Geir Gary Openhill

Alder:
  RSS

Om Geir Gary

46 år, gift, bosatt i Helsingborg, Sverige.
Lutheraner på alle fronter, men med litt ekstra. Har värt med i stort sett alt innen moderne kristne åndsbevegelser.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Når det gjelde kapittel 9 og utvelgelsen, så er det nettopp omkring denne utvelgelsen jeg har skrevet. Paulus beskriver helt klart på hvilket grunnlag Gud utvelger. Tenker du at utvelgelsen ikke har noe med frelsen å gjøre? Det er i såfall vanskelig å forstå utfra kapittel ni, og ikke minst kapittel 10...

ikke glem at paulus fortsetter i kap 11, og det er lett å finne skriftsteder fra avsnittet som motsier din påstand.

"Rom 11:7  Hvorledes altså? Det som Israel attrår, det har det ikke nådd; men de utvalgte har nådd det, de andre er blitt forherdet, "

De utvalgte har nådd frelsen, de andre, som ikke var utvalgt, har ikke nådd det?


Og hva sier han videre om disse som var utvalgt til å väre vredens kar, under vreden?

"Rom 11:11  Jeg sier altså: Har de da snublet for å falle? Langt derifra! men ved deres fall er frelsen kommet til hedningene, forat dette skal vekke dem til nidkjærhet;
Rom 11:12  men er deres fall en rikdom for verden, og er tapet av dem en rikdom for hedninger, hvor meget mere da deres fylde!
"

Så funksjonen var å bringe evangliet til verden, og deres fall OG deres fylde blir til velsginelse.

Kan da ikke disse utvalgte til vreden bli frelst?

"Rom 11:22  Så se da Guds godhet og strenghet: Strenghet er over dem som er falt, men over dig er Guds godhet, såfremt du holder dig til hans godhet, ellers skal også du bli avhugget.
Rom 11:23  Men DISSE skal OGSÅ BLI INNPODET, såfremt de ikke holder ved i sin vantro; for Gud er mektig til å innpode dem igjen.
"

Og videre: "Rom 11:26  og således skal hele Israel bli frelst, som skrevet er: Fra Sion skal redningsmannen komme, han skal bortrydde ugudelighet fra Jakob,
Rom 11:27  og når jeg borttar deres synder, da er dette min pakt med dem.


Det er også mange andre steder vi kan ta fram, men det viser at utvelgelsen i rom 9-11 ikke er en forkastelse, eller en utvengelsen til fortapelse, for frelsen er tilbudt "alle" disse som er omtalt. Med andre ord, rom 9 er ubrukelig til å forsvare en dobbelt predestiansjons läre ala Calvin og Piper.


HVIS DU IKKE KAN SVARE PÅ DETTE SOM ER EN ETT HUNDRE PROSENT BIBELSK GRUNNLAGT IMOTSIGELSE AV DIN PÅSTAND, OG IKKE VIL, SÅ MÅ DU VÄRE UÄRLIG OG HAR MISTENKELIGE INTENSJONER. Det er ingen annen konklusjon, for du har selv etterlyst argumneter relatert til det avsnitt du har referert til og du ar selv sagt at det er denne "bryning" på andres forståelse du er ute etter.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Spørsmålet er ikke hvem som ber for hvem, men om hvem som går framfor Faderens trone i bønn for oss. Lærer Bibelen oss at noen andre enn Jesus gjør dette?

Er troende ment å väre kristi legeme eller ikke?
Litt merkelig om kristi legeme ikke har lov til å gå framfir sin egen fars trone, men engler og andre skapninger kan det...som det står utförlig besrkevet i esekiel og åpenbaringen, livsvenser osv konstant frmfor ham og tilbeder ham. Eller står ikke det i bibelen?

Er det ikke lov for troende å be til faderen framfor hans trone????

Hva gjör da alle disse framfor hans trone?

"Dette er de som kommer ut av den store trengsel, og de har tvettet sine kjortler og gjort dem hvite i Lammets blod.
Rev 7:15  Derfor er de framfor Guds trone og tjener ham dag og natt i hans tempel"

Hvorfor oppfordrer da bibelen de troende til å få frimodig framfor hans trone?

"Heb 4:16  La oss derfor trede frem med frimodighet for nådens trone, forat vi kan få miskunn og finne nåde til hjelp i rette tid. "

Skal ikke de troende be til faderen??

"Joh 16:23  Og på den dag skal dere ikke be mig om noget. Sannelig, sannelig sier jeg eder: Alt det DERE BER FADEREN om, skal han gi dere i mitt navn. "

Og når det gjelder hvem som er bärer forbönner framfor tronen. I Åpenbaringen er tronen kalt "Guds og Lammets trone" og det er beskrevet både engler og mennesker som bärer fram forbönner for den tronene (åp 5), så svaret er ja, bibelen lärer oss at andre gjör dette.

Pröv å les den en gang.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Allikevel sier Bibelen klart at Gud har bestemt for noen for dommen; altså at Gud velger, av Sin egen frie vilje og i henhold til Sin godhet og visdom, å frelse noen. Andre velger Gud aktivt å la gå fortapt. Ikke bare lar Han de gå fortapt, Han har bestemt og villet at de skal gå fortapt så Han kan vise Sin herlighet og rettferdige dom på dem.

Her motsier Hovda ett av de klareste vers i bibelen ang guds vilje når det gjelder frelse.
Hovda sier han VIL at noen skal gå fortapt, han sier han ikke vil at alle skal bli frelst.

"Herren vil ikke at nogen skal fortapes, men at alle skal komme til omvendelse. " 2 pet 3:9

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Om du føler deg truffet, så har ikke det vært meningen. At du irettesetter er bra det.

ikke av deg, men jeg tenkte på Hovdas årska til å ignorere mine poster, som var at han mente de var kverulerende og konfronterende. Med andre ord, han bryr seg ikke om innholdet fordi det er en stil han ikke liker. Men jeg mener det er tydelig at de er på bibelsk grunn, pluss at de etterspör dokumentasjon på noen av hans mkerkelige og ekstreme påstander. SÅ jeg mener at det man kan kalle "Ikke åndens frukt" er nettopp hovdas måte å forholde seg til debattanter i sin egen tråd.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Randi Nilsen – gå til den siterte teksten.
Er også enig med deg i at man ikke så ofte ser åndens frukter blant kristne her inne på VD. Det er litt synd, men det er kanskje tiden vi lever i?

Kan jeg bare slenge inn en kjapp kommentar om åndens frukter.
Jeg ser folk, som f.ek.s hovda, som kommer med mange påstander som han ikke begrunner og som jeg mistenker er rett og slett lögn.

Dette kan umulig väre "åndens frukter".

Men man kan spörre seg, ville vi idag se "åndens frukter" når Jesus satte skriftlärede fast....og kalte dem hvitkalkede graver, dödningeben, ormeyngel og satans barn?

Tenk om JEG skulle sagt noe sånt om de "skriftlärde" her....garantert ville ingen ansett det som noe kjärlig åndens furkt, trolig hadde jeg blitt utestengt fra forumet.

Eller når Paulus satte de krisftlärde fast, og ved en aneldning til og med gjorde en av dem blind?
Hva ville vi sagt om JEsus om vi hadde sett en mann dra fram en pisk og drive selgerne ut av kirken?

Og den verste av alle, PETER som så annanias dö framfor seg, og sat til hans kone, du også skal lide samme sake, og det skjedde.

Dette evangliet om riket er ikke leketöy.
Det er ikke en artig hobby.
Det er på sin aller retteste plass å irettesette og avslöre "skriftlärde" og "fariseere" som hovda, som anser seg som lärer for andre, men som sprer ett ekstremt vanvittig "evanglieum" med et ufattelig forvrengt gudsbilde og ikke har evnen elelr viljen til å forsvare det engang.

Det jeg pröver å si er at det vi kaller for åndens frukter er kanskje ikke det Ånden anser som sin frukt....Den type snillisme og  vennskalig debatt hörer ikke alltid hjemme når man snakker om verdens viktigte sak.

Tenk over det, pls.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere