Peder M.I. Liland

Alder: 80
  RSS

Om Peder M.I.

Følgere

IKKE ?

Publisert over 4 år siden

Njål Kristiansen trekker sin konklusjon. Albert Einstein avholdt seg fra å ta stilling til dette dilemmaet, under/ikke under. Han bare registrerte det, og tok tydeligvis ikke stilling, fordi han manglet oversikten over dette enten - eller.

Njål Kristensen hevder, nærmest med generell adresse og ikke spesifikt til Israels 6-dagers konfrontasjon med sine  truende naboer, som  ville kaste dem på havet, stikk i strid med folkerett og respekt for godkjente statsgrenser.

Nå er dette femti år siden. Det skjedde  ifølge Njål Kristensen ikke som et under. Det skjedde kun på grunn av en historisk situasjon som lar seg forklare av Njål Kristensen. Forsøker NK å imponere ? 

Gå til kommentaren

Det store puslespillet

Publisert over 4 år siden

Albert Einstein ble nettopp sitert av Erling Rimehaug. Historien lar seg ikke lettvint forklare, selv ikke på youtube.

Selv nasjoner og folkeslag langt unna Jerusalem kan gjøre seg tanker om sin og andres historie, helt i tråd med utsagnet fra Einstein. Men med den universelle menneskerettighetserklæringen i tankene, må det være i tankene hos alle parter i en konflikt, at de dreier seg om menneskeliv, ikke bare om strategier for å oppnå kontroll. Internasjonal lov og rett må komme sterkt til orde, ikke bare i denne konflikten. Det er avgjørende at det opprettes grenser, som demper konflikter. Med situasjonen i juni 1967 var verdenspressen uforberedt på  at en snaut 20 år gammel nasjonalstat, viste seg overlegen overfor det verden så på som en overmektig trussel. Knut Nygård uttrykker seg som om han vet bedre enn Einstein hvordan dette var mulig.

Tar vi et sideblikk til profetlitteraturen i Bibelen,  er det ingen tvil om at våpen er virkningsfulle. Men det politiske og militære puslespillet har også en etisk dimensjon,  som folk på begge sider av dagens konflikt er fullt klar over. 50 år er nesten en generasjon, men det ser ikke ut til at partene har løsningen i sikte enda. Skal de gå nye femti år før Nygård får sitt under ?

Men der er håp. Både takket være israelere og palestinere og de som ellers ønsker og ber om fred, og alle de som kommer med sine konkrete og ventelig godt mente innspill. Vi kan heller ikke se bort fra Albert Einstein åpenhet for at det umulige kan bli mulig.

Gå til kommentaren

Mirakel ?

Publisert over 4 år siden

Erling Rimehaug håper på mirakler, og har tydeligvis levd med den tanken i et halvt hundreår. Kanskje har han en spesiell Vårt Land-definisjon på hva som fortjener en slik betegnelse.

Det klareste utsagn han kommer med, er henvisningen til skriftprofetene, der den tanken om Israels folks betydning for alle folk vokser klart fram. Dette skjer i løpet av den lange historien fra over 2700 år siden, der troen på den ene, levende Gud vokser fram med ny klarhet. Guds nærvær i menneskenes historie har ingen enkel forklaring, og det kommer ingen belæring om dette fra min side. Men vi har profetenes utsagn i deres ulike situasjoner gjennom  fred, okkupasjon og eksil og deportasjon, i peroder ble de fleste rammet.

Under eller ulykke for hvem ? Vi kan gjerne spørre, for konflikten fortsetter og krever svar, spesielt fra dem som er direkte berørte. De som i dag stiller krav om å få leve trygt i denne regionen, har en formidabel jobb foran seg, og  vi har grunn til å støtte dem i det. Skjer det i vår tid, kan vi gjerne snakke om under. Men israelere og palestinere må selv ta denne byrden. Mange av dem vil kunne gjøre det med en tillit til Gud og den visjon som flere av profetene gir uttrykk for - om fred og rettferdighet.

Gå til kommentaren

Katastrofe

Publisert over 4 år siden

Enkelte amerikanere som Robert Reich bruker dette begrepet, for å slå fast behovetfor å fjerne ham på lovlig vis. En ting erselvsagt  angrep på ytrinsfrihet og rettsvesen. Men med dagens foreslåtte helseplaan skjer det en ny katastrofe, der lov og rett og normal samfunnsmessig solidaritet gis på båten, for å styrke ... ja, det vet alle som følger litt med.  

Gå til kommentaren

Flombelys uretten

Publisert over 4 år siden

Det er ytterst viktig at slike muntlige vitnemål nedtegnes og sikres, ikke bare som personlige minner, men som et avgjørende viktig ledd i menneskehetens oppgjør med egne ugjerninger.

Selv ikke Paul Kagame er ondskapen se!v, men er en person med en visjon om en bestemt type framtid for Rwanda, som ikke er mulig. Masseforbrytelse kan ikke glemmes. De må dokumenteres, tidfestes, stedfestes, og navn på ofre og ugjerningspersoner nedskrives.

Dersom dette skal skjules, da har vi samtidig fornektet vårt menneskeverd.

Der bør finnes et dokumentsenter som sikrer dette historiske ettermælet etter folkemordet, nettopp for å hindre at dette fortsetter. Aldri mer. 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere