Helene Ommundsen

Alder: 61
  RSS

Om Helene

Medmenneske. Meddyr.

Følgere

Takk...

Publisert nesten 9 år siden
Altså ble mennesker født av Ånden også før Jesus. Vi kristne har ofte oversett dette,og sagt at du kan bare bli født av Ånden ved Jesus. Altså,og selvfølgelig virker Ånden globalt over alt hele tiden,og møter mennesker i andre religioner også.

for at det fins kristne som deg, også.

Du gir kristendommen et mer nyansert fargeskjær enn svart-hvitt.

Gå til kommentaren

Ethvert menneske? Enhver gud?

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen – gå til den siterte teksten.
eg siterer meg selv i  innlegget:

"Mennesket selv søker mange kunster, så det kan være en besværlig vei å gå inntil man  kommer til dette sukket, hjertebønnen, og å få festet blikket på Frelseren. Det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud. Men i sitt vesen er frelsen enkel."

Du sier at "det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud."

Hvis jeg oversetter "Gud" med "Jahve", kan jeg forsikre deg om at det ikke ligger dypt i meg å finne "nåde" hos Jahve. Og jeg har vært dypt, dypt inne i meg selv.

En søken etter "nåde" - som i frelse fra det helvete Jahve angivelig selv har skapt og opprettholder? - ville samtidig bety et svik mot mine ikke-kristne medmennesker.

Vi kan dermed konkludere med at det ikke ligger dypt hos ethvert menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos din gud Jahve.

Gå til kommentaren

Argumenter imot

Publisert nesten 9 år siden
Arja Larsen – gå til den siterte teksten.
Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker.

 Når man snakker om forskjellige religioner, bruker man ofte begrepet tro, og i den mening at alle religioner dreier seg om det usynlige, og om å tro på den hinsides verden, og på eksistens av en gud eller guder.

Likevel reagerer jeg ofte på at det nevnes tro når man omtaler religioner, fordi det er bare kristendommen som har troen i sin dybde, som en vesentlig og sentral betingelse og praksis, og som skiller den totalt fra de andre religionene. Det vesentlige i andre religioner er det stikk motsatte enn i kristendommen.

Overalt i verden dreier den religiøse praksisen om å blidgjøre gud eller guder med forskjellige ofringer og gjerninger. Dette har vært kjernen i utøvelsen av religioner i alle tider. For eks i islam er det fem søyler: trosbekjennelsen, bønn, fasten, pilegrimsreisen til Mekka og velferdsskatt som må til for å oppnå frelse. Den sikreste veien til paradiset er å lide martyrium i jihad.

 Hvis frelsen kommer av gjerninger, da er noen mennesker mer privilegierte enn andre til å fortjene frelsen. Kristendommen har en avgjørende forskjellig og rettferdig vei til frelse, som er lik for alle mennesker. Den er enkel, og ingen er i utgangspunktet mer privilegiert, bedre eller frommere enn andre i å nå frelsen. Alle har samme startsted foran Gud. Forteller det ikke noe stort og enestående om Den Guden som har bestemt en slik rettferdig frelsesmulighet for alle mennesker?

De fleste av oss kjenner Joh 3:16 som presenterer denne enkle frelsesveien slik:

"For så har Gud elsket verden at Han gav Sin Sønn, Den Enborne, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv."

I sammenhengen henvises det til en episode på Israelfolkets ørkenvandring, når folket var omgitt av drepende giftslanger. Guds råd til Moses var: "Lag deg en giftslange og sett den på en stang! Hver den som er bitt og ser på den, skal leve." 4 Mos 21:4-9.

Dette er også en profeti om Jesus, et bilde som forteller om frelsens enkelhet i Jesus Kristus. Et hjertesukk, et blikk på Den Korsfestede er nok til å blidgjøre Gud. Rike og fattige, slaver og frie, mann og kvinne, gammel og ung, alle er likestilt foran korsets budskap:  Tro på Herren Jesus Kristus, så blir du frelst.

Mennesket selv søker mange kunster, så det kan være en besværlig vei å gå inntil man  kommer til dette sukket, hjertebønnen, og å få festet blikket på Frelseren. Det ligger dypt i et menneske å ville gjøre noe for å finne nåde hos Gud. Men i sitt vesen er frelsen enkel.

 Det blir stilt spørsmål om hvordan nettopp Bibelens stammegud Jahve av alle tusener av guder kan være den  eneste rette. Ovanfor har jeg argumentert for hvordan det kristne budskapet skiller seg fra andre i det at Gud selv kom ned for å frelse mennesker mens religioner krever at mennesker skal streve for å komme opp til Ham. 

Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker. Å eliminere dem burde uten videre være "tillatt" for kristne uten et spørsmål om den riktige guden blandt tusener.

Når alle avgudsbilder er eliminert, blir det ikke så mange guder igjen. Bibelens Gud skiller seg fra avguder i alt, ved Sin vesen, Sitt budskap, og Sine gjerninger. Han har gitt oss en samling av skriftlige dokumenter om Sin eksistens og om Sin frelsesplan. Dokumentasjonen er skrevet ned av mange øyenvitner. Formidlingen av vitnesbyrdet er bevisst gitt for mennesker som så, hørte og erfarte. Øyenvitnenes gledesbudskap om Den oppstandne Jesus Kristus har vist seg å være i stand til å forandre utallige menneskeliv.

Du skriver:

"Hvis frelsen kommer av gjerninger, da er noen mennesker mer privilegierte enn andre til å fortjene frelsen. Kristendommen har en avgjørende forskjellig og rettferdig vei til frelse, som er lik for alle mennesker. Den er enkel, og ingen er i utgangspunktet mer privilegiert, bedre eller frommere enn andre i å nå frelsen. Alle har samme startsted foran Gud. Forteller det ikke noe stort og enestående om Den Guden som har bestemt en slik rettferdig frelsesmulighet for alle mennesker?"

Jeg svarer:

Den er ikke enkel. For meg er det langt vanskeligere og mer intellektuelt kompromitterende å tro på Jahve-Jeus-frelse-konseptet enn det er å legge seg på knærne med baken i været fem ganger om dagen, eller foreta en reise til Mekka. Det er også langt vanskeligere enn å avstå fra skalldyr og svin, bruke ressurskrevende kjøkkenteknikker m.m.

Du skriver videre:

"Bibelens argumentasjon mot avguder burde være troverdig også for dagens mennesker. Den enkle begrunnelsen mot eksistensen av andre guder er at de er bilder og statuer laget av mennesker. Å eliminere dem burde uten videre være "tillatt" for kristne uten et spørsmål om den riktige guden blandt tusener."

Jeg svarer:

Andre guder er såvel bilder og statuer laget av mennesker, som skikkelser i skriftlige nedtegnelser. Akkurat som guden i Bibelen. Mener du å si at denne guden ikke er avbildet i kunsten, f.eks.? Mener du å si at Jesus, som angivelig er Jahves sønn og/eller Jahve selv, ikke henger på kors i katolske kirker og på soverommet over sengen hos mange kristne? Er dette da avguderi?

Jeg ser overhodet ingen vesensforskjell her. Jeg tror at absolutt alle religioner er menneskeskapt. Og noen av dem er så primitive at det burde være opplagt for noen hver.

Gå til kommentaren

Intellekt og godhet

Publisert nesten 9 år siden
Arnt Thyve – gå til den siterte teksten.
Er det mulig at godhet er et resultat av intellekt? Dette ser jeg på som sterkt tvilsomt. Det er ingen bevisbar sammenheng mellom intellekt og godhet. Det finnes mange mennesker som er langt fra intellektuelle, men gode, og omvendt. Kanskje noen har forsket på dette?

Sviktende intellekt og ondskap.

Jeg synes å se og oppleve at ondskap er tett koblet til det man folkelig kaller "dumhet".

Man kan selvsagt skåre høyt på matematisk-logiske intelligenstester og likevel være stokk dum. Dum som i ikke-reflektert. Dum som i ikke-empatisk. Dum som i ytterste konsekvens selvutslettende.

Gå til kommentaren

Flommen?

Publisert nesten 9 år siden
Dåpen er ikke mer mystisk, enn at den billedlig viser hva vi har i vente ved den siste basun.

Hvis dåpen er en symbolsk handling som viser hva vi har i vente ved den siste basun, betyr det vel at vi skal druknes?

Det er det mest nærliggende bildet. Ditt bilde er temmelig far out, for barnet kommer da ikke opp fra døpefonten i et nytt skrud.

Og så jeg som trodde at Jahve hadde lovet å aldri drukne oss mer... Men Jahve er selvsagt ikke til å stole på. Ei heller det påståtte faktum at han fins.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere