Jan Bording

Alder: 73
  RSS

Om Jan

Hjemmeside:
Jeg har skrevet noen bøker som er å finne på
www.jan.bording.no

Kristen, 40 års erfaring som benkesliter i Den norske kirke, sluttet så å gå i gudstjeneste i protest, men er enda medlem.
Jobb: IT-teknologi, mest hardware. Utdannelse: Dr.Ing fra NTH. Fritidsaktiviteter: Jordomseiling, paragliding, speiding, skriving.

Følgere

Rasjonalismen er død, lenge leve dualismen!

Publisert over 11 år siden

I tiåret som gikk døde rasjonalismen, læren om at vitenskapen kan forklare alt vesentlig omkring oss. Dette er spesielt trist for alle de dens tilhengere som med så meget hell har befolket alle rikssynsersetene i dette landet vårt. Alle media har de fått kontroll over, alle "fornuftige og virkelighetsnære" mennesker har de vært talsrør for, men nå er æraen over. Og de fleste vet det ikke en gang.

Det er ikke prinsessens engler som har tatt livet av rasjonalismen, men en lite påaktet ( i dette landet) sidegren i filosofien som befattet seg med begrepet "bevissthet".

Dette er et gammelt problem som filosofer har diskutert siden de greske filosofer, men i utlandet ble det en voldsom oppsving rundt tusenårsskifte. Saken er jo at bevissthet har med informasjon å gjøre. Man er jo ikke bevisst tingene i seg selv, men den informasjon man har om dem. Informasjonsteknologi er jo noe vi kan og har full kontroll over i dag. Men enda så iherdig man forsøkte er det ingen som har kunnet lage kunstig bevissthet i en datamaskin eller noe annet sted. Ingen har engang kunnet påvise om f.eks. en hund har bevissthet eller ikke. Nei, man har ikke en gang klart å definere hva bevissthet er med vitenskapelige termer.

Blant de som seriøst arbeider med spørsmålet har man kommet fram til to ting om bevissthet: Man er enige om at ingen har kunnet svare på "the hard question" (som er "Hva er bevissthet"), og man er stort sett enige om at bevisstheten ikke har noen ytre funksjon. Ingen har funnet en funksjon som kjennetegner bevisstheten. Man kan ikke si at siden det dyret, eller den mannen, gjør sånn eller sånn, beviser det at det har bevissthet. Den som har bevissthet (jeg er en av de heldige), vil kunne si at min frie vilje er min bevissthets funksjon. Men problemet med den frie vilje er at den pr. definisjon ikke er avhengig av kausale årsaker. Dermed vil den bli målt som støy av vår vitenskap og ikke kunne påvises.

Det er nettopp dette at bevisstheten ikke har noen funksjon som gjør at den faller utenfor vår vitenskap. For vitenskapen er kun opptatt av funksjon. Vi vet jo ikke hva gravitasjon er, men da vi har likninger som beskriver dens funksjon, sier vi at vi kjenner den. Det samme med lys, kraft, liv osv. Vitenskapen er kun opptatt av funksjon. Da bevisstheten ikke har noen funksjon faller den derfor utenfor. Ifølge vanlig vitenskapelig praksis (og Occams barberkniv) bør den da betraktes som ikke-eksisterende. Noen ærlige sjeler gjør da også dette, men de fleste har tungt for å benekte at de daglig opplever verden rundt seg.

Datamaskiner kan detektere verden, huske den, kode den, ta beslutninger basert på den, men bare vi kan oppleve den.

Dermed må verden være dualistisk. Det er en del som kan beskrives med vår vitenskapsmodel, og en som ikke kan det. Og for ethvert menneske er den bevisste delen den vesentligste delen. Det er jo selve livet vårt det dreier seg om.

Det betyr at enhver som på vitenskapelig grunnlag avviser alle religioner for eksempel, egentlig dummer seg kraftig ut. Det ville være som å avvise "The big bang" fordi det ikke står i rutetabellen for Oslo sporveier.

Mitt ønske for det nye ti-året er at alle rasjonalister ikler seg ydmykhet og bekjenner, i lys av disse nye erkjennelser, at de ikke lenger vet alt. Men så er jeg jo også uforbederlig optimist.

Gå til innlegget

Tror Den norske kirke på Bibelen?

Publisert over 11 år siden

Slik jeg har lært har Den norske kirke kun ett trosgrunnlag, Bibelen. Den katolske kirke har i tillegg tradisjonen, det vil si kirkefedrene, som utgangspunkt; men vi har altså bare Bibelen - på papiret. Så hvorfor er da kirkens praksis mye mer preget av kirkefedrene enn Bibelen?

Kirkens hovedanliggende er gudstjenesten. Det er bibelsk nok. Men i vår kirke er menigheten tilhørere og alle åndsoppgaver er tillagt en prest. Dette kan ikke forsvares ut fra Bibelen. Det er klart imot det menneskesyn Jesus forfekter og de rettelinjer for gudstjenesten Paulus legger fram. Hvorfor ser ikke teologer dette?

Jeg tilhører Den norske kirke og har freventert gudstjenestene i 40 år før dette gikk opp for meg. Så jeg dømmer ingen. Det er lett å la seg lure inn i en tradisjon.

Bibelen har en helt annen oppskrift på hva som skal foregå i en gudstjeneste. Den største forskjellen er at mens vår kirke er en arena for en prest, er Bibelens gudstjeneste arena for Den Hellige Ånd.

Det er farlig å si at man vil ha mer Ånd inn i gudstjenesten. Da tenker straks alle på opphissede møteformer hvor folk skriker i munnen på hverandre og hvor alt styres av følelser. Men det er ikke slik i Bibelen. I dag, som i urmenigheten, kan Ånden tale til enkeltmennesker og gi innsikt, forstand eller åpenbaringer. Det er fullt mulig å la disse dele Åndens gaver med menigheten i gudstjenesten på en sømmelig og ordnet måte. Man kunne sågar la teologen kontrollere alt før det ble lagt fram. Når man nå har en teolog der.

Men for å få til det må man fjerne presten med sine privilegier og sette inn en hyrde. Det kan gjerne være samme person, for det er ikke noe galt med de menneskene som er prester i dag, det er rollen som er feil.

I mange hundre år har kirken motarbeidet aktivt at lekfolk skal slippe til med åndelige budskap i gudstjenesten. Dette til tross for at Bibelen er ualminnelig klar på at slik skal det ikke være. I dag trenger vi at kirken aktivt arbeider for mer deltakelse, for folk flest vet ikke at Ånden er i dem.

Når det nå står så tydelig i Bibelen at Den hellige ånd er en stor ressurs, en gave gitt til kirken, en drivkraft. Hvordan kan da kirken fortsette å late som om den ikke er der? Det handler ikke om vi liker det slik eller slik, det handler om å være Jesu disipler og gjøre som han ba oss om.

Jeg tror at alle mennesker er like mye verdt for Gud. Det en prest kan gjøre, kan jeg også.

Jeg tror at Gud taler direkte til enkeltmennesker i dag som for to tusen år siden, og Hans vilje er at det de får skal bli spredd til resten av menigheten. Det er synd å holde det tilbake.

Den nye kirkeordningen er et skritt i riktig retning, før var det forbudt for en uvigslet å preke i kirken, men skrittet er så altfor kort. Det blir mange generasjoner til vi kommer dit hvor urmenighetene begynte, og vi skulle gjerne gått lenger enn det.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere