per strømme johnsen

Alder: 65
  RSS

Om per strømme

Følgere

Publisert over 7 år siden
høres mer interesant ut en mye jeg hører her, og dette med Babels tårn virker ivertfall mer rimelig enn at noen kunne nærme seg en Gud som eksisterer overalt, ved å bygge et høyt nok tårn.

I svar til Rf Larsen skriver du Odin, som sansynlig kommer fra Adonay (skrives sikkert annerledes).

Om de to "religionene" leses paralelt, ser en nok trek, som ligner.

Når "Gud" skriver at Bables tårn kan føre til at menneskene vil komme i "Guds" skikk mentalt/forstandsmessig, bli som Guder, kan det ikke være snakk om ett babelsk 200m tårn.

For meg er det innteresange med historien, hvorfor forvirret "Han" dem med mange språk ? Hvorfor skulle ikke "de" bli lik Gud ?

For min del sitter jeg igjenn med tidspunktet. Det var ikke inne.

For en "Gud" som ikke ville ha en gjeng som var lik seg, det virker mot hensikten med skapelsen, noe "jeg" mener er å bli ett med "skaperen".

Om der er en skaper, og en "driv" mot ett "mål", må dette være universelt, og ikke eksklusivt. Absolut alle, og alt, vil "drive" i retning av "målet". Bevisst, eller ikke.

Jeg har valgt å bruke min bevisthet, på om mulig forbedre å sense denne "driv", om mulig gjenkjenne den i mennesker, religiøse eller ikke.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
så kunne jeg enten gå videre ut til det universet hvor jeg kom fra (det vil si det vi lever i) eller videre ut til enda ett univers som holdt alle de gamle og nye som eksisterte før og som kom inn i eksistens da jeg skapte de.

Jeg har gått med mange sko få føttene. Også kristne :)/

Problemet med de parene, var at de ikke tilot den skapertrang du herover beskriver. Enda du er en etterkommer av skaperen.

I datiddens Babel, begrenser "Gud" mennesket, eller sinker det, fra å få full insikt. Bli som "de", "Gud" sier "bli som Oss".  Skulle ett tårn kunne bygges så høyt, at det kom opp i "Guds" himmel ?

Siden kristen teologi ikke tilater andre Guder å finnes i Guds nærhet, må det være Jesus han snakker om, sier mange kristne.

Du har en del lenker, som "kan belyse" disse skriftstedene i Toraen.

Ut fra dine inntersser for det bakenfor liggende i vårt opphav, både genetisk, og metafysisk, kan jeg anbefale å lese litt om det hebraiske alfabetet.

Toraen er også en skrift, som har flere dimensjoner/lag, en det kristendommen aksepterer teologisk.

For den "Guden" Toraen henviser til, finner en på innsiden, ikke bare i andre dimensjoner.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Nå er det selvfølgelig ikke bare i menigheten man er det, det er over alt. Synes det påhviler Kristi etterfølgere et særlig ansvar her, uavhengig av annet.

Skriften forventer ett særlig ansvar. Og siden der er en lekasje vedrørende kristen oppfølging av dette,  sier det noe om oss i dag.

At det er person, og ikke menighet som styrer, ser en i hvor stor makt, eller påvirkning lederen/e har. Menigheten blir som lederen. Og forkynnelsen(praktiseringen av det talte ord) blir også i etterfølging av lederen/e. Det samme skjer hjemme.

Så enn hvor mye en harfått med seg av Guds ord, er og forblir det ens personlighet som preger vår evne til å ikke påføre andre krsnkelser eller skam.

Å se seg selv nok, handler kan hende om å ikke se seg god nok. Aksepterer/elsker en seg selv, trenger en kan hende ikke så mye tid til seg selv.

At "en" person i menighet, eller ellers i samfunnet, kan ha tiltreknings kraft, og får etterfølgere, kan være bra. Det beste er når hver enkelt evner å være Mesias, eller sitt fullle potensiale av "seg", den som er elsket.

Gå til kommentaren

føye sskam til skade

Publisert over 7 år siden
Men vi skylder hverandre å ikke føye skam til skade, noe den kristne menigheten ( og andre) ofte har gjort.

En kristen menighet, er omtrentlig som dette foraet.

Mange personer, og de fleste hvet ingenting om hverandre.

Hvor når krenkelse og skam blir lagt til den "byrden" hver enkelt bærer, hvet kunn den som motar det. Og som KM Sonefeldt anbefaler, så tier de fleste om de fleste krenkelser.

Hver og en har ansvar å elske sin neste som seg selv. Også den som krenke/s. Det er først når en elsker seg selv, at en er istansatt i å ikke la krenkelsen bli en byrde, men heller en kraft til å vokse.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Eskil Dahlen – gå til den siterte teksten.
Selv om det ikke er mulig å gi noen god forklaring på hvordan bevissthet oppstår, er det ingen grunn til å anta at det ligger "noe" utenfor det fysiske.

Det at en kan tenke masse spennede tanker ligger i etterkant av bevisstheten og har som sådann neppe noe særlig forklaringskraft for bevisstheten.

Vi er enige.

Så derfor er jeg i dag usikker på, om "min sjel" er udødelig. :)

Det fysiske omformes nok  tilbake til energi, og dermed fortsetter det etter jordpåkastelsen. Hvorvidt" jeg er der", eller en annen plass, velger jeg å ha åpen.

Det er om der er paralelle dimensjoner, eller koblinger vi ikke kan måle, bekrefte, som frister tanken.

Kristne kaller dette Ånd. Og jeg tror de  mener også sjelen å være av en ikke fysisk opprinnelse.

Om der finnes "noe" eller ikke, er jeg i dag undrende, velger å leke/drømme/sveve/fabulere i denne tilstanden  av å dyrke en åndelig interesse.

Den har ingen reel objektiv status som virkelig. eEn hjelper meg i min søken etter meg.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere