per strømme johnsen

Alder: 65
  RSS

Om per strømme

Følgere

Så va det påan igjenn.

Publisert over 3 år siden

Likte tankene dine rundt følbar tro.

Etter hvert som årene har gått, har jeg blitt mer rundhåndet med dine og andres meninger. Så nå kan jeg "føle" med deg, gjennom de fleste komentarer, og "forstå" ):. 

Der jeg før var på leting mellom min følte tro, og mitt opprør mot en Gud som ikke passet inn i mine dagers moderne tankesett, fikk jeg "friheten" til å ikke tro på det jeg hadde "før".

Jeg leste nett om forskning på at trær lager lyd, med frekvenser som for oss ikke er hørbare. Så fra å ikke ha ett komuniserbart liv med ett tre, har jeg nå en slags komunikasjon ved dets vibrasjoner. 

Før var det ikke en vitenskaplig annerkjent "kontakt", i dag kan jeg "anerkjenne" følelsen av en nærhet til ett stort tre.  

Jeg velger her å bruke min fantasi, til å "skape" en "kontakt", noe som jeg også før gjorde med min "gamle" tro. 

Kan fortsatt ikke høre Gud, og hører fortsatt ikke treet, men  har fått bevis for at treet kan høres med rette instrumenter, og sansynligvis berører meg ved sine vibrasjoner. 

Min visshet om å være knyttet opp mot en "Gud", er blitt sterkere, dog uten følelser. Har også fått en større tvil på at "Han" er den som den kristne beskriver som sin sanne Gud.

Så tro med erfaringsbekreftelse , blir valg på hvilke følelser jeg skal velge å tilate i ett forhold til en "Gud".

Tro uten erfaringsbekreftelse, er uansett tanker som skaper følelser, som også kan tolkes som erfaringsbekreftelser.

Liker din til nerming til dine sansynlig selvopplevde gode "tros" følelser. Da jeg ble gammel nok, kunne jeg også stemme i. 

Gå til kommentaren

Hvorfor

Publisert rundt 4 år siden

Hvordan kan jeg endre meg mot der hvor min rette plass er.

Hva skal til for at   jeg   "tar opp mitt kors og går" ?

"Jeg" velger å forbruke. Velger å være en av massen.


Hvorfor skal jeg forbruke mindre, da jeg "elsker" å forbruke.

Det blir oppfordret/reklamert til å forbruke. Produsert for å forbruke. Min velferd er bygget på forbruk. Om jeg forbruker mindre, mister noen i kjeden jobben.

Hvorfor skal jeg endre meg.


Vi  skal få en dag i mårå, som blank og ubrukt står.


Som kristen nekter jeg å rive meg løs fra tanken og drømmen om en ny himmel og en ny jord.

Som kristen har jeg  plikt til å gå mot en forut bestemt undergang/dommedag.

Takk og lov for at jeg har biletten i orden.


Bra innlegg Arne JV.


Gå til kommentaren

Mørke

Publisert rundt 6 år siden
har vel allerede fått et solid skudd for baugen i det innlegget tituleres "den mørke ideologien". Hva inviteres det til?

Mørke som demonisk, noe Haug ikke tror på i religiøs sammenheng, mørk som ikke belyst, mørk som dyster lite ønskelig ?

Grunnen til at jeg liker å lese, noe jeg ikke nødvendigvis helt forstår, er ønsket om å forstå. Lære, utvikle, avsløre egen uvitenhet.

Debat form fremfor, er viktigere for meg en innhold. Og ønsket, behovet for å kunne skrive det jeg tenker føler, er større en avsløringen som dum, ensformig, gjentagende etc. 

Debat kan lite sansynlig utvikle endringer, eller berike kunskapsmessig om ikke debatantene mestrer å se at den andre om ikke annet en ønsker å gjøre sitt beste, selv om he`n ikke i våre øyne  mestrer det.

Så ta da den "mørke" idiologien. Hvordan kan den belyses, og evnt åpenbares for dens utøvere  ? Gjennom dialog ? Hvilken dialog ? Gjennom media ? Hvilke media ?

Om en ikke i det minste forsøker å belyse, det en selv ser som mørkt, om ikke annet for at andre også skal tørre og si at keiseren er uten klær, hva har en da av mulighet for å fremme sitt eget ønske ? Hva fremmer denne idiologien, og hva kan evnt jeg gjøre for å belyse det jeg mener den fremmer.

Gå til kommentaren

Verdi debatt

Publisert rundt 6 år siden
du trenger da ikke konspirere mot gud og hvermann bare fordi du er frustrert? Jeg er helt enig med moderator. Denne anekdotiske sutringen og misantropiske gjallingen som du og flere på tråden til enhver tid skal ha rom for er jo rett og slett dørgandes lite virkelighetsorientert.

Verdi debatt kan vel for meg være anekdotiske sutringer og misantropiske gjalling ?

Selv om det for deg ikke er Høvisk ?

Disse her dørgandes lite virkelighetsnære sutrere, er for meg en kilde til utvikling. 

Ikke at jeg mestrer språket og tankeganger til en hver tid, men jeg menes å merke min egen utvikling mot å forstå "noe" :)/.

Trangen/ønsket vårt til å forstå, å være en del av ett hele, om ikke annet  en leseren av det som skrives her inne, er kan hende drivkraften til vårt eget bidrag, i vår egen tankeverden, eller også i å delta skriftlig her inne.

Om jeg noen gang blir en liten del av det universelle "vi er ett", eller forblir en liten del av min kulturs lille oss,  vil jeg så lenge det går, være uenig med deg i hva som er tankeløst og virkelighets fjernt, og hva som er nødvendig innblanding fra moderator, eller ei.

Jeg kan dog ikke gjøre meg ett med de annekdotisk tenkende sutrere, grunnet at  Men jeg liker denne  anekdotiske sutringen og misantropiske gjallingen, selv om jeg ikke hvet hva som ligger i ordene.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 6 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.
Det var da en forferdelig mistenkeliggjøring av andre mennesker?

Skal vi si det slik at når kristne ber om fred på jorden, så mener de det godt, mens når muslimer ber om fred på jorden, så er det mistenkelig og egentlig et ønske om islamistisk diktatur?

Hmmm, jeg får nesten lyst til å spørre: Tror du alltid så dårlig om dine medmennesker?Litt av sitatet du reagerte på:

"Sitatet er en bønn en Muslim helhjertet kan be."

Antar at helhjertet  gjelder for muslimer som for kristne, og også for meg og deg. ?

Mistenkeliggjøring er også når vi som meddebatanter ikke mestrer å se det beste i den andre. Og det er også en del av debattens vesen, at den fremmer tanker og følelser, og forårsaker at vi forhåpentlig også skriver det vi tenker uten filtrer.

Når kristne ber om fred på jorden, er det også en underliggende tanke av at om alle hadde vøri kristne, hadde det lett blit fred. En kristen er vel forpliktet til å ha dette som underlag, da kristendom også er en av de  frelsende religionene.

En "sovende" kristen, en som meg, trenger ikke frelse noen, og da er ikke aggesjon aktuelt. En brennende kristen er forpliktet i henhold til å "gå ut og gjør alle folkeslag til lærlinger/etterfølgere", og akkurat gjøre dette.  Gå ut , forkynne, og gjøre til etterfølger den som ikke er det.

Likeså er det for muslimer. Noen trives med å være sovende, og noen tar frelsesbudskapet på alvor og går ut. Uansett vil både en sovende kristen en brennende kristen en sovende muslim og en brennende muslim kunne istemme helhjertet et ønske om "Fred på jord".

Så hva er mitt motiv for å skrive?

Hva er ditt?  Fred på jord, eller noe annet. Hva er Haugs motiv, Horns , Johansens og de andre?

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere