Jan-Aage Torp

Alder: 64
  RSS

Om Jan-Aage

Jeg er pastor i Oslokirken (http://www.oslokirken.no/), formann for Kristen Koalisjon Norge (http://kristenkoalisjon.no/) og president for European Apostolic Leaders (http://europeanapostolicleaders.eu). Facebook side: http://facebook.com/janaagetorp1

Følgere

Forståelsen av bønn i Norge

Publisert over 2 år siden

Forståelsen av bønn i Norge fordrer en virkelig overhaling!

For en gjennomsnittlig levende kristen er bønn ganske enkelt den stadig pågående samtalen mellom Gud og mennesker.

Bønn er en vakker matrise av kommunikasjonsmåter med Gud: Tilbedelse, lovprisning, kjærtegning, takksigelse, omvendelse, anger, lytte, snakke, banke på, meditere, samtale, søke, stønne… Alle disse ting er fundamentale, verdifulle og nødvendige. En forutsetning for å modnes i bønn.

Imidlertid er vi avhengige av forbedere som ser bønnens utvidede rolle og kraft i en åndelig strid. Det er krevende. Det fordrer tro, frimodighet, renhet, utholdenhet og enhet! Vi kommer her inn  i dimensjonene i bønn fra efeserbrevet 6:10-18 og 2 korinterbrev 10:4-6. Ikke alltid komfortabelt, men absolutt nødvendig for ethvert individ, hjem, kirke og samfunn.

I Afrika, Asia og Latin Amerika, og endog delvis i USA, er strategisk forbønn bredt akseptert og praktisert av kristne. Motstanden mot slik bønn er den viktigste grunnen til at livskraftig kristendom er blitt drevet tilbake i Europa.

Strategisk forbønn er kontroversielt i vår nasjon. Endog blant kristne ledere. Det er det forbudte området…

Men vi bør fatte mot av det faktum at to mektige norske vekkelsesledere, grunnlegger av europeisk pinsebevegelse, T.B. Barratt, og den lutherske professor i systematisk teologi, Ole Hallesby, begge to trodde på og praktiserte flere aspekter av strategisk forbønn. Det er en flott arv for pinsevenner og lutheranere!

Gjennombrudd kommer ikke gjennom kirkepolitikk, men gjennom BØNN!

Vi trenger å bane veien for livskraftig bønn i Norge.

I årevis har jeg sett ledere bryte sammen personlig, i sine familier, i sine menigheter. Og vi forstår ikke hvorfor.

En hovedgrunn til lederskapsproblemer er mangelen av et skikkelig bønnevern. Forbedere som er lidenskapelig involvert i bønn som avskjærer fienden, stopper djevelens munn, og bringer klarhet og beskyttelse til Guds menn og kvinner, deres ekteskap, familie, kirke, markedsplassen, og tjenesten.

La oss utrette dette sammen!

Gå til innlegget

Det viser seg at min historiefortelling om Fragells pappa er slett ikke «privat», men vel bevitnet. Vårt Land bør fortelle begge sider når spaltene brukes til å fremme antikristendom for å ramme en persons troverdighet.

Amanuensis i nordisk litteratur ved Universitetet i Agder, ex-kristne Oddbjørn Johannessen, skrev 5/7-2018 i Vårt Land om «Jan-Aage Torps private historiefortelling». Først ett år senere fikk jeg tilbud av sjefredaktøren om å imøtegå påstandene som gjaldt forhold som aldri var blitt presentert i Vårt Land.

Johannessen raljerte over at jeg fortalte om mine gode opplevelser med pinsepredikant Øyvind Fragell (1914-1993), far til den ex-kristne Levi Fragell, som ofte har valgt seg ut individer og miljøer som han endog har forfulgt verden over (f eks Aril Edvardsen og Emanuel Minos, og i 10 år OASE, IMI-kirken, Jan Hanvold og meg).

Jeg skal ikke her analysere hvorfor det er så viktig for Johannessen og Vårt Land å avvise min historiefortelling, men henvise til en tragisk offentlig postering i julen av Fragell på hans Facebook-side som teologiprofessor Idar Kjølsvik omtaler slik: «Dette ble da en interessant tråd».

Den «interessante» juletråd tar for seg et sitat av filosof Nina Karin Monsen fra et annet forum der hun beskrev negative virkninger av å ha vokst opp i et antikristent humanetisk hjem. At Fragell ville ta et oppgjør med Monsens vitnesbyrd, er greit. Men så tillater han 69 kommentarer der familiær skittkasting blir brettet ut med Monsen som skyteskive. Dette er et eksempel på hva som skjer i de mørkeste kroker på sosiale medier.

Men den tidligere humanetiker Monsen går i et par kommentarer i rette med Fragells egen historiefortelling, og dette har interesse i forhold til avisens publisering av Johannessen for 1 1/2 år siden. 

Monsen skriver: 

«Jeg har hørt Levi Fragell holde foredrag om sin triste barndom med foreldre i pinsebevegelsen, det var hele hans begrunnelse for å slutte å tro, kanskje han aldri gjorde det? Han snakket om sin angst for at Jesus overvåket ham.»

«Levi Fragell. jeg refererte til et foredrag du holdt for en del år siden, der jeg også holdt foredrag om samme tema. Du opplevde at Jesus overvåket deg, og at hele barndommen var slik at du tok av stand fra pinsebevegelsen og dine foreldre. Det stemmer jo.»

Monsen forteller at hun i noen år på 1980-tallet var medlem av Human-Etisk Forbund. Hun «opplevde at venner ble begeistret for at jeg var en av dem. Det var problemet i forbundet, at mennesker ble delt inn i de - og oss. Og at kristne ble sett på som dumme. Jeg holdt foredrag for konfirmantene i Oslo Rådhus, talen står i boken mi (s.147 ff). Det eneste som manglet var ordene Gud og Jesus. Gjengmentaliteten i forbundet ble sjenerende, det er den du nå har fremført og som du oppmuntrer til.»

Det viser seg altså at min historiefortelling er slett ikke «privat», men vel bevitnet. Vårt Land bør fortelle begge sider når spaltene brukes til å ramme en persons troverdighet.

Gå til innlegget

TV2, NRK og øvrige medier meldte fra «Nei til homoterapi»-demonstrasjonen foran Stortinget på torsdag at 200 personer møtte opp i regnet. Arrangøren FRI derimot skrev at det var 2000. Og Vårt Land fortalte at det var «mange». Her vises tydelig at Vårt Land er en homopolitisk aktør som driver kampanjejournalistikk.

Jeg har ledet utallige folkemøter på Eidsvolls plass, Spikersuppa, Universitetsplassen, Rådhusplassen og Jernbanetorvet gjennom 27 år. Alltid avdekker mediene sin holdning for eller imot ved sin tallfesting.

«FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold» skriver på sin nettside: «Tusenvis av mennesker over hele landet trosset denne regntunge torsdagen med hevede regnbueflagg og fakler», men presiserer deretter om Oslo: «Over 2000 møtte opp foran Stortinget for å si nei til forsøk på å endre lesbiske, homofile, bifile og transpersoners legning eller identitet».

Vårt Land derimot skriver verken 200 eller 2000 om Oslo, men «mange»: I billedteksten som ledsager Erlend Berges gode bilde heter det: «Stortingspolitikar Freddy André Øvstegård (held i flagget i høgre hjørne) fra SV er tilhengar av homoterapi-forbod. Han var ein av mange som hadde møtt fram torsdag».

Vårt Land skryter ofte av sin «kritiske journalistikk», men under det nye Bore-regimet synes avisen å være enda mer låst til sin snevre kampanjejournalistikk. 

At homobevegelsen har lurt hele Norge om «fest» under Pride-marsjene i juni hvert år, er pinlig. I 2005-2007 gjorde Oslokirkens bønneleder tallundersøkelser som utfra arrangørens egne tall viste at det var maks 2000 deltagere i  Pride-marsjen. Men ved å legge marsjen til lørdag i lunsjtid i de mest populære gater når tusenvis er ute i Oslo sentrum for å handle, spise is, eller haste til neste avtale - da oppnådde de effekten av angivelig «folkefest» som har ført til overskrifter á la «50.000 koste seg i Pride-marsjen!»

Ved årskiftet hadde Oslo et folketall på 684.000 (SSB). 

Kun 200 av Oslos befolkning demonstrerte imot «homoterapi», sammen med Vårt Lands utsendinger og Kirkerådets leder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Vårt Land og FRI prøver å gi inntrykk av en voldsom opinion imot «homoterapi», men sannheten er nok at VGTVs nedslagsfelt er i et meget snevert politikermiljø som hauser opp stemningen foran viktige datoer på Stortinget, den 3. og den 10. desember.

Det var 37 organisasjoner som sto bak demonstrasjonen på torsdag. Mange av disse organisasjoner har makta eller aspirerer til makta i Norge, assistert av VGTV, Vårt Land og visse kampanjemedier.

Men her kan vi koste på oss et analytisk smil og konstatere at «homoterapi» kan fortsette uforandret innenfor dagens lovverk. Ikke hør på kampanjene i FRI, Vårt Land og VGTV!

Gjennomsnittlig stilte de 37 arrangør-organisasjoner opp med knappe fem demonstranter hver (ifølge FRIs nettside): Arbeiderpartiet, SV – Sosialistisk Venstreparti, Oslo Sosialistiske Studenter , Humanistforbundet, Ateistene, Pridestore – Nordic Pride, Grønn Ungdom, Unge Venstre, Spire, Norges kristelige studentforbund, Oslo Unge Venstre, Press, Kvinnefronten, Miljøpartiet De Grønne, NHFU, Humanistisk Ungdom, NEI TIL HOMOTERAPI, Antirasistisk Senter, Juvente, Sex og Politikk, Rød Ungdom, Oslo Venstre, Senterungdommen, Åpen folkekirke, Åpne Høyre, AUF, Sosialistisk Ungdom, SVs Skeive Sosialister, Norges Sosiale Forum, Pedagogstudentene i Utdanningsforbundet, Norsk forening for klinisk sexologi, Sex og samfunn, Unge Høyres Landsforbund, Skeivt Studentforum, MF Kjønn, religion og klima, og Rødt.

Gå til innlegget

Et historieløst «lederråd» i pinsebevegelsen gir overfor Vårt Land (7. 11) inntrykk av at pinsemenighetene ikke har et etablert syn på homofili og såkalt konverteringsterapi. Intet kunne være mer feil.

Under Predikantkonferansen i 1998 presenterte jeg selv et resolusjonsforslag som ble enstemmig vedtatt ved akklamasjon av de vel 500 konferansedeltagerne. Dette skjedde etter at mine gjester, Jerry & Charlene Leach, hadde formidlet en sterk formiddagssesjon om veien ut av transvestisme.

Les her:

9. februar 1998:

Under Pinsebevegelsens Predikantkonferanse i Filadelfia Oslo ble en resolusjon enstemmig vedtatt av mer enn 500 deltagere vedr Seksuell gjenopprettelse i Pinsebevegelsens fellesskap og i samfunnet. Resolusjonen ble forfattet og presentert av pastor Jan-Aage Torp, og var første gang et slikt initiativ ble behandlet av norsk pinsebevegelse.

Resolusjon om seksuell gjenopprettelse

Mange mennesker idag opplever fortvilelse og forvirring omkring sin kjønnsidentitet. Dette resulterer bl.a. i økende homoseksualitet og transseksualitet.

Vi vil uttale vår medfølelse med medmennesker som kjemper med sin kjønnsidentitet. Vi erkjenner at vi altfor ofte har sviktet vårt oppdrag med å være til hjelp for mennesker.

Guds ord og kristne menneskers erfaring viser imidlertid at det finnes håp om seksuell gjenopprettelse, basert på Jesu lidelse og seier på korset, samt på et helbredende kristent fellesskap.

Vi vil uttrykke takknemlighet for hjelpetilbud som utvikles i og utenfor pinsebevegelsen idag, og hilser velkommen flere initiativ i ulike kristne sammenhenger, herunder óg Den norske kirke.

Vi vil anmode helse- og skolevesen, mediene samt politiske myndigheter om å anse seriøse kristne tilbud om seksuell gjenopprettelse som et verdifullt supplement til hva det sekulære samfunn har å tilby.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere