Geir Gary Openhill

Alder:
  RSS

Om Geir Gary

46 år, gift, bosatt i Helsingborg, Sverige.
Lutheraner på alle fronter, men med litt ekstra. Har värt med i stort sett alt innen moderne kristne åndsbevegelser.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Om vi har en fri vilje, hvordan får du dette til å henge sammen med at Gud bøyer våre hjerter som vannbekker, styrer våre skritt og bruker det mennesket tenker ut i ondskap til å fullføre Sin plan for det gode?

DU motsier deg selv. Det er ingen grunn til å styre hjerter, finne måter å bruke menneskers ondskap på, om de ikke har fri vilje. Det er FORDI de har fri vilje at Gud kan begrense effekten av deres gjerninger og eventuelt  bruke folks onde planer til noe godt i visse tilfeller. Dette har INGENTING med utvelgelse til freose/fortapelse å gjöre.

Gud har satt grenser for hvor langt menneskers ondskap kan utvilke seg på jorden, dette sa han tydelig etter vannflommen hvor han lovte at det ikke mer skulle gå så langt som det gjorde för vannflommen.
Det er FORDI menneske har fri vilje at dette er nödvendig.
Om menneske IKKE har fri vilje, er det ingen grunn for Gud å gripe inn i ekstreme tilfeller for å begrense og beskytte, eller böye kongers hjerter, fordi da er det han selv som allerde utfört gjerningene gjennom dem.

Når det gjelder at herrren styrer den rettferdiges skritt, så er det nettop fordi disse er rettferdig og har dermed overaltt ved tro sin vei i GUds hender, så dette er ikke mulig uten fri vilje

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Håkon Hovda – gå til den siterte teksten.
Kan du vise til skriftsteder som sier dette?

Kan du vise skriftsteder som motiser dette?

"herren som vil at ingen skal gå fortapt..."

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Da gjenstår det bare å holde ut og håpe på det beste.

FÅr håpe du er utvalgt, ellers er det bye bye. Det er tydeligvis sånn den kristne guden operer (ifölge Hovda da,  han alene, og INGEN annen her)

Det er ikke en gud jeg kjenner til så jeg er tydeligvis ikke en kristen. Rett og slett utvalgt til fortapelse....shit

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Kan noen spörr Hovda om "fårene" og "geitene" i matteus 25? De som henholdvsis gikk evig fortapt og fikk evig liv? Var disse utvalgt til fortapelse og frelse, for det snakkes ikke noe om frelse der, for det nevnes kun deres gjerninger. Hvordan henger dette sammen med dobbelt predestinasjon?

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Og kan noen spörre Hovda om hva det betyr at "gud ikke gjör forskjell på noen"?

Hvis han har utvalgt noen til fortapelse og andre til frelse....

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere