Geir Gary Openhill

Alder:
  RSS

Om Geir Gary

46 år, gift, bosatt i Helsingborg, Sverige.
Lutheraner på alle fronter, men med litt ekstra. Har värt med i stort sett alt innen moderne kristne åndsbevegelser.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Det tar øynene vekk fra evangeliet og over på oss selv og leder mennesker ut i all slags fortvilelse og troskriser.

Din sataniske versjon av evangelium sier at Gud IKKE vil at alle mennesker skal bli frelst, men at det er guds vilje at mennesker skal gå fortapt.

Hva tror du DET gjör med menneskers "fortvilelse" og "troskriser"?

Må Gud beskytte hver sjel som blir lurt til å tro at du er noen form av autoritet i Guds ord.

Skam deg.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Om man leser det i konteksten av Guds utvelgelse, Jakob og Esau, Farao, pottemakeren etc, så er det vanskelig å forstå det slik du gjør her.

Hverken farao, jakob/esau, eller pottemakeren, har noe some helst med frelsen å gjöre.
Utvelgelsen hadde med at gud bestemte dem som objekt til å vise verden sin makt og herlighet på deres liv.
Det skjer ikke gjennom å sende dem til evig fortapelse, det var en demonstrasjon som skjedde på jorden i levende live for levende emennesker.
Det er ingen utvelgelse til fortapelse. Det er intet FORBUD for farao eller esau og omvende seg til gud.

Dette er tydelig bevist, i og med at Paulus i kapittel 9-11 i romerne , hvor dette er hentet fra,  snakker om Israel i denne sammenheng, som var utvalgt til å väre vredens kar. Senere i samme avsnitt sier han at "hele israel" skal og kan bli frelst, ved tro og omvendelse, på samme måte som alle andre mennesker. Altså nöyaktig de samme som var utvalgt til vrede skulle også bli utlovet frelse.


Hovda sa:
"Allikevel sier Bibelen klart at Gud har bestemt for noen for dommen; altså at Gud velger, av Sin egen frie vilje og i henhold til Sin godhet og visdom, å frelse noen. Andre velger Gud aktivt å la gå fortapt. Ikke bare lar Han de gå fortapt, Han har bestemt og villet at de skal gå fortapt"

Hva slags mentalitet har ett menneske som kan si dette om Jesus?


HVOR står det "klart" at gud har utvalgt og bestemt noen til å gå fortapt? Dette har hovda aldri klart å svare på,allikevel sier han at bibelen sier dette klart.

Hvis Gud har "utvalgt" og "villet" at visse mennesker SKAL gå fortapt, hvorfor sier da Peter

"Herren som ikke vil at NOE menneske skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse" (2 pet 3)


Er det ingen som ser den klare motsigelsen av skriften her?
Tror noen at Jesus, Paulus, peter osv, hadde hatt en pen og pyntelig samtale med en slik vranglärer? Tror hovdas påstand er verre en annanias og saffiras lögn, hvertfall värre enn bar-jesus motsatnd imot paulus evanglium. Det er garantert värre en pengeveklsrenes synd som jesus pisket ut av tempelet.

Det er en ren motsigelse av Jesu evangelium, en ren motsigelse av at Jesu blod kjöpte mennesker fri fra synd, kjöpte dem til evig liv.

Dette er en forferdelig Gud hovda har, en gud vi må springe langt vekk fra og aldri påföre noe menneske. En gud som skaper menneske for å utvelge dem og bestemme dem til evig fortapelse. Ett misrbuk av bibelen, en forvrengning av evangliet, og ett angst skapende gudsbile som hitler sikker hadde hatt mye nytte av i sin propaganda.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Så Paulus bruker eksempler fra Gt for å underbygge et faktum om nåtiden (som altså også gjelder under den nye pakt), nemlig at Gud er suveren og aktiv i sin utvelgelse.

Ingen av dine eksmepler kan omtale evig liv vs fortapelse.
I rom 9 er det motsagt ved at disse som er "utvalgt" til vrede, alle sammen, senere er utlovet frelsen like mye som hedinger. Jeg forstår god at du ikke svarer på mine psoter ang dette, for de totalt motsier dine påstander om bibelens gud, og avslörer ditt åpenbare misbruk av skriften.

Faktisk er HELE avsnittet, fra kap 9 til 11, ett langt fosvar ang jödenes rett til frelse - og han forklarer at disse "utvalgt til vreden" ikke er forkastet i guds öyne, men har like mye del i frelsen som en hvilken som helst annen frelst hedning.  Dermed er din läre feil. Dessverre kan du ikke opphöye deg over andre mennesker som er utvalgt til fortapelse, for dette er en forferdelig läre om en frankenstein Gud som ikke finnes i skriften.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Det er også mange andre steder vi kan ta fram, men det viser at utvelgelsen i rom 9-11 ikke er en forkastelse, eller en utvengelsen til fortapelse, for frelsen er tilbudt

Unnskyld at jeg spör, men er det ingen som er enig i at dette er en 100% tilbakeviselse av Hovdas forståelse av rom 9? At bibelen her umulig kan påståes og läre en dobbelt utvelgelse - dvs noen foutbestemt til frelse andre til fortapelse? Og dette er det enest avsnitt som er henvist til av trådstarter.

Ingen som er enige?

Hallo?

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Jeg tror at mye av årsaken til den motstanden som finnes hos mange kristne mot denne læren, er i det faktum at det etterlater oss selv fullstendig naken og avhengig av Gud.

Motsanden imot denne lären er ikke dette i det hele tatt, for frelsen og nåden mister ikke sin suverenitet bare fordi vi ikke tror på dobbelt predestinasjon.
Eksemplene du bruker for utvelgelse har ikke med frelse å gjöre, det er problemet. DU skaper en läre om utvelglsse til frelse/fortapelse, som ikke finnes i bibelen, ut fra ett avsnitt som ikke omtaler utvelgelse til frelse/foretapelse. Det er motsagt i avsnistte selv.

Israel som er dette folk utvalgt til "vredens kar", slik at gud kan vise verden sin herlighet osv - det var altså funksjonen bak utvelglsen - ikke at de skulle slenges i noen fortapelse - så  konkludere han hele avsnittet med at "hele israel skal bli frelst". Det er hele poenger for alt han skriver mellom kap 9 og 11, at ISrael ikke er forkastet, men at de også kan og vil bli innpodet i samme tre som de troende.

Så de samme "utvalgte" som skulle väre utvalgt til fortapelse (for det er dette som er DITT tema, ikke paulus sitt tema i avnsittet) er LOVT frelse, og paulus sitere til og med GT's löfter for dette ("Slik skal hele israel bli frelst...")

Så avsnittet selv motsier alt du har sagt her, og motsier da det forferdelige gudsbilde du pröver å prakke på folk, at gud skaper og forutbestemmer at vise folk ikke skal få läre og kjenne sannheten, komme til omvendelse og blir frelst, men er utvalgt til å gå evig fortapt..

Du har sagt i den andre tråden sagt at gud utvelger noen til fortapelse og du har også sagt at gud ikke vil at alle skal bli frelst.

Dette er motsagt i disse to versene:

"Gud, som vil at alla skel bli frelst og omme til sannhetens erkjennelse" (1 tim 2:4)

Og

 "Herren, som ikke vil at noen skal gå fortapt, men at alle skal komme til omvendelse" (2 pet 3)

Det er altså ditt horrible angrep på evangeliet slik det er beskrevet i bibelen av apostlene, som er problemet. Dette bör du slutte med omgående.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere