Helene Ommundsen

Alder: 61
  RSS

Om Helene

Medmenneske. Meddyr.

Følgere

Julerov

Publisert rundt 9 år siden

Vææææhhhh!

Den slemme kristendamen vil stjele julen fra meg!

Min egen, personlige jul, ikke ispedd kristmesser og annen avgudsdyrkelse.

Julen - den med snø og julelys over Kittelsbukta, duften av gran, røde kosetøfler, hvit paradoks-bekengelkjole, svineribbe fra tidligere happy gris i ovnen og sitronvodka og juleøl. Og riskrem med bringebærsaus og min manns herrrlige julemusikk.

Og godfilm under dynen, og gale dikt og fellesdikt og latter, mye latter. Og de siste karamellene fra Kiev. Og kanskje lån av flekkpels som deler seng med oss.

Alt dette vil den slemme kristendamen stjele fra meg fordi hun vil tilrøve seg julen og kalle den bare sin egen!

*** Tingeling. ***

Gå til kommentaren

Graves opp???

Publisert rundt 9 år siden
Erling Rimehaug – gå til den siterte teksten.

Når SV sier dette er et avgjørende skritt på veien mot en palestinsk stat, er det mest ønsketenkning. En palestinsk stat kan bare skapes i samarbeid med Israel. Og viktigst er det at palestinerne må legge et fundament for et samfunn som kan fungere. Det skjer ikke i FN.

Er det ikke mer snakk om å graves ned?

Helvete, vet du.

Gå til kommentaren

Men hvem er?

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Willoch er ikke troverdig.

Troverdighet har med et godt skall å gjøre.

Som THY sier det: Det er for mange av dem: Tenner, hvite tenner, tom hos bikkja.

Gå til kommentaren

Men, min kjære

Publisert rundt 9 år siden

som er VÅRE oss oss gnu genene utover kan være rent ego,adopsjon kan være medmenneskelighet

Hvor forsvinner da jødedommen, kristendommen og islam?

Gå til kommentaren

Ja,

Publisert rundt 9 år siden

Men de fenomener som ikke ser ut til å kunne ”reduseres” og forklares på denne måten, antas å være illusoriske. I moderne tid ser man derfor at en rekke fenomener har vanskelig for å finne rom innenfor et slikt materialistisk paradigme. Her kan nevnes ting som farger, lyder og varme. Men også eksistensielle fenomener som fri vilje, objektiv moral og mening, kjærlighet og gudstro. Det materialistiske grunnsynet synes å peke i retning av at disse fenomenene og oppfatningene er illusjoner. Dermed ser vi, igjen, at det er kort vei fra grunnleggende virkelighetsforståelse og over til konsekvenser for samfunnslivet.

Likevel: For mange i vår tid synes denne virkelighetsforståelsen å være selvsagt. Den går hånd i hånd med en fast tillit til at naturvitenskapen i dens mer eller mindre nåværende form, en gang vil gi oss alle svar om virkeligheten. Moderne empirisk naturvitenskap, som på mange måter har tatt en matematisk-materialistisk virkelighetsforståelse for gitt, har nemlig vært uhyre suksessfull. Med sine metoder, mekanismer og sammenhenger har den gitt oss jetfly, genetikk, mobiltelefoner og atombomber. Og evolusjonsvitenskapens grener har på imponerende måter vist oss at alle arter henger sammen i i utvikling og slektskap. For mange synes det derfor enkelt å konkludere med at verden rett og slett bare er formålsløs materie under påvirkning av faste naturlover. Alle komplekse fenomener kan dypest sett forklares ved å føres tilbake disse første prinsippene.

men ingenting av dette gir noe svar på klokkemakerens eventuelle tilstedeværelse.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere