Geir Gary Openhill

Alder:
  RSS

Om Geir Gary

46 år, gift, bosatt i Helsingborg, Sverige.
Lutheraner på alle fronter, men med litt ekstra. Har värt med i stort sett alt innen moderne kristne åndsbevegelser.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Det interessant å merke seg at Jørgensen først og fremst ser ut til å ta utgangspunkt i sunt og usunt, ikke sant eller usant.

det er fordi om det beviselig ikke er sunt, så er det definitivt ikke fra Gud.

Bare sektledere lar deres merkelige skadelige religion overkjöre menneskers helse.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Hele Hovdas läre om utvelgelse faller sammen på dette ene punktet:

"Gud gjör ikke forskjell på folk"


Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Daniel Hisdal – gå til den siterte teksten.
Det finnes så mange bibelvers som sier "fri vilje" og som taler Calvin og Luther midt imot.

Du har rett i sak, at det er viktig å motsi dette ubibelske spetakkelet, men ikke bland stakkars luther inn i dette surret!
Han var på din side! Han skrev mer enn nok imot dette.
Har du enda ikke lest kap 11 i luthers konkordie som motsier hovda  på mange punker? (og forövri motsier han calvin, selv om hovda går lengre enn calvin, i og med Hovdas dårlig skjulte fryd over de utvalgt til fortapelse, og sin glede over at han ikke er blandt dem.....bilder av selvrettferdige fariseere og Hilters rettferdiggjörelse av massedrap dukker lett opp når man leser hans poster)

Luther sier der at lären om utvelgelsen er for de i kristus, De som er guds barn ved tro, da alle som har tatt imot evangliet er utvalt i kristus. Men Gud vil att alle skal komme til omvendelse og at ingen skal gå fortapt. Han forbyr folk å gjöre den konklusjon at noen er utvalgt til frelse og andre til fortapelse. Det ville i såfall medföre at Guds nåde ER utvelgelsen (noe Hovda tydelig tror på og bygger hele sin frelsevisshet på), og ikke kristus selv. Bibelens fokus er definitivt kristus, og ikke utvelgelse. Dette er LUTHERS teologi.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Judas var et redskap for Guds plan, men da kan vel det samme sies om Satan og slangen - og deres virke.

og adam og eva, selvfölgelig, for hvordan kan da store deler av deres etterkommer väre forutbestemt til fortapelsen om de også selv ikke var fortubestemt til å bringe döden inn i verden.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Håkon byggjer mykje på John Piper og klassisk reformert (kalvinsk) tradisjon og teologi.

det er sant, men jeg vil poengtere at Hovda går langt ut over disses formuleringer når han sier fölgende:

"Gud velger, av Sin egen frie vilje og i henhold til Sin godhet og visdom, å frelse noen. Andre velger Gud aktivt å la gå fortapt. Ikke bare lar Han de gå fortapt, Han har bestemt og villet at de skal gå fortapt"

I motsetning til en sånn definisjon av Guds "godhet" så sier calvin:

"16. For God so loved the world. Christ opens up the first cause, and, as it were, the source of our salvation, and he does so, that no doubt may remain; for our minds cannot find calm repose, until we arrive at the unmerited love of God. As the whole matter of our salvation must not be sought any where else than in Christ, so we must see whence Christ came to us, and why he was offered to be our Savior. Both points are distinctly stated to us: namely, that faith in Christ brings life to all, and that Christ brought life, because the Heavenly Father loves the human race, and wishes that they should not perish" (calvins kommentar til johannes evangliet, kap 3:13-18)

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere