Per Winsnes

Alder: 79
  RSS

Om Per

Følgere

Troverdighet

Publisert over 7 år siden

Innlegget til Hadia Tajik virker ikke troverdig på meg. Hun skriver:
Det er verdt å merke seg at den formen for islam som besnærer unge,
norske muslimer til å bli ekstremister, ikke er foreldrenes islam.

Jeg vil derfor spørre henne: Hvilken del av Koranen og Hadith er ikke "foreldrenes islam"?

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

For meg er innlegget til Atle Ottesen Søvik (AOS), litt spesielt. Spørsmålet Hvordan bør Bibelen tolkes? er greit, men så kommer et problem som jeg ikke tidligere har hatt når jeg skulle lese et innlegg her på VD.

Første gang jeg prøvde å lese innlegget til AOS fikk jeg mental sperre (blokkering) etter å ha lest de 2-3 første setningene. Dagen etter prøvde jeg igjen. Samme resultat. Sperre. Jeg prøvde så å lese noen av de andre innleggene. Ikke noe problem.

Noen dager senere prøvde jeg igjen å lese innlegget til AOS. Igjen fikk jeg mental sperre. Dette gjentok seg 4 – 5 ganger, og det med flere dagers mellomrom.

Jeg har nå prøvd noe nytt. Jeg gikk rett ned til det siste avsnittet for å se hva AOS kunne ha ønsket å oppnå med innlegget. Lesingen av det avsnittet gikk helt fint. Han skriver: Jeg er ikke sikker på hvordan Bibelen bør tolkes, så derfor legger jeg dette forslaget ut for å diskutere og lære.

Dette er jo en fin holdning, og jeg tok derfor en titt på hans profil. Der står det at han er: "Førsteamanuensis i systematisk teologi, Det teologiske Menighetsfakultet."

 Å ja….???

La meg her legge til at min utdannelse begrenser seg til realskole og handelsskole. Jeg tok derfor en google på ordet førsteamanuensis, og fant ut at ordet betyr:

"en høyere vitenskapelig stilling
og et formelt akademisk kompetansenivå
(betegnet
førsteamanuensiskompetanse)
ved universiteter og høyskoler i Norge."

(Ref.  http://no.wikipedia.org/wiki/F%C3%B8rsteamanuensis )

Wikipedia (http://no.wikipedia.org/wiki/Systematisk_teologi ), var igjen behjelpelig med å forklare meg hva den neste betegnelsen (systematisk teologi) skulle bety:

Systematisk teologi er en teologisk disiplin innenfor protestantisk teologi
som forsøker å drøfte og etterprøve utsagn om Gud,
menneskene og verden;
det vil si etterprøve om hvorvidt utsagnene er gyldige,
slik at de kan regnes som normative innsikter i dag.
Systematisk teologi er en livstolkende virksomhet
 og deles vanligvis inn i tre deldisipliner:
Dogmatikk (inklusive prolegomenaspørsmål),
teologisk etikk
og religionsfilosofi.

Det er derfor nærliggende å spørre: Er det virkelig mulig at en Førsteamanuensis i systematisk teologi ved Det teologiske Menighetsfakultet ikke vet hvordan Bibelen skal tolkes?

Eller er det slik at Atle Ottesen Søvik har kommet til et punkt at han innser at hans teoretiske (teologiske) kunnskaper ikke fungerer så godt i praksis, av hvilken grunn han håper at noen her på VD kan hjelpe ham ut av knipen?

- Nei, jeg er ikke spydig, bare forundret.

Og min undring ble ikke mindre da jeg leste dagens bibelord på http://www.bibel.no/Nettbibelen/Dagens-bibelord som er hentet fra Jak. 3, og versene 13-18. De lyder slik:

13 Er noen av dere vis og forstandig?
Da må han vise det i gjerning,
i et rett liv preget av den ydmykhet som visdommen gir.
14
 Men bærer dere bitter misunnelse og selvhevdelse i hjertet,
da må dere ikke skryte og lyve mot sannheten.
15
 Den slags visdom kommer ikke ovenfra,
men er jordisk og sjelelig, ja, demonisk.
16
 For hvor misunnelse og selvhevdelse rår,
der er det uorden og alt som er ondt.
17
 Men visdommen ovenfra er først og fremst ren,
dernest er den fredselskende,
forsonlig og føyelig,
rik på barmhjertighet og gode frukter,
upartisk og uten hykleri.
18
 Og rettferdigheten er en frukt som blir sådd i fred
og vokser fram for dem som skaper fred.

Jeg håper derfor at noen av de 568 kommentarene som har kommet hittil har vært ham til hjelp.

Med vennlig hilsen
Per F. Winsnes

Gå til kommentaren

Merkelig

Publisert nesten 8 år siden
Leif GuIIberg – gå til den siterte teksten.
Og jeg - jeg venter fortsatt på en link fra Sandsmark til et sted hvor dette dokumentet kan leses, siden jeg til tross for mangeårig erfaring med søkemotorer ikke klarer å finne det selv.

Sandsmark kan sikkert svare for seg, men jeg vil likevel nevne at jeg tok en google akkurat nå på "petition from 1000 lawyers," og da fikk jeg opp dette, hvorav jeg nevner 2 linker:

Omtrent 3 830 000 resultater (0,24 sekunder)

http://www.jewishpress.com/news/breaking-news/1000-intellectuals-from-30-countries-protest-eu-settlements-boycott/2013/08/01/

The directive is discriminatory and based on a legal premise that is completely wrong.
By: Anav Silverman, Tazpit News Agency 
Published:
August 1st, 2013

More than 1,000 international lawyers, ambassadors and professors from 30 different countries signed a petition protesting the European Union’s recent funding ban on Israel’s settlements.

http://www.algemeiner.com/2013/08/02/lawyers-eu-has-no-right-to-determine-israel%E2%80%99s-borders-video/

2. aug. 2013 - Over 1,000 international lawyers, ambassadors, and professors from 30 different countries signed a petition protesting the European Union's ...

Gå til kommentaren

Skolens rolle

Publisert nesten 8 år siden
Elisabeth Hoen – gå til den siterte teksten.
En kan derfor ikke forvente at elever skal opptre ansvarsfulle som elver, til enhver tid.

Jeg tror nok at vi er enig i det meste når det gjelder forholdet mellom lærere og elever. I denne forbindelse vil jeg legge til at min kommentar er basert på de opplevelser som både jeg og mine barn har hatt på forskjellige alderstrinn og på forskjellige skoler. I tillegg har jeg vært FAU leder på en av disse skolene, og dette er grunnen til at jeg skrev i min kommentar:

Evalueringsskjemaene på de respektive klassetrinn/fagområder
bør selvfølgelig være utarbeidet på en informativ, faglig og målrettet måte
slik at både lærere og elever skal kunne forstå
hva som er målsettingen for de fagene som læreren underviser i.

Med vennlig hilsen
Per

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden

Basert på egen erfaring med til dels demotiverte, ukvalifiserte og/eller inkompetente lærere vil jeg si at det er en glimrende ide at elevene skal kunne få anledning til å evaluere lærernes kunnskapsnivå og evne til å undervise.

Evalueringsskjemaene på de respektive klassetrinn/fagområder bør selvfølgelig være utarbeidet på en informativ, faglig og målrettet måte slik at både lærere og elever skal kunne forstå hva som er målsettingen for de fagene som læreren underviser i.

La meg her legge til at jeg ikke er spesielt intelligent. Men jeg er heldigvis klok nok til å sette pris på at det finnes mennesker som vet hvordan de skal forholde seg til slike ting som matematikk, fysikk og kjemi.

I mitt tilfelle vil vurderinger av en lærer innen et av de nevnte fagområder måtte være relatert til det rent pedagogiske, dvs. lærerens evne til å formidle et budskap som jeg i utgangspunktet ikke interesserer meg for, men som jeg likevel vil være glad for å vite noe om da dette kan ha betydning for meg senere i livet. (Man fyller ikke bensin i tanken på en dieseldrevet bil...)

Et slikt evalueringsskjema vil selvfølgelig skape problemer for skoler som har basert sin undervisning på et antall ukvalifiserte, inkompetente lærere, men hva med de elever som fra barnsben av synes at matematikk, fysikk og kjemi er det morsomste som finnes?

Hvorfor skal de måtte lide seg igjennom et helt skoleår; et skoleår som for dem vil være totalt bortkastet pga. lærerens manglende kunnskaper og/eller evne til å undervise i et fag som de faktisk er betalt (av våre skattepenger) for å undervise i?

Da er det bedre at læren får en klar melding, gjerne på det tidspunktet da hun/han skal bli ansatt om hva som forventes av vedkommende – og hvorfor. Og hvis det nå er noen lærere som leser dette, og som ikke setter pris på mine synspunkter, da bør de snarest skifte yrke, både til glede for seg selv og sine elever.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere