Geir Gary Openhill

Alder:
  RSS

Om Geir Gary

46 år, gift, bosatt i Helsingborg, Sverige.
Lutheraner på alle fronter, men med litt ekstra. Har värt med i stort sett alt innen moderne kristne åndsbevegelser.

Følgere

Publisert nesten 5 år siden

"Ingenting tyder på at Jesus har all makt på jorden. Ingenting tyder på at Satan er bundet."

Den sortens argument kan ingen bibellesende troende gå med på.
Det er det sammme som å si "ingenting tyder på at biblen er sann"

Jesus sa i oppstandelse "meg er gitt all makt i himmelen og på jorden"

Og du sier "ingenting tyder på " at dette er sant.

Et lite problem her?

Gå til kommentaren

glemte en sak

Publisert nesten 5 år siden

glemte hovedpoenget!

"men jeg håper og tror på et langvarig rike med Jesus ved "spakene"."

Det er en nobel tanke ved förste öyekast, men det er samtidig å benekte at Jesus ikke sitter ved spakene nå. Når skal han egentlig få denne "all makt i himmel og jord" om det ikke skjedde i hans död og oppstandelse, som han sa? Når skal dette guds evige rike egentlig komme, om det ikke er "i dere" og "ved hånden" som Jesus sa. Og hvorfor SA han det, om det ikke var sant?

Kan noe av problem väre, ikke at Jesus ikke "sitter ved spakene", men han har et legeme på jorden som ikke bryr seg så mye om hans styre? Kanskje feil endetidsläre er noe av problemet til at de tror Jesus ikke har fullt styre nå, og derfor blir det hele en selvoppfyllense profeti.... SIden Jesus skal styre en gang i framtiden, så skjer det ikke nå så la oss vente på hans komme, istedeet får å tro han er den som både Var og som ER og som "KOMMER" (nåtid, presens).

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden

Sorry var ikke meningen å vekke opp en död. Starter her i dag så jeg har ikke skjönt hordan alt fungerer enda.


"Så du mener at så fort Jesus har kommet tilbake starter evigheten?"

Forstå ikke denne. Evigheten er selvsagt evig, så jeg når den starter eller slutter har ikke jeg noen formening om :D


"Da får du noen problemer med hva skriften faktisk sier. F.eks skal "resten av de døde ikke bli levende igjen før de tusen årene er over" (fritt oversatt. Om vi snakker om tusen år eller hundre er ikke så viktig. Poenget er at Jesus i denne perioden styrer mens Satan er bundet, dvs gjort uvirksom på en eller annen måte. Det er vel ingen som tror at Satan lar seg binde fysisk med kjetting/tau. Dessuten har ikke Gud skapt en ny himmel og jord før de tusen årene er over og ondskapen er utslettet. Det nye Jerusalem er heller ikke på jorden før de tusen år er over."

Tar selvkritikk for å värt ganske uklar. Guds rike er selvsagt evig, og ikke en periode, så utrykket "tusenårsriket" for å dekke Guds rike, enten det er i himmelen eller jord blir jo en meningslös betegnelse. Det er jo ikke slike at Gud eller Jesus en gang i framtiden skal bli gitt MER makt i himmel og på jord enn han har nå. Og om han har "all makt i himmel og på jord" da betyr det at å snakke om en sånn tid i framtiden motsier Jesu egne ord. Det var mitt poeng om å snakke om et kommende tuseårsrike.

Benekter ikke dermed at en periode hvor guds hellige regjerer på jorden I PRAKSIS enn hva vi har sett til nå både kan komme og gå, og i den sammenheng kan vi snakke om at de "döde", de som ikke er i kristus, oppstår til den andre död.

Når det gjelder at satan er bundet så har det selvsagt skjedd. For det står ikke at satan er bundet punktum, men vers 3 sier at han er bundet så han ikke skal forföre folkeslagene mer. Om vi kan snakke om forskjellen på tiden för og etter korset, så er den store forskjellen at evangliet om guds rik - pga av hva Jesus jorde, nemlig bandt satans innflytelse ved sin död og oppstandelse og han tok nöklene til guds rike, som det også står i denne samme boken - så er satan bundet så han ikke kan forföre folkeslagene mer. Så för korset så vi ingen utbredelse at guds rike og åpenbaringen om fader Gud på jorden, men det va avgudsdyrkele. Etter korset spres evangliet til alle folkeslag. Dette kunne ikke skje för Jesus hadde "bundet" satan så han ikke lenger kan forföre alle folkeslag. At dette er et historisk faktum kan vel ingen bestride.

Jesus "bandt" den sterke först, för han kunne röve tilbake hans gods, som han sier i lignelse. Samme prinsipp gjelder i evangliet. Satan er bundet i den forstan det står, så han ikke kanf forföre folkeslagene, ed andre ord han er forhindret til å gjöre det han för kunne gjöre. Jesus bruker mye sterkere utrykke når han sa for 2000 år siden at "NÅ skal verdens prins kastes ut" selvsagt referer han til korset og ikke en gang i framtiden mer enn 2000 år senere. Om han bruker så sterke utrykk som "kastes ut" så er ikke at satan er bundet spesielt sterkt.

Når det gjelder den nye himmel og jord, så står det direkte at johannes i sine syner så jerusalem komme ned ". Ikke fortid, ikke framtid. Han så komme ned nåtid.

Det nye jersualem er ikke en fysisk by som kommer svevende ned på jorden en gang. Det er Guds rike, og den kommer gjennom hans brud på jorden, så derfor står det at dne er pyntet som en brud. Og ja, guds rike kommer gjennom de ekte troende, dette var sant da, og er sant nå. Det er ikke guds feil om vi kaster bort denne muligheten til å bringe guds rike på jorden  pga merkelig eskatologi. Sa ikke Jesus "be, komme ditt rike...på jorden som i himmelen" Hvorfor tror vi at vi har rett til å korrigere Jesus her med å psåtå at himmelen på jorden er en gang i framtiden og IKKE i vår tid. Jesus sa be det i "nå tid" ikke at det skal skje en gang i framtiden. Dessverre er vi ikke helt lydige Jesus lenger :)
"Om du synes det er merkelig at Jesus vil gi ikketroende en gylden mulighet til å bli troende over en lang periode så får du bare mene det. Det forøvrig ikke så lett å forstå Guds plan for oss i minste detalj, men jeg håper og tror på et langvarig rike med Jesus ved "spakene""

Jeg vil jo si at fram til nå har det gått en ganske lang period og alle i hver generasjon har mulighet til å bli troende. Og sakte men sikkert ser verden ut til å ble en del bedre også. Folk sier det blir värre, men litt studie av middelalderen og de fleste er nok glade for at de er födt i dag.
Jeg tror at guds plan er en del enklere enn hva folk vil ha det til, en nökkel er å ikke bygge på åpenbaringsboken, men på jesu ord og annen mer direkte åpenbaring av evangliet, og så lese åpenbaringsboken i lys av evangliet og spesielt i lys av hvordan det profetisk ord er tolket i GT. Da er det ikke så mange hemmligheter i dne boken faktisk.

Gå til kommentaren

Misforståelse

Publisert nesten 5 år siden

Dette synet bygger på en misforståelse om begrepet "tre dager og tre netter". 
Fredag, lördag og söndag, er det eneste tre dagene som kan väre med i beretningen om jesu död og oppstandelse om man forstår det rett. Söndagen er og blir oppstandelsesdagen, og det også "den tredje dag". Det er også disse tre dagene, med datoen 14,15 og 16 Nisan, som kan opptre som parallell oppfyllelse av loven om påskeofferet. Det er for mange detaljer å gå inn i hver enkelt i denne posten, men jeg regner det som bevist om noen er interresert.
Vil bare legge til at söndagen som oppstandelses dag ble ikke bestemt av Konstantins kirkemöte, det var dessuten almmen akseptert og praktisert lenge för det. Han får mye pes for ting han ikke har gjort :D

Gå til kommentaren

Enda ikke ferdig med dette?

Publisert nesten 5 år siden

"De som sto nær under slike nedsmeltinger ble utsatt for store doser overåndelig stråling, herlighetsbecquerel, og bærer i dag dype sår på sjelen"

Jeg var ganske aktiv, har ingen sår fra trosbevegelsen så snakk for deg selv.

Anklagene om for lite tro eller ikke strekke til var en pervertering av tros budskapet. Folk anklagde Jesus for å forkynne kannibalisme for å oppnå frelse. Samme sak. Det er ikke budskapets feil eller bevegelsens feil at folk vrenger på det.

Men vil bare minne deg på at trosbevegelse er over for ganske mange år siden. Pröv å kom deg litt videre. Du klarer det!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere