Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

Publisert nesten 8 år siden
Det var ikke det inntrykket jeg fikk av trådstarter - det var vel snakk om norsk holokost?

La meg sitere fra innledningen på den talen som Ervin Kohn har delt med oss på VD:

Deres Majestet, stortingspresident, statsråd, eksellenser, kjære venner.

772 norske jøder, de aller fleste jødiske nordmenn,
ble arrestert, fanget og deportert herfra for mer enn 70 år siden.
34 menn kom tilbake fra dødsleirene.
Det var bare menn som kom tilbake.
Kvinnene og barna ble drept kort tid etter ankomst i Auschwitz.

Og de som gjorde denne norske delen av holocaust mulig, var i hovedsak norsk politi.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Jan Hårstad – gå til den siterte teksten.
Siden vi nå befinner oss i forkant av Sochi-OL kan det være til nytte å komme på sporet av de historiske røttene til Jihadismen i Kaukasus.

Nysgjerrigheten min tok overhånd, og jeg begynte å sjekke litt.

Går man inn på Store norske leksikon (SNL) for å lære litt om Sotsji (Sochi) - byen hvor Vinterlekene skal holdes, da leser vi dette (ref.: http://snl.no/Sotsji):

Sotsji, by i Russland, Krasnodar distrikt, ca. 170 km sør for Krasnodar; 343 000 innb. (2010). Byen ligger vakkert til ved foten av Store Kaukasus og ved bredden av Svartehavet. Ble etablert som spa i 1910, og er Russlands mest besøkte ferie- og kursted. Her finnes flere svovelkilder. Vintersportsanlegg i fjellene i omegnen. Jernbane, lufthavn. Ruiner av fort fra 1838. – Arrangør av Vinter-OL 2014.

Går man så inn på http://en.wikipedia.org/wiki/Sochi da blir tingene litt mer interessant.

Before 1864 Sochi was a little Muslim village.
Most residents belonged to the Sunni Muslim Ubykh clans
and relocated to Turkey in 1864.

Å ja? Hvorfor flyttet denne muslimske klanen seg til Tyrkia i 1864?

En av spesialistene på muslimer er for meg den engelskspråklige utgaven av Al Jazeera, http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2012/04/2012446515233997.html
som bl.a. kan fortelle at i det året, den 18. mars 1864, vant russerne det siste slaget i Den kaukasiske krigen. I alt hadde russerne drept om lag 1.5 millioner muslimer og fordrevet et tilsvarende antall, bl.a. til Tyrkia.

Videre kunne jeg lese at i år er det 150-års markering av den russiske okkupasjonen.

Og i år, i 2014, er nettopp det året da russerne arrangerer Vinterlekene i Sochi/Sotsji, en by som tilfeldigvis er den gamle hovedstaden i Circassia ; den engelske betegnelsen på et landområde der russerne begikk folkemord og fordrev størsteparten av befolkningen.

Al Jazeera har nå en rekke reportasjer fra demonstrasjoner som muslimene holder rundt omkring i regionen i protest mot de russiske vinterleker.

Og vi her i Norge, ja vi kan bare håpe på det beste når den tid kommer, for å si det forsiktig.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Det finnes nok av enkelthistorier, bevares, men det var da ikke bare norske jøder som ble deporterte eller?

Det er en vesentlig forskjell: Jødiske familier, menn, kvinner og barn ble ikke hentet av politiet og sendt ut av landet fordi de utgjorde en fare for okkupasjonsmakten, men fordi de var jøder. Dette var det eneste "forbrytelsen" de hadde gjort. Ikke noe annet.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Eller kanskje det bare var frivillig tvang? Redd for å miste jobben sin?

Jeg tror at Kjell kristensen burde ta seg tid til å lese en bok som kom ut i 2004, skrevet av Terje Lie, som heter "26. oktober 1942 - Da pappa ble arrestert"

Boken er bygget på faktiske hendelser. Som Kåre Kristiansen, tidl. stortingsrepresentant og formann av Krf, skriver i forordet til boken:

Terje Lie har skrevet en meget leseverdig bok om norske jødebarns opplevelser av den antisemittiske strøm som feide over Europa i 1930-40 årene.

Terje Lie har lykkes med sitt forsøk på å formidle denne kunnskap med det dype alvor det fortjener - uten å la seg friste til brutaliserende skremselspropaganda. Boken anbefales på det beste - særlig for alle som i skoler, foreninger, lesesirkler m.v. har ansvar for kunnskapsformidling til barn.

Jeg kjenner ikke forfatteren, men hvis noen skulle være interessert i å lese boken, da kan den bestilles her http://www.akademika.no/26-oktober-1942/lie-terje/9788292637005

Gå til kommentaren

En god oppfordring

Publisert nesten 8 år siden
Ervin Kohn – gå til den siterte teksten.
Den opprinnelige §2 var en skamplett på en ellers moderne grunnlov. §2 i 1814 var ikke i tiden.

Det er beklagelig å måtte si det, men den opprinnelige ordlyden i § 2 i Grunnloven av 1814, var så absolutt "i tiden," og jeg siterer fra http://no.wikipedia.org/wiki/J%C3%B8deparagrafen

Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion.
De Indvaanere, der bekjende seg til den,
ere forpligtede til at opdrage sine Børn i samme.
Jesuitter og Munkeordener maae ikke taales.
Jøder ere fremdeles udelukkede fra Adgang til Riget.

Videre står det:

Paragrafen kan ses som en videreføring av Christian den femtes Norske Lov av 1687,
der ble det bestemt at ingen jøder måtte oppholde seg i Norge uten kongelig leidebrev. Samtidig var den skjerpende, for forbudet i Grunnloven var absolutt og uten legale muligheter til unntak som f.eks. ved leidebrev.

Jøder som likevel kom til landet, som forretningsreisende eller som følge av skipbrudd, ble arrestert og utvist, i enkelte tilfeller bøtelagt.

Første forsøk på å få paragrafen opphevet var i 1842. I denne sammenheng hadde Wergeland utgitt diktsamlingen Jøden og fikk den sendt til hver eneste stortingsrepresentant før det for første gang ble stemt over å oppheve paragrafen.

Dette fikk meg til å tenke på en artikkel som Professor i historie ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen, hadde skrevet i Aftenposten den 14. juli 1998, og som jeg tilfeldigvis hadde tatt vare på. Tittelen er "Den gåtefulle skamplett," og han skriver bl.a. dette om "Jødeparagrafen":

Man kan finne tre hovedgrunner til at grunnlovsfedrene ville nekte jøder adgang til riket.

- En grunn var religiøs intoleranse.

- En annen grunn var det vi kan kalle mer almene kulturelle fordommer.

En av de fremste mennene på Eidsvoll, Nicolai Wergeland, ga uttrykk for denne oppfatningen at jødenes "Indtrægningen i landet vilde kun fordærve og forarme Almuen." Det er historiens ironi at Wergelands sønn senere ble den mest kjente motstanderen av Jødeparagrafen.

- Den tredje grunnen var økonomisk proteksjonisme. Jødiske handelsmenn ble oppfattet som en trussel mot norsk næringsvirksomhet.

Professor Sørensen skriver på slutten av sin artikkel at "Den norske grunnloven var skjemt ut med forbudet mot jøder helt til 1851."

Ordlyden i grunnlovens § 2 ble da endret, men av det jeg kan se har "misnøyen" mot jødene i Norge ikke helt sluppet taket. Jeg slutter meg derfor til oppfordringen fra Ervin Kohn:

Som samfunn vil vi tjene på å holde dette frem i lyset fremfor å forsøke å gjemme bort og dysse ned. Ved å problematisere og stille hva, hvem og hvorfor spørsmålene vil vi bli klokere.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere