per strømme johnsen

Alder: 65
  RSS

Om per strømme

Følgere

bundet

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Hvor er vår frihet hvis man fortsetter I samme sporet som Før?

Om du ikke er bundet trenger du ikke frihet, da er du fri.

Teologi religion er tankebygninger. Og deri sitter den kristne fast, i en eller myriader av dem.

Den som er fri, trenger ikke å endre seg. Han er endret. Har vendt om fra den veien han gikk på. Den som ikke er fri, må vende seg om fra den veien han går på, starte på frihetens vei, og forhåpentlig tar det ikke hele livet før denne har funnet friheten.

Ikke alle vil finne friheten i dette livet. Uansett er seieren vunnet, ingen ting å frykte på den andre siden.

Gå til kommentaren

Sannhet

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Om Guds Ord er grunnleggende Sannhet vil vårt selvbilde i oss selv ikke gagne oss,

Som eksempel er "Ordet" en rettesnor, følgesvenn, hjelp, kontrast, veiviser, til hva?

Utgangspunktet for denne tråden var hva er Hellig for deg/meg.

Om du/jeg har fått tilerte doktriner som rettesnor veiviser etc, er vi da representant for noe "Hellig" sett i lys av dette? Sett at doktrinene er feil, hvor blir det da av det hellige?

Hellig betyr utvalgt. Og deri ligger selvbildet vårt, om vi ønsker det. Jeg er Utvalgt/Hellig.

Og da vil den som "Opplever" frihet, være Hellig" eller på bedre norsk utvalgt? Ut fra skriftstedet ikke den som sier, men gjør, har det, da vil ikke nødvendigvis den kristne være "innenfor" men friheten til den vi sier er utenfor er dennes bevis på at hen er innenfor?

Så om evigheten er ordnet(ved at en har sonet all synd, også dens synd som endatil ikke er klar over evangeliets kraft),  da blir vel frihetens vidnesbyrd rettesnor for hvem som har "Det" eller ikke har det?

Gå til kommentaren

nåde og sannhet

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Uten nåde og sannhet så blir det ingen frihet.

De fleste av oss, trenger nok begge deler. Men du sikter sikkert her til Jesus som kom med nåde og er sanheten. Du snakker ikke om en frihet som går an å oppleves her i dette livet.

Det du skriver er religion, satt i bevegelse ved forskjellige doktriner. Og bevegelsen oppleves ikke som noe som setter fri. Det begynte godt, og ble tankebygninger som hos de fleste kristne, om ikke alle. Du får håpe det er en rest igjenn, eller så får du komme utenfor til oss andre som venter på invitasjon til brulupsfesten. Limer inn noe fra Hans P S

"I dag forstår jeg mekanikken bak disse innbildningene og fantasien som slippes fri når man innbiller seg at dette er hellig, sant eller nøyaktige beskrivelser"

Heri kjenner jeg igjenn noe av den kristne tros største proble:  Det å "ha" de doktrinemessige sannheter, men ikke friheten.

Gå til kommentaren

Enig i å være uenig

Publisert over 6 år siden
Selv om de heller ikke evner å skaffe et eneste adekvat bevis for påstandene

Det å mene noe, trenger vel ikke nødvendigvis å være feil, om den andre er uenig?

For min del var tilnermingen JPE har til det en ikke hvet positiv.

Om en tenker på annen "tro" og dens utfollelse , virker dette som en mer ok tilnerming, en å tegne en "forbudt" tegning.

Hvilken utfolelse en tro har, er vel problemet? Ikke å nødvendigvis tro, mene tenke noe?

Jeg har ogsså hvert kristen, og som deg valgte jeg å endre den tilstanden fra tro til noe annet. Søkende, en som leter, er åpen for noe jeg ikke hvet, men inntereserer meg for.

Jeg syiller spørsmålet, kan kristendommen være rett tro for meg, da den trykker meg ned? Og kan der være noe "annet" som trigger min oppmerksomhet en en Gud? Er det kun tankebygninger, fantasier jeg/andre har spunnet sammen? 

Det er mange måter å rive ned tankebygninger på. Når jeg i "dag" går inn i en religiøs sammenheng, prøver jeg å nyte det som trigger mine positive følelser. Og så evaluere hva som trigger de negative. Og heri har jeg mye å lære. Om det er kunn materie, koblinger i hjernen, eller noe mer, kan for meg fortsatt få være noe jeg koser meg med, i mitt hobby univers. :)

En fin dag.

Gå til kommentaren

Friheten ligger i at en er fri:)/

Publisert over 6 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Friheten i livet til den troende ligger i sannheten og i Nåden

Alt i skriften kan forståes.

Friheten føles. Kjennes, smakes, luktes ,høres sees.

Før du har opplevd at "Sannheten" har satt deg fri, er og forblir det ord.

Trenger ikke være kristen for å være fri. Det har med den enkeltes selvbilde å gjøre.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere