Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

Hvilken selvmotsigelse?

Publisert nesten 8 år siden
Petter Olsen – gå til den siterte teksten.
For å underbygge behovet for å tenke selv, forsøker professoren å påvise at Bibelen motiser seg selv.

Du må ha meg unnskyldt, Petter Olsen, men som ufaglært kristen jeg har 2 problemer med din fremstilling av påstandene til professor Hagelia.

Det første problemet er at jeg ikke har lest den avisartikkelen som du refererer til, hvilket leder meg til problem nr. 2: Er det virkelig mulig at professor Hagelia har tatt ordlyden i versene 5 -6 ut av sin sammenheng – både når det gjelder 2. Mos 20 og når det gjelder Jeremia 31,29-30 ?

Jeg spør fordi jeg ser at professor Hagelia er en professor med kompetanse på følgende tema
(ref.: http://www.ansgarhogskole.no/313/hagelia-hallvard ):

  • Genesis
  • Salmene
  • Profetene
  • Midtøstens antikke historie
  • Israels antikke historie
  • Gammeltestamentlig og nytestamentlig bibelteologi

Jeg nevner dette fordi de nevnte versene i 2. Mos 20 (vers 5 og 6) må jo leses i sammenheng med vers 4, ref. Bibelen 2011:

Vers 4: Du skal ikke lage deg gudebilder,
ingen etterligning av noe som er oppe i himmelen
eller nede på jorden
eller i vannet under jorden.  

Vers 5: Du skal ikke tilbe dem
og ikke la deg lokke til å dyrke dem!
For jeg, Herren din Gud,
er en nidkjær Gud
som straffer barn i tredje og fjerde ledd
for fedrenes synd
når de hater meg,

Vers 6: men viser trofast kjærlighet i tusen slektsledd
mot dem som elsker meg og holder mine bud.

Med andre ord, avgudsdyrkelse er dumt, for å si det enkelt.

Og når det gjelder Jeremia 31,29-30, da må man jo få med seg innledningen fra vers 27:

27Se, dager skal komme, sier Herren, da jeg sår ut mennesker og dyr i Israels og Judas hus. 28 Og slik jeg før våket over dem for å rykke opp og rive ned, knuse, ødelegge og skade, slik vil jeg nå våke over dem for å bygge og plante, sier Herren.
29 På den tid
skal de ikke lenger si:
Fedrene spiste sure druer,
og barna fikk dårlige tenner.

30 Men hver skal dø for sin egen synd.
Den som spiser sure druer,
skal selv få dårlige tenner.

Jeg håper derfor at professor Hagelia blir oppmerksom både på innlegget og min kommentar slik at han kan oppklare eventuelle misforståelser – for jeg kan virkelig ikke se at det eksisterer noen selvmotsigelser, hverken når det gjelder ordlyden i 2.Mos 20, versene 4 – 6 og ordlyden i det som står i Jeremia 31, og versene 27 – 30

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Geir Wigdel – gå til den siterte teksten.
Men jeg lurer fortsatt på hvor domstolene kommer inn i saken.

Domstolene kommer inn i bildet fordi Norge er et konstitusjonelt monarki, hvor det parlamentariske systemet er delt inn i 3 statsmakter, ref.: http://snl.no/statsmaktene

De tre statsmakter er:

  • den regel-lagende (lovgivende),                  
  • den regel-iverksettende (utøvende)                        
  • den regel-kontrollerende (dømmende).

I Norge er Stortinget det viktigste regel-lagende organ; regjeringen og den offentlige administrasjon er de viktigste organer når det gjelder å iverksette Stortingets vedtak; domstolene er sentrale organer når det gjelder kontrollen av at reglene (lovene) blir fulgt.

Av disse 3, har både Storting og Regjering kommet med en offentlig unnskyldning for den urett som ble begått mot landets jødiske befolkning, men Domstolene (den regel-kontrollerende og dømmende statsmakten) – de har av en eller annen grunn valgt å tie stille, nærmest som om Domstolene ikke var – og fortsatt er – en del av den norske statsmakten.

Dette synes jeg at det er både flaut og pinlig at Domstolene ennå ikke har kommet med en offisiell unnskyldning på det sviket som fant sted mot våre jødiske landsmenn. Jeg har derfor full forståelse for at Kohn startet sitt innlegg med overskriften: Domstolene har ikke erkjent at det var norsk Holocaust.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Det som jeg synes er interessant med Hårstads betraktninger er at han prøver å sette ting i perspektiv – basert på sitt kjennskap og sin kunnskap til hva som foregår.

Av den grunn synes jeg det blir litt slitsomt at noen fra tid til annen tar opp hva Hårstad måtte ha trodd og/eller ment en gang i tiden. Slikt er omtrent som å diskutere hvorvidt Glomma er den samme elven i dag som for 30 – 40 år siden. (For det er jo ikke det samme vannet som renner der nå, eller hva?)

Jeg håper derfor at vi fra nå av kan konsentrere oss om hva Hårstad faktisk tar opp, slik at eventuelle kommentarer blir basert på den aktuelle saken – og ikke på hva noen måtte mene og tro om en eller flere av de personene som deltar i debatten.

Med vennlig hilsen
Per

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Det jeg lurer på er siden alle de 772 ble deportert selv om ikke alle var norske jøder, men flesteparten - om de andre fikk annen behandling av Stapo?

Jeg forstår fortsatt ikke hva du vil frem til, Kristensen, men når Kohn bruker betegnelsen
772 norske jøder, de aller fleste jødiske nordmenn
– da betyr dette (og Kohn må gjerne korrigere meg hvis jeg tar feil) at de fleste av disse var født og oppvokst i Norge (de jødiske nordmenn) mens de "norske jøder" er betegnelsen på de jøder som ikke var født i Norge, men som hadde flyttet hit og fått norsk statsborgerskap, dvs. at det var 772 norske jøder som ble tatt av norsk politi.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Da misforstod jeg ikke at det også var noen norske nordmenn blant dem, står det noe om de fikk særbehandling?

Innlegget til Kohn handler i hovedsak om sjebnen til "772 norske jøder, de aller fleste jødiske nordmenn," så hvor får du det fra "at det også var noen norske nordmenn blant dem"?

 Videre spør du: "står det noe om de fikk særbehandling?"

Hvem da, Kristensen?

Hvilken "norske nordmenn" (i tillegg til de 772 norske jødene) er det du har i tankene? Og hvorfor skulle de ha fått særbehandling?

Jeg beklager, Kristensen, men disse påstandene dine, de forstår jeg ikke mye på. Det skulle derfor være fint om du kunne forklare meg i enkle ordelag hva du vil frem til.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere