per strømme johnsen

Alder: 65
  RSS

Om per strømme

Følgere

Slå så mye vi finner fasit for.

Publisert over 6 år siden
Arild Holta – gå til den siterte teksten.
Slik er det også med norsk debatt om straff av barn. Rasjonelle argumenter er byttet med forkynnelse, moralisme og et kaos av følelser, hersketeknikker, tillegging av følelser og meninger, karikering...

All utøvelse av vold i oppdragelse er vel å  betraktes som unødvendig?

Alle psykiske voldshandlinger i oppdragelse er vel også å betraktes som unødvendige?

Når det kommer til den enkeltes moral og mulighet til å oppdra uten noen form for vold, står de autoriteter vi er undelrlagt hjelpesløse om der ikke blir åpenbart at der utføres diverse typer vold i det private hjem. Det autoritetene har sagt/lovbestemt, er der det kommer for en dag at noen i Norge påfører ett barn vold, være seg i oppdragelse eller ikke, så skal det straffeforfølges.

At ikke skriften og almen eldre kristen tankegang om oppdragelse er enig i norsk lov, hjelper lite. Det vil komme tider fremover, da ferre og ferre vil bruke vold under barneoppdragelsen. Forhåpentlig fordi den enkelte forelder ser at det er en dårlig form for oppdragelse. 

Fikk en følelse ut fra det du skrev at du kunne, om der ikke var så mye useriøs debattformer vdr tukt, tale for tukt.

Gå til kommentaren

Det er ok?

Publisert over 6 år siden
Atle Pedersen – gå til den siterte teksten.
Så bruk av fysisk avstraffelse mot barn har pågått i vestlige/kristne nasjoner langt inn i vår tid.

Det at hellige skrifter tilater/oppfordrer til vold er sansynlig hovedgrunnen til at det også aksepteres innenfor miljøer som er trofast mot   for dem,  de hellig e skrifter.

Dette er, og vil forbli slik inntil den enkelte troende i karakters styrke eller av påvirkning fra en venn eller en myndighets person kan endre syn.

Dette er "vanskelig" for en "utenforstående" oftest betegnet som en fiende, motstander etc, å være med å påskynde.  Du blir jo betraktet som fiende, og sansynlig  er det du sier å betraktes som ugudelig og løyn.

Gå til kommentaren

Som far så sønn:

Publisert over 6 år siden
Det var hverken Bratlie elelr Aslaksen som riste deg, det var dien foreldre og det var dere individuelle valg

Jeg brukte vold mot mine barn, sansynlig grunnet min oppvekst. I dag kan jeg si at om jeg hadde hatt nok karakterstyrke til i voksen alder å "hevde" min autoritet uten vold, ville jeg sluppet det.

Min oppvekst og senere min menighets/pastor/bibelske  tilknytning gjorde at vold var en akseptert oppdragelsesform.

Ja endatil som innlegsforfatter beskriver ble det oppfordret til det, eller annbefalt. Og selvsakt med skriften som fundament.

Nå var jeg med i frimenighet, og forkynnelsen jeg snakker om skjedde langt ut på 90tallet. Kan ikke huske at det er blitt dementert, men så sluttet jeg i  det miljøet i 2006.

Så hva kan forvatteren  oppnå med ett slikt innlegg. Skade Smits venner? Eller fortsette med å holde oppe at det ikke er nødvendig å bruke vold for å oppdra barn?

Så lenge Bibelen består, vil foreldre/pastorer og andre myndighetspersoner som bruker denne skrift som rettesnor,fortsette å tukte sine undersåtter/barn. Og barn i betydningen de som ser opp til "deg" og egne la de smånbarn, trenger ikke å få en opplering i hvordan man med vold/tukt kan kue, eller oppdra noen. Eks vis en barnehagekamerat eller skoleelev.

At psykisk vold er samme ulla, er en annen ting, for det er karakteren hos utøver som er det avgjørende, hvorvidt Hen endrer seg bort fra et event "feil" syn på oppdragelse.

Religiontolkernes Gud er kan hende den eneste som ikke endrer taktik. Han fortsetter med stø hånd. Slå med den ene, velsigne med den andre. Vi er nok blitt for humanistiske.

Gå til kommentaren

Såre enkelt;)/

Publisert over 6 år siden

Jeg er sikkert en frafallen i en kristens øyne, så det er andre bibelvers jeg må lese, for å komme tilbake til kristendommens favn. ;)/

For meg nyttet det alså ikke å si ja?  Det var jo ikke jeg som kalte på meg, og de ferdiglagte gjerninger jeg gikk i, tok en dag slutt, grunnet at jeg sluttet å vandre i de.

For en kristen er det fristende å forklare at i "mitt" tilfelle, så har jeg aldrig møtt frelseren og tok aldrig imot DHÅ.

Jeg har tenkt meg tankene, at frykten et mennesket har for helvete, er større en trangen til frihet. Dermed bytter det ut den frihet det er i at all synd er sonet, til de bånd og lenker teologien setter en i. I ett øyeblikk var en fri, i neste er en mer bundet en før.

Enda så enkelt det er :)/ er det "himmla" vanskelig.

Du blir nødt til å fortsette med din vandring i degode  Gjerninger Han har lagt foran deg, og jeg får fortsette med å lete til jeg finner. Det skriftstedet gir meg håp.;)/

Gå til kommentaren

enige

Publisert over 6 år siden
Lise Helgesen – gå til den siterte teksten.
Jeg tror ord er Skapende.

Alle ord er skapende. 

Formidlingen av ordene er oftest utslagsgivende om de skal bygge opp, eller rive ned.

Når vi skriver, utaler oss, blir våre ord vurdert. Når ordene ikke samsvarer med våre handlinger, som også kan leses i våre ord, vil leseren se om den frihet vi taler er ordgyteri, eller reel frihet. For friheten er reel. Kan ikke fakes overfor den som er fri.

Den som motar ordet, vil også av egen erfaring oppleve om ordet slår rot og gir frukt. Derfor er den kristne som ikke er fri, og ikke serverer frisk livgivende føde, så lett å avsløre.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere