Peder M.I. Liland

Alder: 80
  RSS

Om Peder M.I.

Følgere

Canada

Publisert over 3 år siden

Canada er   visst fortsatt distributør av boken, den er ikke tilfeldig lokalt i USA, men den kommer nok snart på fransk og andre språk. Den lettet på sløret som hindrer et oppgjør med en grotesk fortid., Dermed kunne altså UNE få seg til å deportere opposisjonelle til Rwanda - rett i klørne til Kagames regime. Noen får straks endeløse dommer på 30 år, eller mindre på 10 år, slik som Nkusi. Vi må kreve et oppgjør med norsk naivitet, når det gjelder Kagameregimet.

.


 Gå til kommentaren

Alarmerende

Publisert over 3 år siden

Judi Revers bok er langt mer alarmerende enn titelen. Her avdekkes regimets brutale identitet. Dette gjelder både fortid og nåtid, og det vil også gjelde framtida, om ikke verdenssamfunnet vekkes til handling.

Vi opplever dette tett på, når norsk myndighet som UNE viser tillit til Kagameregimets evne til å gi rettssikkerhet.

 

Eksemplet som viser at regimet IKKE fortjener en slik tillit, er behandlingen av Joseph Nkusi, som ble deportert uten å få sin asylsak prøvd i Norge. Han er fengslet i Rwanda og vil bli sittende i årevis  for  å ha ytret seg seg om de forhold, som Judi Rever har dokumentert med sin bok.

Hva skjer nå ?  

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Judi Rever bruker en svært konkret og alarmerende titel.


Gå til kommentaren

INGEN

Publisert over 3 år siden

Ingen kan unngå å merke, at  Brynjar Wetteland hevder i 2018 at regimet i Rwanda ble utsatt for et folkemord, der de ansvarlige flyktet og befinner seg i andre land. Han hevder dette uten at det noen gang er bevist.

I motsetning til oss har Judi Rever brukt 20 år på å sette seg inn i denne tragiske historien, spesielt på full tid i de siste fem år. Dokumentasjonen hennes gir grunnlag for boken, som ble publisert i Canada sist uke. Der viser det seg at det dreier seg om langt flere og omfattende drap på hundretusener i og omkring Rwanda,  etter det ufattelige som skjedde mot både hutuer og tutsier og andre i Rwanda i april 1994. 

Det dreier seg om EN virkelighet. Det store spørsmålet er selvsagt ikke om vi harvært i Rwanda eller hvor lenge enkelte av oss har vært i Rwanda, men om vi  lar de faktiske forhold komme til sin rett. Ingen er tjent med den overforenkling Wetteland har servert oss, men det er nyttig å oppdage, at slike holdninger til flyktninger fra det landet, fortsatt finnes. DET erbeklagelig.

Gå til kommentaren

Krenkende og grunnløst ?

Publisert over 3 år siden

Brynjar Wetteland har etter mitt skjønn kommet med påstander, som er krenkende og uten grunnlag i virkeligheten. Det dreier seg om den generelle påstanden, om at flyktninger fra Rwanda etter massakren i april 1994, er folkemordansvarlige. 

La meg ta ett eksempel. En av dem er fra Rwanda, og som hadde en stilling innen et internasjonalt protestantisk kirkesamfunn på den tiden, besøkte landet kort tid før april 1994.  Det skulle gå mindre enn 20 år før Paul Kagames regime var etter ham med de groveste anklager. Han hadde amerikansk statsborgerskap, men han ville hablitt utlevert til Rwanda, dersom han ikke hadde kunnet bevise hvor han befant seg under massakren.  Kagames regime hadde allerede konstruert sine anklager og sine såkalte vitner, som knyttet ham til folkemordet. Ved hjelp av sitt pass kunne han bevise, at anklagene var falske. Han hadde besøkt en rekke land i Afrika og Europa, og akkurat i april befant han seg i Finnland. Det ble derfor ingen ting av  fengsling og tortur og sannsynlig henrettelse i Kigali - den gangen.

Av sikkerhetsgrunner nevner jeg ikke hans navn. Men historien kan verifiseres fra en rekke hold. Den er dessuten typisk for en lang rekketilsvarende anklagesaker, slik som de nevnte i Storbritannia og her i Norge. Det helt typiske er bruken av flyktningespioner, som så samarbeider med Rwandas form for Kripos, der personer tvinges til å komme med passende vitneutsagn, for å oppnå, at bl.a. Norge skal fatte tillit til dette, og akseptere at "det foreligger skjellig grunn til mistanke".

Wetteland er så trygg i sine utsagn, at han fungerer som klangbunn for skepsis overfor legitime overføringsflyktninger, som har blitt godtatt gjennom FN-systemet..  Han står i fare  for å underminere det internasjonale ansvaret vi har for å gi forfulgte et nytt hjemland, uten fare for represalier og anklager, som er grunnløse. Et godt eksempel på avsløringer er Thune/Aksnes-rapporten fra februar 2017, der selveste norske Kripos har bevislig godtatt falske vitneutsagn, uten å ha kryss-sjekket om det kunne stemme med virkeligheten. Slike eksempler viser klart, at ingen kan ta for gitt,  det Wetteland tar for gitt, heller ikke Wetteland. 

Av den grunn er Judi Revers bok In Praise Of Blood viktig og klargjørende for oss,  ikke minst oss som kjenner mennesker fra Rwanda. Hun skriver om de forbrytelser Rwandas Patriotiske Front er ansvarlige for (Penguin Random House 2018). Hun dokumenterer dette fra de mange, som kjente skam og sinne over det Kagame er hovedansvarlig for. Hun har brukt 20 år på å trenge inn i dette materialet, og har de siste fem år vært heltids engasjert med dette. Helt grunnleggende for arbeidet er 200 vitner til RPS forbrytelser mot menneskeheten.

På den andre siden har vi de som fortsatt forsvarer dette blodige regimet, som er uten rettssikkerhet, uten pressefrihet eller ytringsfrihet, og der demokratiske institusjoner er et skalkeskjul for Paul Kagames despoti.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere