Øyvind Norderval

Alder: 68
  RSS

Om Øyvind

Professor i oldkirkens teologi- og kirkehistorie ved Det teologiske fakultet, UiO.

Følgere

Østereng

Publisert over 5 år siden

Ny mystisk melding fra Dag Øivind Østereng:

"Media ville ha det til at jeg slutter i Den norske kirke i protest. Vårt Land vil i dag ha det til at jeg konverterer til den katolske kirke i protest. Hør her, jeg er ikke protestant. Jeg verken slutter i Dnk i protest eller konverterer i protest. Begge deler er erkjennelser som har tatt år å komme fram til. Ber om litt mer respekt fra media, takk."

Hvis han er så misforstått, må han forklare oss andre hva det er han driver på med, ettersom han opererer i media hele tiden.

Jeg har utfordret ham, men han svarer ikke. Vi har en del eksempler på at norsk bedehusland går til Den katolske kirke. Og så sier jeg i dypfølt økumenisk respekt: Måtte Gud bevare Den katolske kirke, den har jo som kjent bare en pave.

Gå til innlegget

HEF 60 år - gratulerer

Publisert over 5 år siden

Humaentisk Forbund fyller 60 år og markerer samtidig borgerlig konfirmant. nr. 250.000. Jeg gratulerer. Kommunikasjonssjef i Human-Etisk Forbund, Agnieszka Bryn uttaler i den forbindelse: "Det har alltid handlet om frihet. Frihet til å velge selv. Frihet og ansvar for eget liv. Frihet til å skape en mening med tilværelsen." Et godt kristelig utsagn, for Kirken mener det samme, bare litt mere tolerant.

Gå til innlegget

Biskop Helga, da!

Publisert nesten 6 år siden

Jeg har alltid syntes at Helga Byfuglien har vist sunn dømmekraft i et sprikende kirkelandskap. Derfor bør vi vel kanskje håpe at denne saken er en såkalt glipp.

Den norske kirkes preses, biskop Helga ­Byfuglien, går offentlig ut og oppfordrer til økonomisk drahjelp til Menighetsfakultetet, der hun samtidig er leder av forstanderskapet. Hun hevder at MF står i en særstilling som et sentrum for dannelse ved å gi skikkede teologiske kandidater tilbake til menighetene. Men med respekt å melde – det er da vitterlig målet for alle de teologiske utdanningsinstitusjonene i Norge. Slik forskjellsbehandling fra biskoppelig hold er vi derfor ikke tjent med.

I kontrast til dette står samtidig teologi­utdannelsen i Nord-Norge i fare for å bli lagt ned av Universitetet i Tromsø. Kanskje ­Byfuglien og bispekollegiet som helhet heller burde ha gitt et moralsk håndslag til dem som virkelig trenger det. Menighetsfakultetet vil alltids klare seg.

Jeg ser at biskop Byfuglien avviser kritikken ved å hevde at hun ikke driver forskjellsbehandling: Hun skal ha bidratt på de andre lærestedene, blant annet gjennom seminarer og deltakelse i samtaler. Men hun har da meg bekjent ikke fremstått i annonsekampanjer for noen av dem. La meg derfor komme med følgende kanskje noe burleske allusjon: «Jeg går i alle begravelser tilrettelagt av ethvert begravelsesbyrå, men selv foretrekker jeg Jølstad.»

Jeg har alltid syntes at Helga Byfuglien har vist sunn dømmekraft i et sprikende kirkelandskap. Derfor bør vi vel kanskje håpe at denne saken er en såkalt glipp.

Først publisert i Vårt Land 12.12.2015

Gå til innlegget

Menighetsfakultetet ved en skillevei

Publisert rundt 7 år siden

Jeg skal ikke hovere over at Menighetsfakultetet er 130 år for sent ute med et ideologisk oppgjør.

Man skal være forsiktig med å blande seg inn i en intern konflikt ved en søsterinstitusjon. Men som historiker er det interessant å observere hva som foregår i kulissene på Menighetsfakultetet om dagen. Jeg registrerer at Menighetsfakultetets lekfolkelige bakland reagerer mot institusjonens utvikling.

Etter sigende skal MF mer og mer nærme seg Det teologiske fakultet. Det pågår en debatt lærerne imellom, men særskilt når det gjelder det tradisjonelle «åndelige» støtteapparatet legmannsorganisasjonene. Det interessante er at denne diskusjonen også har nådd det tradisjonelt ultrakonservative Lærerakademiet i Bergen. Også der er forskningens frihet kommet under debatt. Spørsmålet er: Hvilken frihet skal forskningen gis vis á vis kirken og det kristelige bakland. Dette var spørsmål som Det teologiske fakultetet tok et oppgjør med i 1880-årene, og det var da også utgangspunktet for at den konservative falanks i kirken brøt ut og stiftet Menighetsfakultetet i 1908.

Innhentet. Nå har fortiden innhentet fakultetet. Det vil gjerne fremstå som en seriøs akademisk utdanningsanstalt, og det er svært forståelig. Det har fakultetet da også lyktes med: Flere av forskerne ved MF besitter solid faglig kompetanse. Men hvor ligger da problemet? Etter mitt skjønn ligger det i mangelen på et oppgjør med egen fortid. Tradisjonelt har det vært en polarisering mellom Det teologiske fakultet og Menighetsfakultetet. Denne polariseringen finnes ikke mer, ettersom de kirkelige skillelinjene går på tvers av det de historisk har gjort. Men Menighetsfakultetet har bare sklidd videre på en bølge av fortiden, dels som følge av et kirkelig legitimeringsbehov, dels som følge av at institusjonen fortsatt har behov for kollektkroner.

Dette har som følge en helt skjev kirkepolitisk situasjon: Menighetsfakultetet har som offentlig høyskole tatt skrittet fra å være en bibelskole til å bli en akademisk institusjon, men har ikke meddelt dette til offentligheten. Det gir seg mange underlige utslag: Fakultetet gikk inn for kvinnelige prester etter lange tautrekkinger på 1970-tallet.

Ved fakultetets 100-årsjubileum i 2008 var hedersgjesten kardinal Walter Kasper, til tross for at institusjonen gjennom alle år hadde fremstått som antiøkumenisk med Leiv Aalen og Carl Fredrik Wisløff i frontposisjon. Jeg har også registrert at alle faglige innovasjoner ved Det teologiske fakultet ganske snart er blitt adoptert av Menighetsfakultetet. Vi ser det også stadig i forbindelse med kirkelig representasjon: For eksempel, hele 
bispekollegiet består av tidligere studenter ved denne institusjonen. I homofilispørsmålet mener Menighetsfakultetet ingenting.

Sent ute. Jeg skal ikke hovere over at Menighetsfakultetet er 130 år for sent ute med et ideologisk oppgjør. Jeg synes at den diskusjonen som nå seiler opp, er sunn både ut fra et teologisk og et kirkelig synspunkt. Jeg ønsker Menighetsfakultetet lykke til videre i den teologiske utluftningsprosessen.

FØRST PUBLISERT I VÅRT LAND 1.9.2014

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere