Peter Aga Ljoså

Alder: 23
  RSS

Om Peter Aga

Medlem i Klimautvalget i KFUK-KFUM Global

Følgere

Klimastreiken er ikke bare et rop om handling. Den kommer også med tydelige krav til politikerne.

Den nasjonale skolestreiken for klima fredag 22.mars viste tydelig at Norges barn og unge ikke er fornøyde med dagens klimapolitikk. Om lag 40.000 samlet seg over hele landet til historisk protest, og det med god grunn. Men klimastreiken er ikke bare et rop om handling. Den kommer også med tydelige krav.

Natt til 22.mars arrangerte KFUK-KFUM Global og Changemaker sovedemonstrasjonen «Sov som Erna – stå opp for klima» utenfor Stortinget. Her møtte rundt 100 ungdommer opp for å gjøre nettopp som politikerne i klimapolitikken; sove. Dette ble gjort fordi regjeringens ambisjoner om å kutte 45 prosent av norske utslipp innen 2030 er altfor lavt. FNs klimapanel sier at de globale utslippene må mer enn halveres innen samme tid, og da kan ikke Norge legge seg på et lavere nivå.

Prognoser regjeringen har lagt fram viser at Norge ligger an til å kutte 11 prosent fra 1990 til 2030. Dette er langt under målet om å kutte med 45 prosent. KFUK-KFUM Global krever at regjeringen minst kutter 55 prosent av nasjonale utslipp sammenlignet med 2005-nivå innen 2030. I tillegg må Norge bidra med en årlig klimafinansiering til utviklingsland på 65 milliarder kroner, fordi vårt historiske ansvar overgår det vi har mulighet til å kutte nasjonalt. Her skal 50 milliarder gå til internasjonale utslippskutt, mens 15 milliarder skal gå til å støtte utviklingsland med å tilpasse seg de klimaendringene det allerede er for sent å stoppe.

Vi baserer oss på rapporten «Norway’s Fair Share of meeting the Paris agreement». Den tar utgangspunkt i hvor mye klimagasser ulike land har sluppet ut fram til nå, og hvor stor økonomisk kapasitet de har til å bidra med løsningene på klimakrisen. Rapporten forteller hva som er Norges rettferdige andel av utslippskuttene vi trenger for å begrense global oppvarming til 1,5°C. Det er fortsatt mulig å nå målet, men tiden renner ut. Det er bare 11 år igjen til 2030 og jo lenger politikerne venter, jo dyrere blir det.

Skal Erna og regjeringen vise at de kan føre en ambisiøs og rettferdig klimapolitikk, må de høyne målene. Sørger de for minst 55% i nasjonale utslippskutt og 65 milliarder i årlig klimafinansiering er de på god vei. På toppen av dette må regjeringen jobbe for at nordmenn lettere skal kunne ta klimavennlige valg. Jernbanenettet og kollektivtransporten må bygges ut i hele landet, og det må bli billigere å ta tog og dyrere å fly. Det må systematisk bli enklere for folk å velge klimavennlige alternativ. Samtidig må Norge være en pådriver for globalt samarbeid i klimasaken.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere