve er så suveren at Han har gitt oss mennesker anledningen til selv å velge hvilket åndelig domene som man helst vil tilhøre.

Jeg håper derfor at Augestad vet hva han har innlatt seg på, fordi Djevelen har det med å presentere regninger som kan bli tunge å bære. Men – dette finner han nok ut av, klok som han er.

Gå til kommentaren

Relevant spørsmål

Publisert rundt 7 år siden
Terje Marøy – gå til den siterte teksten.
Ettersom Søyland ikke vil svare på mitt spørsmål om de to utganger, så stiller jeg det til dere andre kristne i dette forum. Lærer dere fortsatt at det bare er gjennom troen på Jesus som Kristus at man blir frelst, og at vi andre (herunder jøder og muslimer) går fortapt?

Spørsmålet som Marøy kommer med er relevant, men jeg er redd at min kommentar vil resultere i avsporing av temaet i denne tråden (Allah er ikke Gud). Jeg håper derfor at Marøy tar opp saken i et eget innlegg, så skal jeg følge opp problemstillingen der.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Jeg kommer kanskje litt sent inn i denne diskusjonen, men hvis jeg oversetter ordet Gud til engelsk, God, og sjekker det ordet mot de 4 vanligste engelske oversettelsene av Koranen på det islamske nettstedet http://www.guidedways.com/index.php da ser jeg følgende:

Ordet God er nevnt 85 ganger i Yusuf Ali oversettelsen
- Mohsin Khan har ordet God 73 ganger
- Pickthal har ordet 93 ganger
- Shakir har ordet 85 ganger

Ordet Allah, derimot, det kommer opp hele
2041 ganger i Yusuf Ali
1917 ganger i Pickthal
1916 ganger i Shakir

Mohsin Khan versjonen er derimot litt spesiell, fordi skrivemåten Allah kommer opp bare 25 ganger, men hvis jeg skriver inn ordet slik: Allâh, da får jeg opp 2523 henvisninger.

Det er derfor nærliggende å spørre: Hvis det er slik at ordet God er ensbetydende med ordet Allah / Allâh, hvorfor brukes da ordkombinasjonen God og Allah på denne måten i de engelske Koranene, slik det står skrevet i Sura 6: 46
"Say: "Think ye, if Allah took away your hearing and your sight,
and sealed up your hearts who
― a God other than Allah, could restore them to you?"

(Min oversettelse: "Si: Tenk deg hvis Allah tok vekk din hørsel og ditt syn …
hvilken Gud, andre enn Allah, kan gi deg dem tilbake?"

Til sammenligning kan man gå inn på nettstedet https://www.biblegateway.com/ og da vil man se at ordet "God" er nevnt:

4960 ganger i Amplified Bible
3782 ganger i American Standard Version
3951 ganger i Complete Jewish Bible
3995 ganger i New International Version (NIV)

Ordet Allah er derimot ikke nevnt en eneste gang. Igjen må det være lov å spørre: Hvorfor denne forskjellen i bruken av ordet God og Allah i de engelske oversettelsene av henholdsvis Bibelen og Koranen?

Er det rimelig å tro at de som har oversatt Koranen til norsk, har hatt en bedre forståelse av det arabiske språket enn Yusuf Ali, Pickthal, Shakir og Mohsin Khan når de oversatte Koranen fra arabisk til engelsk? Eller er det faktisk slik at ordet Gud har en annen betydning i den norske oversettelsen av Koranen enn det ordet har i Bibelen, av hvilken grunn vi (som ikke er muslimer), bør bruke ordet Allah når det er snakk om muslimer og islam?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere