per strømme johnsen

Alder: 65
  RSS

Om per strømme

Følgere

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Ellers så synes det for meg som at du bekrefter at det er din holdning at man like godt kan kalle voldtekt og drap for gode som for onde handlinger.

Hva du mener om mine holdninger, er vel subjektivt ?

Og her har du samme problematikken. Ut fra en objektiv sannhet, kan noen anta noe om meg. Mine ord kan veies, katalogiseres og der gis en analyse, dom, konklusjon, etc.

Dette er det normal kristendom består av. Og noe av det kristne blir mislikt på.

Noen andre bidragsytere her inne, har kompletret mine ord og vendinger. Ikke tilkjenne gitt det ved navns nevnelse, men jeg takker for bidragene for egen del. Jeg er på leting, famler, men vil videre. Søker.

"Mine" "konklusjoner" er grunnet på egne selektive oplevelser. Jeg måtte for egen del, finne ut om der var noe godt eller vondt i meg.

Dine vurderinger ut fra det jeg skriver,  er at jeg kan se på voltekt og drap som gode gjerninger.

Og denne konklusjonen er tatt på våre dialoger. Kjente du meg, ville dine konklusjoner vøri mer nyanserte, kan hende annerledes. Da visste du hvorfor jeg ikke svarte, hvorfor jeg ikke dementerte. Om jeg hadde lyst å la det stå uimotsagt, eller satt fast etc.

Om jeg "mente" at det ikke var en ond handling, ville jeg kan hende komme i kategorien, ond selv.

Men i det øyeblikket vi ble bekjente, og kan hende venner, ville ondskap bli vendt til venskap. Det personlige aspekter ville endre holdningen vår, fra skepsis, fremmed, til venn. En venn er som oftetst ikke onskapsfull. Da ville h`n forblitt ukjent, og kan hende ond.

Om "jeg" (nå din venn)var den våkne overgriperen i "voldtekten", ville du prød å finne årsaken til hva som skjedde.

Finne om mulig formildende omstendigheter, høre min versjon, tro "litt" på meg. Du hvet jo at "jeg" din venn ikke gjør onde handlinger. Alle stener ville bli snudd, for om mulig i beste fall frikjenne meg.

Selvsagt måtte du ha snakket meg til rette, for å demme opp for at jeg muligens "hadde" forgrepet meg.

Men "onde" handlinger, fikk vi vente med å utale. Forhåpentlig vis.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Eskil Dahlen – gå til den siterte teksten.
Mener du at ånd er av fysisk natur eller ikke?

Når jeg putter inn en "ukjent dimensjon", i stede for "ånd", blir tanken om det spenende.

Da kan muligens ukjente dimensjoner, ha innvirkning på vår fysiske verden. 

Om det er dette Toraen beskriver, så er det kan hende noe ukjent, og kan hende interesant i gamle religiøse tekster.

Om der er inteligens der, er en annen ting. Eller om vi eksisterer grunnet de andre dimensjonene, er også tanker. Men dog enda bare tanker, dog artige tanker for meg.

Inntil der kan slåes fast at de er objektivt til stede her, forblir de tanker, eller tro, som det onde.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Sigurd Eikaas – gå til den siterte teksten.
Som feks at ditt standpunkt faktisk impliserer at det objektivt sett da blir like riktig å kalle voldtekt og drap for gode handlinger som for onde handlinger.

Beklager. Jeg trodde du var troende, og brukte de bibelske tidenes forskjel på hva som i en tid kalles godt, og i en annen kalles  ondt. Og Gud ville jo da være ett referansepunkt på noe uforanderlig.

Alene ut fra disse endringene, om gud da "er" stabil, er ikke ond  objektivt stabilt.

Det er plenti med handlinger andre gjør, som ikke gavner mitt levnet og væren. Men å kalle de onde, eller gode ? De "var" handlinger, valg noen tok der og da. I øyeblikket valget ble tatt, ser ikke "jeg" at handlingen er "ond".  Det er en handling,  i utrykk av ord, fysisk aktivitet, som ettt drap, en voldtekt, ett slag, forsvar, angrep.  Alle handlinger med sin bakgrunn i den enkeltes væren.  Hdde de kjent meg, og ønsket meg det beste, ville sansynlig handlingen sett annerledes ut. 

Samme person, men forskjellige reaksjoner. Ikke gode eller onde, kunn reaksjoner.

Så for meg er brukenav ordet ond, fargespill når en skal opplyse om ens følelse for noe/n.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
jmf. siste offentlige diskusjon om sovevoldtekt, feiloppfattede signaler, rus osv. som forkludrer det angivelig "soleklare" bildet noe ihvertfall.

For en som står utenfor, kan feioppfattede signaler, egen rus, minsket "god" dømme evne, "kunne" forklare hvorfor noen tilater seg å ha samleie med en sovende person.

Antar at det også kan gjelde avikere, og deres tolkninger, feiltolkninger.

Hvorvidt "ond" er en objektiv tilstand, substans, er jeg blitt tvilende til. Det hadde vøri letter å sluppe unna ansvar om så var tilfelle. Da hadde man noe/n å skylde på.

Av egen erfaring var det å kaste ut "den onde", en del avdet å bygge opp mitt selvbilde av å være god nok som jeg er, eller elske meg selv, som ett annet bilde.  Den onde hadde ikke lenger tilholdsted, ble styrtet i avgrunnen med resten av svinene i legionen.

Skriften kunne brukes som en realiserings tekst, med uante resurser og muligheter. Den kunne bli brukt til å plasere "det/den onde" der det var. Alene hos meg.  Det "onde" kunne hos meg korsfestes, for min del trengtes det ikke daglig, en gang var nok, og så mistet det sit feste.

Grunnet ett liv som kristen, forble mine ord preget av det kristne språket, og for meg naturlig. Objektivt sett ikke "normal", subjektivt perfekt.

Noe lignende ser jeg med "ondskapen". Den er ofentlig synlig  i utøvelse. Kan også avsluttes, ved å avstå fra utøvelse. Da blir ondskap ett element i egne øvelser i sinnet, fremfor utførelse og dermed beskuelig og nødvendivis registrerbart som "noe" i det ofentlige.

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden
Rune Staven – gå til den siterte teksten.
Så da kan man tenke jo jeg gifter meg på nytt selv om det er synd, jeg blir jo tilgitt alikavel, er ikke dette å utnytte nåden?

Er det forskjel på den synden du gjør bevist, og å synde ved å gifte seg på nytt?

Er ikke to synder like for deg? 

Når den som giftet seg får tilgivelse, hva kan han henne gjøre med det? Skille seg? Det er også galt ?

Har du dine to hender intakt? Enda du har utført samme synden gjentatte ganger etter at du fikk den tilgitt første gangen? Har du stukket ut øynene dine?  Vendt om? Den som har vendt om, går vel på en ny vei, en annen retning? 

Gjør som meg Rune, slutt å synde, da slipper du disse debattene, da blir du fri. Da blir vi to på denne smale veien.   :)/

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere